Διαμαρτυρία οδηγών - μεταφορέων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποκλείοντας την Πύλη 16 του ΟΛΘ διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη απευθείας σύνδεσης του λιμανιού με την εθνική οδό, την κακή ποιότητα του οδοστρώματος και την έλλειψη σήμανσης στην είσοδο - έξοδο του λιμανιού, την υψηλή αξία των διοδίων, Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2016.

Greece; THPA; Thessaloniki; Thessaloniki Port Authority; container; maersk; port; professionals; protest; transportation; truck; Ελλάδα; Θεσσαλονίκη; ΟΛΘ; Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης; διαμαρτυρία; επαγγελματίες; λιμάνι; μεταφορά; πύλη 16; φορτηγά;