ΦΩΤΟ, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΤΥΜΠΑΝΟ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΣΦΑΛΙΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ.

epitheoritis-klouzo