ΤΟ ΜΑΝΤΡΙ ΤΩΝ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΑΠΑΛΑΤΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ / ΦΩΤΟ, ΖΩΓΡΑΦΙΑ Κ.

tseligato-niala