Κλιματική αλλαγή: Το «βρώμικο μυστικό» της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταφράζουμε ένα άρθρο του BBC και αναφέρεται σε ένα «βρώμικο μυστικό» της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου της αιολικής. Η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση του SF6, ιδίως στη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας για την πρόληψη βραχυκυκλωμάτων και ατυχημάτων, προκαλεί δυναμική θέρμανσης του πλανήτη 23..500 φορές μεγαλύτερη του C02.