Χάρτης της Θεσσαλίας του 1944 όπως αυτός αποτυπώθηκε από το Γραφείο Πολέμου της Μ. Βρετανίας. Διακρίνονται οι ελώδης εκτάσεις στην περιοχή βόρεια και βορειοδυτικά του Παλαμά. Πηγή McMaster University.

Kardhtsa-macrepo-21265-1