20.7.2020

Ποιός εισβάλλει, σε ποιανού τον κόσμο;

Η ιστορία των σύγχρονων επιδημιών δεν αφορά το πώς τα ζώα (και τα μικρόβιά τους) εισβάλλουν στον ανθρώπινο κόσμο μας, αλλά για το πώς εμείς εισβάλλουμε στον δικό τους.