Η περιοχή βόρεια του Παλαμά όπως αποτυπώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2023 από τον δορυφόρο Sentinel-2 του προγράμματος γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus.

copernicus.floods