Ο ποταμός Γαβρενίτης και τα τρία φράγματά του.

Επικαιρότητα Τα νερά

Στα τέλη Μαρτίου ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού φράγματος στη θέση «Λογγιές» του ποταμού Γαβρενίτη, στην Βίνιανη των ευρυτανικών Αγράφων. Το συγκεκριμένο μικρό υδροηλεκτρικό, μαζί και με τα άλλα δύο που σχεδιάζονται στις θέσεις «Αγ. Ιωάννης» και «Παλιοχώρι» του ίδιου ποταμού, προβλέπεται να έχουν συνολική παραγόμενη ισχύ 2,4 MW. Αυτή η μελέτη, λοιπόν, κακή αντιγραφή μίας άλλης παλαιότερης, χρησιμοποιεί βιβλιογραφία με πιο πρόσφατη πηγή το 2001 και στοιχεία από την περίοδο 1960-1998 με αναγωγές στο 2021. Όπως διαβάζουμε στις παρατηρήσεις που κατέθεσε το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, η εταιρεία «Υδροενεργειακή Δάφνης Ο.Ε.» προχωρά στην εκπόνηση της ΜΠΕ χωρίς να έχει φροντίσει καν για την έκδοση άδειας παραχώρησης δημόσιας δασικής έκτασης στην οποία και θα γίνει το έργο. Εξάλλου η ΜΠΕ στηρίζεται πάνω σε ένα σύνολο εκτιμήσεων και δεν περιλαμβάνει καμία τεκμηριωμένη γεωλογική μελέτη, καμία μελέτη για την εναπόθεση και τη διαχείριση των εκσκαφικών υλικών και των αποβλήτων που θα προκύψουν, καμία μελέτη για τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα. Η άρνηση ύπαρξης ιχθυοπανίδας στο σημείο κατασκευής του έργου αποκλείει την εφαρμογή οποιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, όπως την ανάγκη ύπαρξης νερού βάθους 20 εκατοστών στην κοίτη του ρέματος.

Γιατί άλλωστε η εταιρεία να ενδιαφερθεί για το ποτάμι, τα πλάσματά του, εν τέλει το νερό του, όταν στις μελέτες της το χαρακτηρίζει ως «προϊόν, καθαρό και αξιόπιστο»; Και προφανώς στο μυαλό τους πλήρως εμπορεύσιμο. Στον Γαβρενίτη σχεδιάζονται άλλα δύο μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα τα οποία θα στραγγίξουν την κοίτη του ποταμού και θα τον μετατρέψουν σε έναν σωλήνα διοχέτευσης νερού για τις ανάγκες παραγωγής «πράσινης ενέργειας».