27.8.2023

Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια. Ευρωπαϊκά δάση και δασική διαχείριση.

Μία σειρά κειμένων για την κατάσταση και το μέλλον των δασών στο ελληνικό χώρο και ευρύτερα. Στο παρόν κείμενο εστιάζουμε στο παράδειγμα της Γερμανίας, τη χώρα που γεννήθηκε η δασολογική επιστήμη, και την "επιστημονική" διαχείριση των δασών.