Διαρκής επαγρύπνηση στο βουνό, στηρίζουμε τους τοπικούς συλλόγους.

Στηρίζουμε τις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων των χωριών των Αγράφων. Όλον τον Αύγουστο διαρκής επαγρύπνηση και επόπτευση των βουνών για να μην πατήσουν οι εργολάβοι.

Κέντρο ενημέρωσης και συνέλευση βουνού στην γέφυρα του Καριτσιώτη.

Στην γέφυρα του Καριτσιώτη έχει στηνθεί ένα κέντρο αγώνα υπεράσπισης των βουνών, με μόνιμο κιόσκι ενημέρωσης και με ανοιχτή συνέλευση βουνού να γίνεται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Σάββατο.

Σάββατο 25 Ιουλίου, συνέλευση βουνού στην γέφυρα του Καριτσιώτη.

Πρώτο κάλεσμα για συνέλευση βουνού στην γέφυρα του Καριτσιώτη.