14.4.2021

Ανεμογεννήτριες στην Ευρυτανία

Εγώ κοιτάζω πίσω όταν θέλω να πάω μπροστά. Πίσω είναι τα βουνά, είναι οι ρίζες μας. Εμείς υπάρχουμε γιατί αυτά στέκουν εκεί, στέρεα. Από αυτά ξεκινάω και στις κορφές τους θέλω να φτάσω. Η προσέγγιση αυτή, που προέρχεται από μέσα μου, είναι αυτή που με κάνει Άνθρωπο. Γράφει ο Τάκης Ντάσιος.

14.4.2021

Αν διαπράξουν το οικολογικό και κοινωνικό έγκλημα, ποιο το νόημα αυτά τα βουνά να λέγονται πλέον Άγραφα;

Όσες μελέτες και αν κάνουν, όσες μετρήσεις και αν πάρουν, δεν θα έχουν υπολογίσει το κυριότερο: ότι για όσες και όσους αγαπάμε αυτά τα βουνά, είτε «κρατάμε» είτε «δεν κρατάμε» από αυτά τα μέρη, τα Άγραφα είναι κάτι από το ίδιο μας το είναι. Γράφει η Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών.