ΦΩΤΟ, ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2021 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ "FLORES ΙΚΕ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ.

ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ_anthoxori