Φράγμα της δασικής υπηρεσίας στον κλάδο Κερασιάς του θεσσαλικού Πάμισου Μουζακίου το έτος 1933. Φωτό από το βιβλίο Λίθινοι τοίχοι. Τοιχίζοντας και διευθετώντας το φυσικό χώρο, Αντώνης Β. Καπετάνιος, αυτοέκδοση, 2018.

oreini.ydronomia.erga_.pamisos.kapetanios