Διαρκής επαγρύπνηση στο βουνό, στηρίζουμε τους τοπικούς συλλόγους.

Επικαιρότητα

Στηρίζουμε τις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων των χωριών των Αγράφων. Όλον τον Αύγουστο διαρκής επαγρύπνηση και επόπτευση των βουνών για να μην πατήσουν οι εργολάβοι.