Κέντρο ενημέρωσης και συνέλευση βουνού στην γέφυρα του Καριτσιώτη.

Στην γέφυρα του Καριτσιώτη έχει στηνθεί ένα κέντρο αγώνα υπεράσπισης των βουνών, με μόνιμο κιόσκι ενημέρωσης και με ανοιχτή συνέλευση βουνού να γίνεται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Σάββατο.

Σάββατο 25 Ιουλίου, συνέλευση βουνού στην γέφυρα του Καριτσιώτη.

Πρώτο κάλεσμα για συνέλευση βουνού στην γέφυρα του Καριτσιώτη.