ΦΩΤΟ, ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ. ΠΗΓΗ: ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Δέσμευση του νερού τριών πηγών από το αιολικό πάρκο του Βοϊδολίβαδου.

Τα νερά

Κοιτώντας την περιοχή δέσμευσης για την κατασκευή του αιολικού πάρκου στο Βοϊδολίβαδο βλέπουμε ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται και τρεις πηγές της περιοχής από τις οποίες είτε υδρεύονται οικισμοί της περιοχής, είτε έχουν κτηνοτροφική χρήση.

Η πηγή “Μάνα Νερού” από την οποία πίνουν νερό τα Βραγγιανά και η Κουστέσα, βρίσκεται στα 300 μέτρα απόσταση από τον χώρο της επέμβασης, ενώ το σημείο όπου θα υψωθούν δύο από τις ανεμογεννήτριες ανήκει στην επιφανειακή λεκάνη τροφοδοσίας της πηγής. Είναι πολύ εύκολο οι χωματουργικές εργασίες να παράξουν υλικά τα οποία θα παρασυρθούν στην έντονα επικλινή κοίτη και από εκεί να καταλήξουν στην πηγή. Το ίδιο ισχύει για τα χημικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και λειτουργία των ανεμογεννητριών (χρώματα, λάδια, λιπαντικά) τα οποία μπορούν να καταλήξουν στην κοίτη, στα υλικά των εκσκαφών που διαβρώνονται και από εκεί στην “Μάνα”. Η συγκεκριμένη πηγή, παρόλο που είναι αποτυπωμένη στον χάρτη “Άγραφα” της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας, οπότε και η υπόγεια λεκάνη τροφοδοσίας της πηγής και η λειτουργία της δεν έχουν εξεταστεί καν.

Οι άλλες δύο πηγές, στις θέσεις “Βαρκά” και “Πάνω Πετρόστρουγγα”, έχουν κτηνοτροφική χρήση, βρίσκονται σε απόσταση 200 έως 900 μέτρα από το αιολικό πάρκο, στην ίδια λεκάνη απορροής και χαμηλότερα από τις ανεμογεννήτριες. Το ίδιο και εδώ, οι πηγές δεν καταγράφονται και δεν έχει γίνει καμία περιβαλλοντική μελέτη γι’ αυτές.