Απεικόνιση του σχεδίου ανάπλασης του πάρκου στη σχετική προμελέτη

e9a816b315e960fff304e99731e98185_XL