Ακυρώθηκε το αιολικό έργο στη θέση “Τραχήλου” της Καζάρμα.

Επικαιρότητα

Κεντρική φωτό / Αριστερά σε κόκκινο κύκλο η ανεμογεννήτρια που σχεδιαζόταν να εγκατασταθεί στη θέση “Τραχήλου”. Δεξιά, με πράσινο η περιοχή στην κορυφογραμμή της Καζάρμα όπου σχεδιάζεται το μεγάλο αιολικό της ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Το καθεστώς των ΠΠΔ αφορά συγκεκριμένης κατηγορίας έργα τα οποία απαλλάσσονται της υποχρέωσης εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, η χωρική εγγύτητα (470 μέτρα) του συγκεκριμένου έργου με το αντίστοιχο που σχεδιάζεται στην κορυφογραμμή της Καζάρμα, αλλά και η μεταξύ τους σύνδεση μέσω νέας οδοποιίας “καθιστά αλυσιτελή την εκτίμηση των επιπτώσεων του προκείμενου έργου μεμονωμένα, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες σωρευτικές και συνεργιστικές επιπτώσεις με το όμορο έργο ΑΣΠΗΕ. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η αδειοδότηση του προκείμενου έργου με μόνη την διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ, δεν επαρκεί για την ορθή εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού και μάλιστα σε αυστηρώς προστατευόμενα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής χωροθέτησης”.

Από τους πέντε λόγους που κατατέθηκαν στην προσφυγή έγιναν δεκτοί οι δύο, βάσει των οποίων και ακυρώθηκε το σχετικό έργο. Ο πρώτος είναι η, παρά τον νόμο, περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή εργοταξιακού χώρου με κινητό σπαστηροτριβείο, τη στιγμή που η νομοθεσία απαγορεύει οποιαδήποτε σχετική εγκατάσταση. Και ο δεύτερος είναι ότι βάσει των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη, η διάνοιξη οδοποιίας που θα συνδέει το συγκεκριμένο αιολικό με το διπλανό στην κορυφογραμμή της Καζάρμα θα έχει μέσο πλάτος τα 10,67 μέτρα, ανώτερου δηλαδή των 4 μέτρων που επιτρέπονται.

Πριν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση το δασαρχείο του Μουζακίου και η Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας είχαν εγκρίνει (υπό όρους) τη σχετική μελέτη της εταιρείας, παρά τις εύκολα εντοπίσιμες παρατυπίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την διάχυτη υποψία ότι λειτουργούν σαν γραφειοκρατικές υπηρεσίες που αδιαφορούν ή και συμπλέουν με τα σχέδια καταστροφής των βουνών.

Σε ανακοίνωσή του το Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων αναφέρει ότι η κατάσταση και τα δεδομένα για την περιοχή δεν επιτρέπουν πανηγυρισμούς, ωστόσο μία τέτοια απόφαση επιβεβαιώνει την ασυδοσία όλων εκείνων που επιβουλεύονται το φυσικό πλούτο του τόπου μας.