19-20 Αυγούστου, Ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων

4η Συνάντηση Φίλων των Αγράφων από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας, τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγράφων και τον Πεζοπορικό Φυσιοδιφικό Σύλλογο Καρπενησίου. Την πρώτη ημέρα πραγματοποιείται ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στα ανοιχτά μέτωπα των Αγράφων και ακολουθεί συναυλία. Την επομένη θα γίνει πεζοπορία προς την Καζάρμα που απειλείται άμεσα με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Αύγουστος 2023, Καρδίτσα

Σε συνεδριάσεις τους τα δημοτικά συμβούλια των τεσσάρων δήμων του νομού, Καρδίτσας, Μουζακίου, Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα αποφασίζουν, ύστερα από πρόταση του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, να συμμετάσχουν σε όλες τις νομικές ενέργειες που θα γίνουν στο εξής για την ακύρωση της αδειοδότησης του αιολικού εργοστασίου στην Καζάρμα.

Η επιστολή με την οποία απευθύνθηκε το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών στα δημοτικά συμβούλια αναφέρει:

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι

Δυσάρεστες και δυσοίωνες είναι οι προοπτικές της περιοχής μας μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ) του έργου: ‘’Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) Ισχύος 41,4 MW (9 Α/Γ) στη Θέση ’ΖΥΓΟΥΡΟΛΙΒΑΔΟ – ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙ’ και Συνοδά Υποστηρικτικά Έργα’’, στις Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας και Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας και στη Δ.Ε. Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Εταιρείας ‘’CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.’’ ΑΔΑ:62ΜΓ4653Π8-7ΛΗ.

Η θέση του έργου είναι η περίβλεπτη από όλη την Δυτική Θεσσαλία, κορυφογραμμή της Καζάρμας – Πυροφυλάκιο πάνω από την Λίμνη Πλαστήρα και εντός της προστατευόμενης περιοχή Natura των Αγράφων και της Λίμνης Πλαστήρα, που είναι και Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Η εγκατάσταση αυτή, με τις ανεμογεννήτριες των 150μ, ύψος θα αλλοιώσει το περιβάλλον μετατρέποντας το τοπίο από φυσικό σε βιομηχανικό και πέρα από τις επιπτώσεις στην φύση με τις θηριώδης επεμβάσεις θα καταστρέψει και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής.

Το έργο είναι αρκετά ώριμο αδειοδοτικά και μπορεί σύντομα να ξεκινήσουν εργασίες. Επιβάλλεται λοιπόν να αντιδράσουμε σε αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη και οφείλουμε να συντονιστούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, είναι το ΧΡΕΟΣ μας στον τόπο και τις επόμενες γενιές.

Υπάρχουν ενέργειες, νομικές, διοικητικές, πολιτικές και κινηματικές, που μπορούν να γίνουν συντονισμένα και να αποδώσουν καρπούς όπως στο πρόσφατο παρελθόν με την ακύρωση των δύο αιολικών σταθμών στα Άγραφα.

Με πρωτεργάτες τους όμορους Δήμους του έργου, συνεπικουρούμενους από όλους τους φορείς της Καρδίτσας , τους βουλευτές και πολιτευτές μας και σύσσωμους τους πολίτες μπορούμε να ανατρέψουμε την δυσάρεστη αυτή εξέλιξη.

Ο Δήμος Αργιθέας για τους λόγους ότι η μεγαλύτερη έκταση του έργου είναι εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου και η κατασκευή του έργου θα επιφέρει πλείστα περιβαλλοντικά προβλήματα και θα ακυρώσει την προοπτική ήπιας ανάπτυξης όπως έχει ορισθεί η ορεινή ζώνη αυτή στο ΣΧΟΟΑΠ Δ.Αργιθέας, μετατρέποντας ένα προστατευόμενο παρθένο φυσικό περιβάλλον σε βιομηχανικό τοπίο.

Ο Δήμος Μουζακίου για τους λόγους ότι η τμήμα έκτασης του έργου και 2 εκ των 9 ανεμογεννητριών είναι εντός και της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου και η κατασκευή του έργου θα επιφέρει πλείστα περιβαλλοντικά προβλήματα και θα ακυρώσει την προοπτική ήπιας ανάπτυξης μετατρέποντας ένα προστατευόμενο παρθένο φυσικό περιβάλλον σε βιομηχανικό τοπίο.

Ο Δήμος Καρδίτσας ως ο μεγαλύτερος δήμος της περιοχής για τους λόγους ότι η περιοχή του έργου είναι περίβλεπτη από όλο τον Δήμο και η κατασκευή του έργου με τις τεράστιες ανεμογεννήτριες των 150μ. πέρα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργήσει, θα καταστρέψει το φυσικό ανάγλυφο της οροσειράς των Αγράφων που αποτελεί κόσμημα και πόλο έλξης επισκεπτών στην πόλη σε συνδυασμό με τις φυσικές ομορφιές της Λίμνης Πλαστήρα. Θα μετατρέψει δε ένα προστατευόμενο παρθένο φυσικό περιβάλλον σε βιομηχανικό τοπίο, καταστρέφοντας και την γραμμή του ορίζοντα των Αγράφων που αποτελεί σημείο αναφοράς της πόλης της Καρδίτσας

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για τους λόγους ότι η κορυφογραμμή εγκατάστασης του έργου είναι περίβλεπτη από όλη την Λίμνη Πλαστήρα, που αποτελεί προστατευόμενη περιοχή Natura και Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και το έργο με τις τεράστιες ανεμογεννήτριες των 150μ. πέρα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που θα δημιουργήσει αλλοιώνοντας το φυσικό ανάγλυφο του βουνού επηρεάζοντας την φυσική ροή των υδάτων και των πηγών από τις οποίες υδρεύονται οι κατάντη οικισμοί (Φυλακτή, Κρυονέρι, Κερασιά), θα καταστρέψει το φυσικό ανάγλυφο της οροσειράς των Αγράφων που σε συνδυασμό με την Λίμνη Πλαστήρα αποτελεί κόσμημα και πόλο έλξης επισκεπτών σε όλη την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας. Θα μετατρέψει δε ένα προστατευόμενο παρθένο φυσικό περιβάλλον σε βιομηχανικό τοπίο, ακυρώνοντας την όποια προοπτική ανάπτυξης της περιοχής με σεβασμό στο περιβάλλον.

Πρώτο βήμα είναι να ληφθούν άμεσα αποφάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα, ει δυνατόν ομόφωνες ότι: κάθε Δήμος «…θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, διοικητικές, νομικές και πολιτικές για την ακύρωση της αδειοδότησης του έργου ΖΥΓΟΥΡΟΛΙΒΑΔΟ – ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙ, διορίζοντας σχετικό με τα περιβαλλοντικά θέματα δικηγόρο που θα ενεργήσει προβαίνοντας σε εξώδικες και δικαστικές ενέργειες για λογαριασμό του Δήμου».

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να ληφθεί ανάλογη απόφαση στην συνέχεια από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, καθορίζοντας την αμοιβή.

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η σύνταξη της τεκμηριωμένης διοικητικής προσφυγής κατά της ΑΕΠΟ και η υποβολή της αρμοδίως στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ. Το σημείο αυτό είναι το πιο βασικό και κρίσιμο και την ενέργεια αυτή οφείλουν να την στηρίξουν ενώπιον του ΥΠΕΝ αλλά και το ιδίου του Πρωθυπουργού (σύμφωνα και με τις πρόσφατες υποσχέσεις του ότι δεν θα γίνουν άλλα αιολικά στην περιοχή) όλοι οι Βουλευτές και πολιτευτές της περιοχής μας και όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων της Π.Ε. Καρδίτσας.

Αν δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα θα ακολουθήσει η αίτηση ακύρωσης κατά της ΑΕΠΟ στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

Τις ανωτέρω ενέργειες και τα συνταχθέντα έγγραφα των προσφυγών θα πρέπει να τα προσυπογράψουν πέρα από τους όμορους Δήμους που θα αναλάβουν και το κόστος και όσοι περισσότεροι φορείς της περιοχής όπως το επιμελητήριο, επαγγελματικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και πολίτες προς επίρρωση του κοινού αγώνα για την ακύρωση του έργου.

Δικηγόρο για την ανάληψη των διαδικασιών προτείνουμε τον κ. Παναγιώτη Φωκά, ο οποίος είναι γνώσης της περιοχής και του έργου και είχε μάλιστα μελετήσει το έργο και είχε συντάξει εθελοντικά κείμενο αντιρρήσεων τον Ιούνιο του 2022 όταν το έργο ήταν σε διαδικασία γνωμοδοτήσεων από υπηρεσίες και έχει υποβάλει και άλλες αιτήσεις ακύρωσης για έργα της περιοχής όπως για τα αιολικά των Αγράφων κλπ.

ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ !

16 Αυγούστου 2023, Καρίτσα, Λίμνη Πλαστήρα

Εκδήλωση στην πλατεία του χωριού ενάντια στην κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον Καριτσιώτη. Από την Ανοιχτή Συνέλευση και την τοπική κοινότητα.

6 Αυγούστου 2023, Λίμνη Πλαστήρα

Παρέμβαση από την Ανοιχτή Συνέλευση στα χωριά Καστανιά, Μούχα και Λαμπερό, ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Καζάρμα.

30 Ιουλίου 2023, Λίμνη Πλαστήρα

Παρέμβαση από την Ανοιχτή Συνέλευση στα χωριά Μορφοβούνι, Νεοχώρι, Φυλακτή, ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Καζάρμα.

24 Ιουλίου 2023, Νεοχώρι, Λίμνη Πλαστήρα

Η Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τις εξελίξεις του αγώνα στα Άγραφα στην κεντρική πλατεία του Νεοχωρίου.

20 Ιουλίου 2023, Αθήνα

Το υπουργείο Περιβάλλοντος εγκρίνει την τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης της εταιρείας CLAMWIND POWER, θυγατρική της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, για την κατασκευή αιολικού εργοστασίου στην κορυφογραμμή της Καζάρμα. Δεδομένου ότι ήδη εδώ και έναν χρόνο έχει δοθεί άδεια εγκατάστασης για το έργο υπάρχει ο κίνδυνος οι εργασίες να ξεκινήσουν άμεσα.

17 Ιουλίου 2023, Αθήνα

Η Διεύθυνση Βιοποικιλότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γνωμοδοτεί αρνητικά σχετικά με την κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον Καριτσιώτη ποταμό.

14-16 Ιουλίου 2023, Λίμνη Πλαστήρα, Κερασιά

Η Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στην Πράσινη Ανάπτυξη και στα Αιολικά στα Άγραφα και η Συνέλευση για την υπεράσπιση των βουνών διοργανώνουν τριήμερο εκδηλώσεων και δράσεων για την υπεράσπιση των βουνών και των νερών των Αγράφων.

Ιούλιος 2023, Μουζάκι

Ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Μουζακίου για το αιολικό εργοστάσιο στην θέση “Μασούρι” της Αργιθέας.

6 Ιουνίου 2023, Καρδίτσα

Αναβάλλεται λόγω παρέλευσης του ωραρίου η δίκη των 17 ανθρώπων που διώκονται για τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική διαδήλωση στον Τύμπανο τον Ιούνιο του 2021. Νέα ημερομηνία ορίστηκε η 5η Δεκέμβρη του 2023.

5 Ιουνίου 2023, Καρδίτσα

Συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία ενόψει της δίκης την επομένη των 17 ανθρώπων που διώκονται για τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική διαδήλωση στον Τύμπανο τον Ιούνιο του 2021.

Μάιος 2023, Αθήνα

Η Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών, η Πρωτοβουλία Αθήνας για την Προστασία των Αγράφων και το Συντονιστικό Αθήνας για τα Άγραφα διοργανώνουν βραδιά αγώνα και γιορτής στην Λαμπηδόνα του Βύρωνα. Συμμετέχουν οι νομικοί Τρύφωνας Κόλλιας και Πάνος Φωκάς, ο Θωμάς Κώτσιας (από την Επιτροπή Αγώνα) και ο Χρήστος Φασούλας (από το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων). Ακολουθεί γλέντι. “Σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε αυτόν τον τόπο κάνοντας τα αδύνατα, δυνατά. Κι αυτό, όχι για να καταστήσουμε τα Άγραφα απλά και μόνο έναν ακόμα τουριστικό πόλο έλξης, όπως είθισται να λέγεται, αλλά ένα σημείο αναφοράς για αυτό που ήταν και ακόμα συμβολίζουν: έναν τόπο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, αντίστασης και ελευθερίας. Αυτό είναι το δικό μας καθήκον: απλά να κάνουμε το νερό να ξαναπερνά από εκεί που περνούσε για αιώνες τώρα”, αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

6 Απριλίου 2023, Λίμνη Πλαστήρα

Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Καρίτσης Δολόπων, Καρβασαρά, Βραγγιανών και Μπελοκομύτη εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με τα σχέδια κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον Καριτσιώτη ποταμό.

Η κοινότητα Μεγάλων Βραγγιανών του Δήμου Αγράφων,Δ.Ε. Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας, και οι κοινότητες Καρβασαρά, Καρίτσης Δολόπων και Μπελοκομύτης, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Δ.Ε. Νεβρόπολης Π.Ε.Καρδίτσας. εκφράζουν την απόλυτη αντίθεσή τους στην σχεδιαζόμενη κατασκευή του μικρού υδρο-ηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,57ΜW στον Καριτσιώτη ποταμό , έργο με ΠΕΤ. 2208821229. Από τα στοιχεία της υπό κρίση Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου προκύπτει ότι ο σταθμός παραγωγής και το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού προσαγωγής του συγκεκριμένου ΜΥΗΕ, ισχύος 1,57MW, που προτίθεται να ιδρύσει η εταιρία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ», θα εγκατασταθεί στον Καριτσιώτη ποταμό, στην περιοχή του παραποτάμιου οικισμού ΄΄Λογγά’’ , νοτίως της Καρίτσας Δολόπων και γενικά εντός των ορίων της Τ.Κ. Καρίτσας Δολόπων, ενώ η υδροληψία απ΄το ρέμα Καρυάς, καθώς και ένα μικρό τμήμα του αγωγού, ανήκει στην Τ.Κ. Βραγγιανών της Δ.Ε. Αγράφων του Δ. Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Η υδροληψία του έργου τοποθετείται σε απόλυτο υψόμετρο 949 m και το μήκος του αγωγού προσαγωγής (αγωγός εκτροπής του νερού από την κοίτη) ανέρχεται σε 2.407,55μ.. Ο σταθμός παραγωγής θα βρίσκεται σε υψόμετρο 867 m και η συνολική ωφέλιμη υψομετρική διαφορά που δημιουργείται ανέρχεται σε 85 μέτρα. Η υδροληψία του έργου καθώς και τμήμα αγωγού περίπου 600μ. χωροθετούνται ΕΝΤΟΣ ορίων περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο NATURA με κωδικό GR 1410002 – SCI Α και ονομασία “ΑΓΡΑΦΑ” και GR2430002 SPA και ονομασία «Όροι Άγραφα». Για τους παρακάτω λόγους :

α) Στην μελέτη του έργου προβλέπονται αυθαίρετες επεμβάσεις αλλά και λήψη υλικών από την κοίτη του ποταμού. Παραβιάζεται ευθέως τη Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε., για την προστασία των υδάτων και ορίζει οικολογική παροχή (ελάχιστη, δηλαδή, ποσότητα ύδατος που πρέπει να απομένει στο ποτάμι μετά την εκτροπή του νερού) που δεν πληροί όσα από την ίδια Οδηγία απαιτούνται.

β) Δεν έχει εκπονηθεί νόμιμη και ασφαλής οριοθέτηση του ποταμού ειδικά δε μετά την πλημμύρα του ”ΙΑΝΟΥ” , στοιχείο που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση κάθε έργου στο χώρο του Καριτσιώτη , πόσο μάλλον που η μορφή του ποταμού έχει αλλάξει ριζικά μετά τον “ΙΑΝΟ’

γ) Η απόσταση εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής ενέργειας είναι σε απόσταση μικρότερη των 200μ. από τον οικισμό Λογγά της κοινότητάς μας και θα επιφέρει εκτός των άλλων και σημαντική ηχητική όχληση.

δ) Αμφισβητεί την ύπαρξη ιχθυοπανίδας στο ποτάμι, που αποδεδειγμένα υφίσταται (πέστροφα, είδος Salmo farioides) και, ουσιαστικά, δε λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία και επιβίωσή της και βασίζεται σε μη επικαιροποιημένο χωροταξικό Σχέδιο (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ), παραβιάζοντας έτσι το άρθρο 24 παρ. 1 και 2, 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος και την αρχής της αειφορίας.

ε) Αποκρύπτει σημαντικά ιστορικά ή και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στοιχεία της περιοχής, όπως ο σημαντικός παραποτάμιος οικισμός των αρχαίων Δολόπων στην θέση ‘’Παλαιοχώρι’’ (χρονολογούμενος από τον 3ο π.χ. αι.) με τα σημερινά υπολείμματά του, το πολύ καλά χαραγμένο στο βράχο μονοπάτι μέσω του δολοπικού οικισμού, που αναμένεται να καταστραφούν από την κατασκευή του αγωγού, ούτε αναφέρει ότι το έργο θα είναι ορατό από την λαξευμένη στο βράχο ιστορική ιερά Μονή της Παναγίας Πελεκητής , που αποτελεί επίσημα αναγνωρισμένο και διατηρητέο μνημείο και θα έχει αρνητικές συνέπειες στην επισκεψιμότητα της.

Στ) Αποκρύπτει την αποκλειστική δέσμευση των υδάτων του Καριτσιώτη μήκος 2400μ. και αποκλείει την χρήση του νερού για τωρινές ή μελλοντικές ανάγκες, άρδευσης κτημάτων της περιοχής.

ζ) Σημαντικό τμήμα του έργου χωροθετείται εντός προστατευόμενης περιοχής natura, εντός της οποίας, εκτός της ύπαρξης πλήρως αναπτυγμένης χλωρίδας διάφορων ειδών, διαβιούν και σπάνια ή και προστατευόμενα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας, για πολλά εκ των οποίων περιλαμβάνεται και σχετική αναφορά τόσο στη ΜΠΕ όσο και στην ΕΟΑ που τη συνοδεύει, παρά ταύτα κανένα μέτρο για την προστασία τους δεν υιοθετείται.

η) Τέλος, το ανωτέρω αναφερόμενο ΜΥΗΕ δεν αποτελεί βιώσιμη, φιλοπεριβαλλοντική επένδυση σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία στην πρόσφατη έκθεσή της για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση (σελ. 226, 465) [1] συστήνει να αποφεύγεται εντελώς η κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων ισχύος κάτω των 10 MW, καθώς αυτή οδηγεί σε αύξηση του κατακερματισμού των ποταμών. και επειδή οι Τοπικές Κοινότητες έχουν έννομο συμφέρον ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ : Την διατύπωση αρνητικής γνώμης για την κατασκευή του ΜΥΗΕ στον ποταμό Καρυτσιώτη με ΠΕΤ . 2208821229 έργο που απειλεί να καταστρέψει ολοκληρωτικά ένα μνημείο της Φύσης.

ΚΑΛΟΥΜΕ , ως εκ τούτου, κάθε δημόσια αρχή να υιοθετήσει τις απόψεις μας και να αρνηθεί την έγκριση της υπό διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και παράλληλα ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σύσσωμες οι Κοινότητές μας , απαρτιζόμενες από τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και από τους μη μόνιμους ετεροδημότες και φίλους της περιοχής και των Αγράφων γενικά , παρακολουθούν ανήσυχες και άγρυπνες την πορεία του συγκεκριμένου έργου και επιπλέον ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ρητά, όπως ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας προκειμένου να αποτρέψουμε το σχεδιαζόμενο έργο, το οποίο εκλαμβάνουμε ως πράξη αυθαίρετης ασέλγειας στην φυσική ομορφιά των κοινοτήτων μας.

6 Μαρτίου 2023, Καρδίτσα

Δημόσια παρέμβαση σε τοπικά ΜΜΕ από τον δικηγόρο Κώστα Παΐση, σχετικά με τα σχέδια κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον Καριτσιώτη ποταμό.

“Εδώ και είκοσι περίπου χρόνια ο ποταμός Καρυτσιώτης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα βρίσκεται μόνιμα στο στόχαστρο των ιδιωτικών κερδοσκοπικών συμφερόντων ,τα οποία δεν πτοούνται και δεν συγκινούνται απ΄ την ολοκληρωτική καταστροφή του περιβάλλοντος , που συχνά προκαλείται απ΄ τα έργα τους.

Με έκπληξη και οργή πληροφορηθήκαμε πριν λίγο καιρό τη νέα απόπειρα της εταιρίας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ’’ για την κατασκευή στον Καρυτσιώτη ενός Υδροηλεκτρικού Σταθμού 1,57 MW , ο οποίος έχει ως σημείο υδροληψίας το ρέμα Καρυάς του Δήμου Αγράφων και ως θέση εγκατάστασης του μηχανοστασίου του την περιοχή του οικισμού ΄΄Λογγά΄΄ της Καρύτσας Δολόπων (απ΄ τον οποίο οικισμό απέχει ανεπιτρέπτως λιγότερο από 500 μέτρα) και πολύ κοντά επίσης στην Κοινότητα Καρύτσας Δολόπων , μάλιστα δε όλες οι εγκαταστάσεις του προβλέπεται να γίνουν εντός της μη νόμιμα οριοθετημένης κοίτης του ποταμού Καρυτσιώτη , η οποία είναι σήμερα ευάλωτη και μεταβάλλεται συνεχώς και σε κάθε πλημμύρα.

Ήδη απ΄το έτος 2007 , η ίδια ως άνω εταιρία ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ΄΄ είχε λάβει άδεια για δύο υδροηλεκτρικά έργα (τον ΜΥΗΣ ΄΄Καρυάς-Καρυτσιώτη΄΄ 0,88 ΜW και τον ΜΥΗΣ ΄΄Καρυτσιώτη΄΄ 1,49 MW ) εναντίον των οποίων ξεσηκώθηκε σύσσωμη η τοπική κοινωνία και οι φορείς της και τα έργα αυτά τελικά ακυρώθηκαν και ματαιώθηκαν . Επειδή, όμως, το παρελθόν και η ιστορία για τα υδροηλεκτρικά έργα στον Καρυτσιώτη είναι χρήσιμος σύμβουλος και οδηγός για το μέλλον , δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε ή να την αγνοήσουμε γι΄ αυτό και επιγραμματικά θα αναφερθώ σε κάποια βασικά στάδια όλων των κινητοποιήσεων για τη σωτηρία του Καρυτσιώτη καθώς και σε βασικά έγγραφα και στοιχεία της Διοίκησης και των αρμοδίων φορέων εναντίον των έργων ,τα οποία και επικαλούμαι σήμερα εκ νέου σε μια προσπάθεια να ενισχύσω τις απόψεις , τα επιχειρήματα και τις δράσεις των ατόμων και των φορέων που αγωνίζονται εναντίον της κατασκευής υδροηλεκτρικών έργων στον Καρυτσιώτη προκειμένου να προστατεύσουμε όλοι μαζί ένα τόπο με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.

Α) Ενδεικτικά , λοιπόν, αναφέρομαι σε κάποια παλαιότερα δημοσιεύματα , καταγγελίες, διαμαρτυρίες και άρθρα εναντίον των ΜΥΗΣ της ως άνω εταιρίας στον Καρυτσιώτη ,που δημοσιεύτηκαν κυρίως σε τοπικές ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, όπως : Δημοσίευμα της εφημερίδας ΄΄ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ΄΄ (Αθήνα, 28-9-2008), Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (29-9-2008, 20-8-2008, 26-8-2008, 3-11-2007, 4-11-2007, 30-8-2007) Εφημερίδα ΠΡΩΪΝΟς ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (4-11-2007), Εφημερίδα ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ Καρδίτσας (20-8-2008, 26-8-2008, 30-8-2007), Εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΗΧΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (20-8-2008) , Εφημερίδα ΓΝΩΜΗ Καρδίτσας (20-8-2008), εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Καρδίτσας (20-8-2008, 25-8-2008), εφημερίδα ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ Καρδίτσας (20-8-2008) κλπ.

Β) Έντονες διαμαρτυρίες κατά των τότε σχεδιαζόμενων έργων υπήρξαν -και δημοσιεύτηκαν – από διάφορες προσωπικότητες και φορείς , όπως: Καταγγελία της Φυσιολατρικής Οικολογικής Ομάδας Καρύτσας Δολόπων και της Επιτροπής για τη Σωτηρία του Καρυτσιώτη ( ΄Αυγουστος 2008),του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη (22-8-2008), του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) (28-8-2007) , του π. βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Σαλαγιάννη (4-11-2007), του π. βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Τσιλίκα, του πολιτευτή του Συνασπισμού της Αριστεράς Ηλία Κανδήλα (30-8-2007, 20-8-2008) , του γεωλόγου και Προϊσταμένου Δ/νσης Υδάτων Ν. Αιγαίου Ηλία Νόκα-Ζωγράφου κ. ά.

Γ) Ο τότε Δήμος Νεβρόπολης Αγράφων ,με πρωτοβουλία του Δημάρχου του κ. Φώτη Παπαντώνη , διοργάνωσε μεγάλη εκδήλωση και συγκέντρωση δημοτών στο χώρο του ποταμού Καρυτσιώτη στις 23-8-2008 ,στη συμβολή του με το ρέμα Καρυάς, όπου όλοι οι ομιλητές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο έργο .Επίσης τοποθετήθηκαν κατά των σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών έργων που θα επιφέρουν καταστροφή στο περιβάλλον του Καρυτσιώτη , διάφοροι τοπικοί πολιτικοί , παράγοντες της αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι φορέων , ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ Βαγγέλης Μπούτας κ. ά. και η εκδήλωση αυτή έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στις τοπικές εφημερίδες της Καρδίτσας.

Δ) ΟΜΌΦΩΝΑ αρνητικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις κατά των υδροηλεκτρικών έργων στον Καρυτσιώτη εξέδωσαν ,εξ άλλου, όλοι οι αρμοδίως εμπλεκόμενοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας ( με την υπ΄αριθμ. 39/2007 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου) , ο Δήμος Αγράφων Ευρυτανίας (με την υπ΄αριθμ. 5-47/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) , η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας (με την υπ΄αριθμ. 11/94/28-8-2007 απόφαση-κατά πλειοψηφία- του Νομαρχιακού Συμβουλίου), Ο Δήμος Νεβρόπολης Αγράφων (με την υπ΄αριθμ. 41/14-3-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), η τοπική Κοινότητα Καρύτσας Δολόπων ,στην οποία και ανήκει γεωγραφικά το ποτάμι (με τις υπ΄ αριθμ. 2/2007 και 8/12-10-2007 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου). Επίσης με την υπ΄ αριθμ. 118/2010 απόφασή του ο Δήμος Νεβρόπολης Αγράφων απέρριψε επιπροσθέτως και την ‘’Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Καρυάς-Καρυτσιώτη’’, που είχε υποβάλλει η ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ’’ ,με την αιτιολογία ότι η μελέτη αυτή : «περιείχε εμφανή λάθη και σκόπιμες ανακρίβειες με μοναδικό στόχο την παραπλάνηση όλων των αρμοδίων φορέων και αρχών και για να εμφανιστεί ότι δήθεν η θέση κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Καρυάς-Καρυτσιώτη βρίσκεται εκτός της οριοθέτησης του ποταμού».

Ε) Πολύ σημαντικό ,εξ άλλου, για τον Καρυτσιώτη και το ποτάμιο περιβάλλον του είναι προπάντων το σχετικό υπ΄αριθμ. Πρωτ. 98064/4459/24-10-2007 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ( Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος , Δ/νση Αισθητικών Δασών ,Δρυμών και Θήρας) , όπου διατυπώνονται με σαφήνεια οι επίσημες -αντίθετες- απόψεις της διοίκησης επί της «Μ.Π.Ε. του Μ.Υ.Η.Σ. Καριτσιώτη ισχύος 1,49 ΜW στο Ν. Καρδίτσας», το οποίο έγγραφο είχε δημοσιευτεί και στον τοπικό τύπο (βλ. εφημ. ΑΛΗΘΕΙΑ ,3-11-2007 , σελ. 15) . (Σημειωτέον ότι ο υδροηλεκτρικός αυτός σταθμός προβλέπονταν να κατασκευαστεί στο ίδιο περίπου σημείο με τον σημερινό, δηλαδή κοντά στον οικισμό του ‘’Λογγά’’). Στο εν λόγω ύψιστης σημασίας δημόσιο έγγραφο , το οποίο είναι και σήμερα σημαντικό, επίκαιρο και χρήσιμο, επισημαίνεται ,μεταξύ άλλων, ότι : «Η περιοχή λίμνης Ν. Πλαστήρα όπου καταλήγουν τα νερά του Καριτσιώτη ,αποτελεί προστατευόμενη φυσική περιοχή του δικτύου ΝΑTURA. Για την ανάπτυξη και την αειφορική διαχείριση της περιοχής Λ. Πλαστήρα η ΑΝΚΑ ΑΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλους φορείς , διαμόρφωσε ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο (Master Plan) στις αρχές της δεκαετίας του ΄90.Εκπονήθηκε πρόγραμμα LIFE (1993-1997 και 1999-2003) της Ε.Ε. και παράχθηκε Ε.Π.Μ. (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη) που χρησιμοποιήθηκε κυρίως απ΄το Ε.Π.ΠΕΡ. του ΥΠΕΧΩΔΕ (1995-2000). …. Στα ρέοντα ύδατα ,ειδικότερα του Καριτσιώτη διαπιστώθηκε ότι διαβιούν τα παρακάτω προστατευόμενα απ΄ την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία είδη : ΙΧΘΥΕΣ (ενδημικοί της Ελλάδος: phoxinelliny pleurobipunctatus, triturus criciatus) , ΑΜΦΙΒΙΑ (αυστηρά προστατευόμενα είδη με υποχρέωση προστασίας του βιότοπου με το Π.Δ. 67/1981 , την Κ.Ο. 92/43 και τη σύμβαση της Βέρνης :triturus aipestris, rana graeca, rana dalmetina, bombina variegate), ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ , προστατευόμενα με το ΠΔ 67/1981, την Κ.Ο. 92/43 : lutra lutra (βίδρα)…. . Ο Καριτσιώτης αποτελεί σημαντική περιοχή για τη βίδρα και πρέπει να προστατεύεται η παρόχθια φυσική βλάστηση στον ποταμό αυτό και η ποιότητα και ποσότητα (στάθμη) του νερού του….. καθώς και η διατήρηση του πληθυσμού των ψαριών με τα οποία τρέφεται (η βίδρα) ». Στην ως άνω κατατοπιστική έκθεση του Υπουργείου αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους τα τυχόν υδροηλεκτρικά έργα και φράγματα στον Καρυτσιώτη θα κατακερματίσουν τον ποτάμιο βιότοπο και θα επηρεάσουν αρνητικά τα προστατευόμενα είδη που διαβιούν στο ποτάμι και το πόρισμα αυτό καταλήγει ως εξής : «Λόγω της διαπιστωμένης μεγάλης οικολογικής αξίας του συγκεκριμένου ποτάμιου οικοσυστήματος (τουλάχιστον 8 προστατευόμενα είδη) ,τις σωρευτικές επιδράσεις από άλλες υπάρχουσες ανθρώπινες δραστηριότητες , το ενδεχόμενο επίτασης των πλημμυρικών φαινομένων εξ αιτίας των κατασκευαστικών εργασιών και την σε κατά τόπους σημαντική επέμβαση στα πρανή του ρέματος , δεν συμφωνούμε με την εκτέλεση του εν λόγω έργου». Το παραπάνω εν ισχύ έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου αποτελεί κόλαφο σε βάρος κάθε επέμβασης για κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στον Καρυτσιώτη και ουδεμία άλλη δημόσια υπηρεσία δεν μπορεί να το αγνοήσει ή να το παρακάμψει προς όφελος των ιδιωτών κερδοσκόπων, που σχεδιάζουν την υπογειοποίηση και την τσιμεντοποίηση του ποταμού. Μάλιστα τα επόμενα χρόνια στην ήδη προστατευόμενη πανίδα του ποταμού προστέθηκαν και άλλα σπάνια ζώα, όπως η καφέ αρκούδα, ο λύκος, το ζαρκάδι, η αγριόγατα, ο αργυροτσικνιάς , η αλεπού, το αγριογούρουνο, το κουνάβι, ο ασβός κ.ά. , επίσης απειλούμενα ζώα που χρήζουν προστασίας. Γενικά και σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων φορέων , στον Καρυτσιώτη, που είναι σήμερα ένας σημαντικός υδροβιότοπος, διαβιούν γενικά 8 είδη ψαριών , 6 αμφίβια είδη , 13 είδη ερπετών, 54 είδη πτηνών και 25 είδη θηλαστικών ! Επίσης πλούσια είναι και η χλωρίδα του ποταμού , που είναι κατάφυτος από πυκνά δάση ελάτης, πλατάνια, ιτιές, φτελιές, βελανιδιές, λεύκες, καρυδιές, κρανιές,γκορτσιές, αγριοκορομηλιές, αγριομηλιές, φυλήρες , σκλήθρα και πολλά άλλα είδη υδρόφιλων δέντρων καθώς κι ένα πλήθος διαφόρων θάμνων, που καθιστούν την περιοχή κατάφυτη, καταπράσινη και αισθητικά πανέμορφη.

ΣΤ) Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι , αναφορικά με την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού έργου και παλαιότερα απ΄ την ίδια εταιρία ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ’’ ομοίως κοντά στον οικισμό ‘’Λογγά’’ της Καρύτσας ,η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ είχε θέσει ήδη από τις 31-12-2008 στο Αρχείο την υπόθεση κατασκευής του υδροηλεκτρικού σταθμού στον Καρυτσιώτη, κοντά στον οικισμό Λογγά, σύμφωνα με τα υπ΄αριθμ. Πρωτ. 10904/31-12-2008 και 103510/23-4-2008 έγγραφά της , διότι η ΜΠΕ δεν τηρούσε τους δέοντες περιβαλλοντικούς όρους. Ωστόσο ,για το ίδιο αυτό υδροηλεκτρικό έργο στον οικισμό ‘’Λογγά΄΄ (τότε ισχύος 1,49 ΜW) η ως άνω εταιρία επανήλθε το έτος 2012 με σχετικό αίτημα έγκρισης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ,αλλά μετά από άμεση αντίδραση του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (με εμπεριστατωμένο Υπόμνημά του προς το αρμόδιο τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας στη Λάρισα) ζητήθηκε στις 4-5-2015 απ΄ την εν λόγω εταιρία διόρθωση του φακέλου, νέα συμπληρωματικά στοιχεία, απαντήσεις σε ερωτήματα και διευκρινήσεις ,τις οποίες η εταιρία αυτή δεν θέλησε ή δεν μπόρεσε να δώσει και έτσι η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης διακόπηκε οριστικά , με το υπ΄ α. π. ο.ικ. 571/36214/6-3-2017 διαβιβαστικό έγγραφο επιστράφηκε ο φάκελος της Μ.Π.Ε. του έργου αυτού και η υπόθεση τέθηκε -εκ νέου- στο Αρχείο στις 6-3-2017. Συνεπώς δύο φορές ως τώρα η ίδια η Διοίκηση δεν επέτρεψε την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου κοντά στη θέση ‘’Λογγά΄΄ στον Καρυτσιώτη και έθεσε την υπόθεση στο Αρχείο, γεγονός το οποίο πρέπει απαραιτήτως – και κατά τρόπο δεσμευτικό- να λάβουν υπόψη τους σήμερα όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, διότι οι λόγοι απόρριψης του έργου αυτού ισχύουν και δεν έχουν εισέτι ανατραπεί.

Ζ) Απολύτως καθοριστικές για την ακύρωση κάθε υδροηλεκτρικού έργου στον ποταμό Καρυτσιώτη και στο ρέμα Καρυάς ήταν προπάντων οι αποφάσεις του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣΤΕ) ,ενώπιον του οποίου είχαν προσφύγει ο –τότε- Δήμος Νεβρόπολης Αγράφων, ο Δήμος Αγράφων Ευρυτανίας , ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα , η Κοινότητα Καρύτσας Δολόπων και ατομικά κάποιοι κάτοικοι της Καρύτσας Δολόπων , στρεφόμενοι από κοινού κατά του Δημοσίου και κατά της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΒΕΤΕ , τους οποίους ,αιτούντες, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω ο ίδιος στο ΣΤΕ ως πληρεξούσιος δικηγόρος αυτών και ως χειριζόμενος -απ΄ την αρχή ως το τέλος- την υπόθεση αυτή ενώπιον πάσης αρχής. Μετά από μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα το Ε΄ Τμήμα του ΣΤΕ με προεδρεύουσα την σύμβουλο της Επικρατείας (και νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου) -και αφού είχαμε ήδη λάβει την από 19-5-2010 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του ΣΤΕ κ. Κων/νου Μενουδάκου δια της οποίας είχε διαταχθεί η αναστολή εκτελέσεως των αποφάσεων για την κατασκευή των έργων μέχρις ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση – εξέδωσε τελικά τις υπ΄αριθμ. 1619/2016, 1620/2016 και 1621/14-6-2016 αποφάσεις του με τις οποίες ακύρωσε τις Κ.Υ.Α. και τις λοιπές αποφάσεις της Διοίκησης και δεν επέτρεψε την κατασκευή των σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών έργων στον Καρυτσιώτη .

Η) Σήμερα, όμως, η ίδια εταιρία ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ’’ επανέρχεται , κατά τρόπο θρασύτατο θα έλεγα, στο προσκήνιο επιχειρώντας να κατασκευάσει ένα ακόμα μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο (1,57 ΜW) στο ίδιο πάλι σημείο, αδιαφορώντας για τις αντιρρήσεις των κατοίκων και των φορέων τους καθώς και των όμορων δήμων Λίμνης Πλαστήρα και Αγράφων και χωρίς να ενδιαφέρεται για την μη αναστρέψιμη καταστροφή του περιβάλλοντος στο ευαίσθητο και ήδη πληγωμένο απ΄ τον ”ΙΑΝΟ” οικοσύστημα του Καρυτσιώτη, για την αποκατάσταση του οποίου ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα και η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν ήδη εκπονήσει ειδικά προγράμματα , που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σημειωτέον, εν προκειμένω, ότι εάν η εταιρία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ είχε κατορθώσει να κατασκευάσει τα δύο προηγουμένως σχεδιαζόμενα υδροηλεκτρικά έργα της στον Καρυτσιώτη, είναι απολύτως βέβαιο, ότι οι εγκαταστάσεις αυτές θα είχαν ισοπεδωθεί και καταστραφεί ολοσχερώς απ΄ τον τυφώνα ΄΄ΙΑΝΟ΄΄, θα είχε μπαζωθεί εξ αυτού όλο το ποτάμι σε μεγάλο βαθμό και η κατάστασή του θα ήταν μη αναστρέψιμη πλέον. Δυστυχώς ,όμως, οι επιχειρηματίες αυτοί δεν πήραν το μάθημά τους, ίσως το προσδοκώμενο εύκολο κέρδος δεν τους επέτρεψε ποτέ να το δουν. Ο Καρυτσιώτης διαθέτει ανεκτίμητο φυσικό πλούτο που δεν πρέπει να ξεπουληθεί για ιδιωτική επιχειρηματική εκμετάλλευση, ούτε να γίνει θυσία στο βωμό κάποιων κερδοσκοπικών συμφερόντων. Το ποτάμι αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουμε να γίνει ΄΄τσιφλίκι΄΄ της πιο πάνω εταιρίας, δεν πρόκειται να το αφήσουμε στο έλεός της , έχουμε άλλα όνειρα γι αυτό . Σήμερα στην περιοχή του Καρυτσιώτη , ο Δήμος Λίμνης ΠΛΑΣΤΉΡΑ σχεδιάζει να δημιουργήσει παραποτάμιο πάρκο με περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό και τουριστικό χαρακτήρα, για το λόγο δε αυτό έχει τούτο ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων, που ανακοινώθηκε απ΄ την Κυβέρνηση. Επίσης ο Καρυτσιώτης είναι ένα ποτάμι το οποίο ήδη μελετά επιστημονικός συνεργάτης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την δημιουργία στο χώρο του ενός πρότυπου πάρκου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, με εφευρέσεις των αρχαίων μας προγόνων που έχουν σχέση με το Νερό και την ήπια διαχείρισή του. Μόλις, λοιπόν, υπήρξε η πληροφορία για το νέο σχεδιαζόμενο υδροηλεκτρικό έργο στο πολύπαθο ποτάμι , έργο που είναι ακόμα ισχυρότερο και χειρότερο απ΄ τα δύο άλλα προηγουμένως απορριφθέντα , ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα αντέδρασε άμεσα και με την υπ΄αριθμ. 34/28-2-2023 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του (υπ΄αριθμ. 4/28-2-23 Πρακτικό Δ.Σ.,ΑΔΑ:ΨΥΟΘΩΛΥ-ΞΥΥ) εξέφρασε την κατηγορηματική άρνησή του στην κατασκευή του εν λόγω υδροηλεκτρικού έργου στον Καρυτσιώτη. Ομοίως και με ηχηρό τρόπο αντέδρασαν ήδη με δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο διάφοροι μαζικοί φορείς (π.χ. Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στην ΄΄Πράσινη Ανάπτυξη΄΄, Save agrafa κ.ά. ) και πολλές άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις ,πρόσωπα και φυσιολατρικοί σύλλογοι της περιοχής μας δίνοντας υπόσχεση τιμής , ότι δεν θα επιτρέψουν ποτέ να περάσει αυτό το οικολογικό έγκλημα σε βάρος του Καρυτσιώτη .Ανεξάρτητα από τυχόν αδειοδοτήσεις κλπ. η τοπική κοινωνία είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει την άλωση του ποταμού από άπληστα επιχειρηματικά συμφέροντα και είναι έτοιμη να ξεκινήσει νέο αγώνα .

Εντελώς ενημερωτικά και συνοπτικά επισημαίνουμε ότι πρόκειται για μία ωμή παρέμβαση μέσα σε περιοχή Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους, προστατευμένη από την νομοθεσία ως περιοχή των ευρωπαϊκών οικολογικών ΔΙΚΤΥΩΝ Νatura και NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) με κωδικό GR1410002-SCI και ονομασία “ΑΓΡΑΦΑ” και κωδικό GR 2430002 και ονομασία “ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ” (Ζώνη Ειδικής Προστασίας -SPA),εντός Τόπου Κοινοτικής Σημασίας με σπάνια, απειλούμενη και προστατευόμενη πανίδα και χλωρίδα . Επιπλέον, η επιχειρούμενη παρέμβαση είναι νομικά διάτρητη, δεδομένου ότι προστατεύεται από την Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) σύμφωνα με την οποία οι χρήσεις γης δεν προβλέπουν τέτοιες επεμβάσεις , παρεμβάσεις και κατασκευές . Να σημειωθεί επίσης ,ότι οι ιδιαίτερα οχληρές εγκαταστάσεις του υδροηλεκτρικού αυτού έργου βρίσκονται ανεπίτρεπτα πλησίον κατοικημένης περιοχής (κοινότητα Καρύτσας Δολόπων και οικισμός ΄΄Λογγά΄΄ της Καρύτσας ) και πλησίον σημαντικών αρχαιολογικών χώρων (όπως η γνωστή θέση ΄΄Παλιοχώρι΄΄ Καρύτσας , που είναι παραποτάμιος –μη οριοθετημένος εισέτι- αρχαίος Δολοπικός οικισμός με ευρήματα των χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου , με πέτρινο αρχαίο και εν μέρει λαξευμένο μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού , με θέσεις όπου υπάρχουν ερείπια μεσαιωνικών μύλων στις όχθες του Καρυτσιώτη κάτω απ΄τον οικισμό του Λογγά κλπ). Επίσης ο εν λόγω ΜΥΗΣ θα είναι ορατός απ΄το Μοναστήρι της Παναγίας της Πελεκητής και απ΄ το Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που αποτελούν αναγνωρισμένα ιστορικά μνημεία καθώς και απ΄το παραποτάμιο παλιό εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Γενικά δε και σε κάθε περίπτωση η κατασκευή του σχεδιαζόμενου ΜΥΗΣ θα υποβαθμίσει δραματικά το ευαίσθητο ,απειλούμενο και προστατευόμενο περιβάλλον του Καρυτσιώτη και θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα το ευρύτερο οικοσύστημά του . Κι΄ όλα αυτά για ένα τίποτα……

Ο ποταμός Καρυτσιώτης δεν είναι ΄΄ρέμα΄΄ , όπως σκοπίμως τον χαρακτηρίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, για να τον υποβαθμίσουν, αλλά ποτάμι με συνεχή και σταθερή ροή, ποτάμι ιστορικό που κάποτε (απ΄το 1832 έως το 1881) αποτέλεσε το πρώτο επίσημο σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας.

Είναι ένα ποτάμι που συνδέει την κοινότητα Καρύτσας με τις γειτονικές κοινότητες Καρβασαρά και Μπελοκομύτη , ενώ συνδέει επίσης την Καρύτσα με τους παραποτάμιους οικισμούς της Μέγα-Ρέμα, Χόλιανο, Λογγά, Σμείξη και αποτελεί προπάντων βασικό σημείο κοινής αναφοράς όλων αυτών των τοπικών κοινωνιών. Από παιδί έχω ζήσει κι εγώ κοντά στο ποτάμι, στο περιβάλλον του έχω έντονα βιώματα απ΄ τα νεανικά μου χρόνια και γι΄ αυτό ας μου συγχωρεθεί η εμφανής συναισθηματική φόρτισή μου, όταν αναφέρομαι εδώ σ΄ αυτό και στην τύχη του . Ο Καρυτσιώτης βρίσκεται σε μια περιοχή, η οποία έχει πληγεί όσο καμία άλλη από τον κυκλώνα «Ιανό», ο οποίος στο πέρασμά του προκάλεσε στην κοίτη και τις παρόχθιες περιοχές ανυπολόγιστη καταστροφή και ήδη έχουν γίνει εκ μέρους του Δήμου ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών του ποτάμιου οικοσυστήματος, το οποίο χρειάζεται αρκετό χρόνο ειδικής προστασίας και ηρεμίας για να επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή του. Μάλιστα μετά την πλημμύρα που προκάλεσε ο ”ΙΑΝΟΣ” η κοίτη του ποταμού διευρύνθηκε σε τέτοιο σημείο και σε τέτοια έκταση ,που να μην είναι πλέον εφικτό να οριοθετηθεί με ασφάλεια το ποτάμι ώστε να υπάρξουν εγκαταστάσεις και έργα μέσα στο χώρο αυτό, πέραν του ότι για την οριοθέτηση αυτή απαιτείται έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δεν προσκομίζει η εταιρία του έργου, διότι απλώς δεν υπάρχει.

Το σχεδιαζόμενο έργο , που στην ουσία είναι ένα εντελώς ασήμαντο ενεργειακά έργο , δεσμεύει και καταστρέφει ουσιαστικά το 1/3 του όλου μήκους του ποταμού (μια απόσταση 2,5 χιλιομέτρων, όπου το νερό θα κυλάει πάντα υπόγεια μέσα σε σωλήνες…!!!) , καταστρέφει μεγάλο μέρος της πλούσιας χλωρίδας του και εξαφανίζει εντελώς την απειλούμενη πανίδα του καθόσον η παροχή νερού , που υποτίθεται ότι θα ρέει ελεύθερα και αδέσμευτα , είναι ανεπαρκέστατη για την επιβίωση της ιχθυοπανίδας του .Εξ άλλου, ο ποταμός αυτός είναι ο κύριος τροφοδότης της Λίμνης Πλαστήρα με πεντακάθαρα και άριστης ποιότητας ύδατα ,που υδρεύουν όλο σχεδόν το νομό Καρδίτσας, ύδατα τα οποία αναμφίβολα θα επιβαρυνθούν απ΄ το έργο και θα μολυνθούν. Είναι ποτάμι ζωτικής σημασίας για το νομό μας. Το μέγεθος της καταστροφής γενικά ενός τόσο πολύτιμου δημόσιου αγαθού , όπως είναι το νερό ,που θα γίνει προς όφελος λίγων ιδιωτών κερδοσκόπων , είναι ανυπολόγιστη . Σε κάθε δε περίπτωση η ανεπανόρθωτη ζημιά που σίγουρα θα προκληθεί στο περιβάλλον είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη απ΄ την προβλεπόμενη και αβέβαιη ωφέλεια σε δήθεν ΄΄πράσινη΄΄ ενέργεια, η οποία θα καταλήξει μελλοντικά σε …..μαύρη! Η λεγόμενη , λοιπόν, ΄΄Πράσινη Ενέργεια΄΄ δεν μπορεί να βασιστεί πάνω στην καταστροφή του Περιβάλλοντος…. Όπως , άλλωστε, χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ‘’Γραφές΄΄ : «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν…».

Εξ άλλου ,όπως κατ΄ αρχήν διαφαίνεται, η όλη ΜΠΕ της εταιρίας ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ΄΄ πάσχει στο σύνολό της καθόσον το τοπογραφικό διάγραμμα του έργου δεν συνοδεύεται και από υδραυλική μελέτη πρόσφατης οριοθέτησης του ποταμού -για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση ειδικού Προεδρικού Διατάγματος, που εν προκειμένω δεν υπάρχει γιατί ουδέποτε έχει εκδοθεί- και κατά συνέπεια είναι ανεπίδεκτο εκτίμησης και αξιολόγησης , είναι ούτω παντελώς αβάσιμο ,ατεκμηρίωτο και απαράδεκτο , διότι η ΜΠΕ δεν τηρεί τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, δεν βασίζεται σε προηγούμενη υδρολογική-γεωλογική-γεωτεχνική αναγνώριση ή μελέτη για την κατασκευή του έργου , δεν αντιμετωπίζει τους σοβαρούς κινδύνους κατολισθητικών και πλημμυρικών φαινομένων και δεν προτείνει μέτρα αντιμετώπισής τους, δεν επικαλείται μετρήσεις και αξιολόγηση στοιχείων απ΄ την περιοχή του ίδιου του ποταμού (αλλά ξένα με τον Καρυτσιώτη υδρολογικά στοιχεία) , δεν προσδιορίζει τις χρήσεις γης (δασικές εκτάσεις, καλλιεργημένες εκτάσεις κλπ) μέσα απ΄τις οποίες διέρχεται ο ποταμός, δεν καθορίζει τις μορφές των γύρωθεν της κοίτης ιδιοκτησιών (δημόσιες, δημοτικές, εκκλησιαστικές, ιδιωτικές κλπ) , δεν προβλέπει τρόπους προστασίας της σπάνιας και πλούσια πανίδας και της χλωρίδας του συστήματος και δεν λαμβάνει μέτρα προστασίας και διάσωσης των απειλούμενων ειδών και επιπλέον , εν προκειμένω , δεν υπάρχει εγκεκριμένο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ των υδατικών πόρων της ευρύτερης λεκάνης απορροής του Καρυτσιώτη καθώς και του ρέματος Καρυάς ή ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , το οποίο δεσμευτικά απαιτείται εκ του νόμου για την κατασκευή τέτοιων έργων και προπάντων δεν έχει εκπονηθεί νόμιμη και ασφαλής οριοθέτηση του ποταμού ειδικότερα μετά την καταστροφική πλημμύρα του ”ΙΑΝΟΥ” , στοιχείο που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση κάθε έργου στο χώρο του Καρυτσιώτη , πόσο μάλλον που η μορφή του ποταμού έχει αλλάξει ριζικά μετά τον “ΙΑΝΟ” και η κοίτη του έχει μετατοπιστεί σε πολλά σημεία .Επιπλέον το έργο είναι ασύμβατο με το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης-ΕΠΕ (ΕΠΧΣΑ-ΑΠΕ, ΦΕΚ 2464/2008), η κρινόμενη ΜΠΕ είναι επίσης ασύμβατη με τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας-Στερεάς (ΦΕΚ 2561 Β΄και 4682Β΄), ενώ παράλληλα παραβιάζει το άρθρο 24 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ για την προστασία του περιβάλλοντος και την απαγόρευση της μεταβολής του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων.

Κατόπιν τούτων γίνεται φανερό ότι παρεμβάσεις αυτού του είδους στον Καρυτσιώτη ποταμό και μάλιστα ερήμην της τοπικής κοινωνίας και κόντρα σ΄ αυτήν, περιφρονούν τη λαϊκή βούληση και προπάντων βλάπτουν ανεπανόρθωτα το Φυσικό Περιβάλλον, καταστρέφουν το Οικοσύστημα της περιοχής, τραυματίζουν την αισθητική του , απαξιώνουν τον τόπο μας και γενικά ακυρώνουν κάθε προσπάθεια και προοπτική αναβάθμισης της περιοχής της Λίμνης Πλαστήρα. Δεν πρόκειται να μείνουμε απαθείς θεατές στο ίδιο έργο της εκ νέου σχεδιαζόμενης καταστροφής του ποταμού μας. Η τυχόν κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στον ποταμό Καρυτσιώτη , αποτελεί έργο που απειλεί να καταστρέψει ολοκληρωτικά ένα προστατευόμενο μνημείο της Φύσης. Επιπλέον, ένα τέτοιο έργο ακυρώνει την φιλόδοξη και φιλόπονη προσπάθεια του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα να δημιουργήσει Παραποτάμιο Πάρκο με περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό και τουριστικό χαρακτήρα, που έχει ως στόχο να συνδέσει την περιοχή με την Εκπαίδευση και τη Νέα Γενιά και γενικά να ενισχύσει κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της αναπτυξιακής προοπτικής της Λίμνης Πλαστήρα.

Σήμερα βρισκόμαστε ,αναπάντεχα και πάλι ,μπροστά στο ίδιο δίλημμα : ή θα βάλουμε εδώ και τώρα φρένο στα παράλογα ιδιωτικά κερδοσκοπικά επιχειρηματικά σχέδια και συμφέροντα για υδροηλεκτρικά έργα στον Καρυτσιώτη ή θα βάλουμε οριστικά ταφόπλακα στο ίδιο το ποτάμι, γιατί αν τελικά επιτραπεί με οποιοδήποτε τρόπο η κατασκευή των έργων αυτών , το τέλος ενός ιστορικού ποταμού, ενός μνημείου της φύσης , είναι απολύτως βέβαιο. Ας μην το επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί…”.

Κώστας Αθ. Παϊσης
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

27 Φεβρουαρίου 2023, Λάρισα

Ομόφωνη αρνητική απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας σχετικά με την ΜΠΕ για το αιολικό εργοστάσιο στην θέση “Σπιτάκι”, στην Καράβα.

18 Οκτωβρίου 2022, Καρδίτσα

Έχει οριστεί η δίκη 17 ανθρώπων για τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική διαδήλωση τον Ιούνιο του 2021 η οποία προσπάθησε να προσεγγίσει το σημείο όπου τότε κατασκευάζονταν (και σήμερα έχει στηθεί) η πρώτη ανεμογεννήτρια στον Τύμπανο της Αργιθέας. Η αστυνομία απαγόρευσε την πορεία προς το εργοτάξιο και επιχείρησε να τη διαλύσει με δακρυγόνα. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Ιουνίου 2023 λόγω ωραρίου.

11 Οκτωβρίου 2022, Καρδίτσα

Ολοκληρώνεται η δίκη των τεσσάρων αγωνιστών για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις στο δημαρχείο τον Αύγουστο του 2019. Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους, ανά περίπτωση και για κάποιες κατηγορίες. Η έδρα ωστόσο τους απάλλαξε από τις κατηγορίες και τους αθώωσε.

Οκτώβριος 2022, Αργιθέα, Τύμπανος

Εγκαθίσταται η πρώτη ανεμογεννήτρια στον Τύμπανο και ξεκινά η δοκιμαστική της λειτουργία.

9 Οκτωβρίου 2022, Άγραφα, Βραγγιανά

Την ετήσια, καθιερωμένη πλέον, πεζοπορία στο Βοϊδολίβαδο διοργάνωσαν και φέτος ο Σύλλογος Απανταχού Βραγγιανιωτών “Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος” και ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων. Η φετινή πεζοπορία είχε και τον χαρακτήρα της γιορτής, για την επιτυχία της ακύρωσης πριν ένα χρόνο των αιολικών έργων στη Νιάλα και στο Βοϊδολίβαδο.

4 Οκτωβρίου 2022, Καρδίτσα

Ξεκινάει η δίκη τεσσάρων αγωνιστών για τη συμμετοχή τους στο κίνημα υπεράσπισης των βουνών και των νερών των Αγράφων. Οι τέσσερις πλημμεληματικού τύπου κατηγορίες αφορούν την κινητοποίηση στις 22 Αυγούστου του 2019, έξω από το δημαρχείο Καρδίτσας, όταν και συνεδρίαζε η οικονομική επιτροπή του Δήμου η οποία θα επικύρωνε τη δημοπράτηση δημόσιων δασικών εκτάσεων για να περάσουν οι γραμμές μεταφοράς ρεύματος από τα αιολικά στην Νιάλα και στο Βοϊδολίβαδο. ο αποκλεισμός του δημαρχείου από εκατοντάδες κόσμου είχε σαν αποτέλεσμα να μην εξασφαλιστεί απαρτία στην επιτροπή και η συνεδρίασή της να μην γίνει ποτέ.

Προηγείται ένα γεμάτο τριήμερο εκδηλώσεων από την Ανοιχτή Συνέλευση. Την πρώτη μέρα γίνεται βιβλιοπαρουσίαση και προβολή βίντεο για τον Λαό της Λάσα στην Κολομβία που υπερασπίζεται τη γη του από τις μονοποικιλιακές καλλιέργειες των πολυεθνικών για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Την επόμενη ημέρα διοργανώνεται ματσάκι αλληλεγγύης από την Αργεντινή Καρδίτσας, την Βαγγελίτσα Κουσιάντζα και τους Ultras Gate 3 της Αναγέννησης και συναυλία με τοπικά μουσικά σχήματα το βράδυ στην πλατεία Πλαστήρα. Την τελευταία μέρα πραγματοποιείται διαδήλωση αλληλεγγύης στο κέντρο της πόλης. Την ημέρα έναρξης της δίκης γίνεται δυναμική συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα δικαστήρια.

31 Αυγούστου 2022, Λάρισα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας γνωμοδοτεί αρνητικά για το αιολικό εργοστάσιο στη θέση “Αγκαθάκι” πάνω από την Βατσουνιά Αργιθέας, για το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο ρέμα Ανθοχωρίου και για φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε έκταση 4.500 στρεμμάτων στους Σοφάδες.

28 Αυγούστου 2022, Αργιθέα

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που έχει καταθέσει η εταιρεία “Γαία Άνεμος” για την κατασκευή και λειτουργία αιολικού εργοστασίου με 3 ανεμογεννήτριες, ισχύος 10,35MW, στη θέση “Αγκαθάκι”, μεταξύ Καραβούλας και Τυμπάνου, πάνω από την Βατσουνιά.

28 Αυγούστου 2022, Αργιθέα

Η αστυνομική διεύθυνση Καρδίτσας ανακοινώνει νέες ημερομηνίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την μεταφορά των ανεμογεννητριών στον Τύμπανο. Στην ουσία παρατείνεται ο χρόνος της μεταφοράς τους μέχρι στις 23 Σεπτεμβρίου καθώς ήδη όλον αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζουν προβλήματα διέλευσης στο οδικό δίκτυο, είτε στη γέφυρα του Αργύρη πριν την Δρακότρυπα, είτε στις φουρκέτες της Οξυάς.

24 Αυγούστου 2022, νοτιοανατολικά Άγραφα

Ακυρώνονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) οι άδειες παραγωγού που είχαν δοθεί στην εταιρεία Σπίθας Ηλιακά Συστήματα ΜΕΠΕ, για την κατασκευή αιολικών εργοστασίων στον ορεινό όγκο της Βουλγάρας (θέσεις “Κερασιά”, “Μεγάλη ράχη” και “Βουλγάρα”), καθώς δεν κατατέθηκαν οι απαραίτητες εγγυητικές επιστολές που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

7 Αυγούστου 2022, Φυλακτή

Ύστερα από καλέσματα συλλογικοτήτων, τοπικών πολιτιστικών και ορειβατικών συλλόγων πραγματοποιείται πεζοπορία προς την κορυφή Κουφόλογγος και συγκέντρωση στην πλατεία της Φυλακτής, ενάντια στην κατασκευή αιολικού εργοστασίου στην κορυφογραμμή της Καζάρμα.

6 Αυγούστου 2022, Νεοχώρι, Βοτανικός Κήπος

Στο πλαίσιο του διημέρου εκδηλώσεων για την υπεράσπιση της Καζάρμα, η Συνέλευση για την Υπεράσπιση των Βουνών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα “Μία ιστορία από την κρύπτη: Στα πόσα ρημαγμένα βουνά θα μειωθεί η τιμή του ρεύματος;”

5 Αυγούστου 2022, Καρδίτσα

Δημοσιοποιείται στον τοπικό τύπο μία σύντομη ανακοίνωση από επιχειρηματίες της λίμνης Πλαστήρα ενάντια στην κατασκευή αιολικού εργοστασίου στην Καζάρμα. “Οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Πλαστήρα αντιτίθενται στην κατασκευή αιολικού εργοστασίου με 9 ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμμή της Καζάρμα. Το μοναδικό φυσικό τοπίο της περιοχής μας πρέπει να το προστατεύσουμε. Ένα τέτοιο έργο θα ήταν η τουριστική ταφόπλακα της περιοχής. Υπογράφουν: Αθανασιάδης Χρήστος – Μοντανέμα, Αγγέλης Γιάννης – Σουβλατζίδικο, Γαλαγάλας Δημήτρης – Καζάρμα, Γρίβας Γεώργιος – Καφέ Άμπια, Γερμανού Δήμητρα – Φαρμακείο Νεοχωρίου, Ζαρνάβαλος Γιάννης – Κρεοπωλείο, Ζαρνάβαλος Γιάννης – Ταβέρνα, Ζαρνάβαλος Νίκος – Μέγδοβας Ξενοδοχείο, Ζευγαρά Γεωργία – Αιολίδες, Καραντώνης Γεώργιος – Άρτεμις Καφετέρια, Καζάς Αντώνιος – Εστιατόριο Καφέ, Κορκοτάρας Ηλίας – Ταβέρνα, Κρομμύδας Αντώνης – Ξενώνας Πανδίων, Κρομμύδας Ευάγγελος – Παντοπωλείο, Κυρίτσης Απόστολος – Φαρμακείο, Κυριτσάς Πέτρος – Κόκκινο Λιθάρι, Μαλέτσκας Γιάννης – Ταβέρνα το Χάνι, Μαυρογιάννη Δώρα – Ξενώνας Πέτρινο, Παπαντώνης Ευάγγελος – Καφετέρια Καλπίας, Παπαδήμα Μαρία – Αρχοντικό Ζακόνι – Ξενώνας, Παπαθωμάς Βλάσης – Καταφύγιο Αγράφων – ορειβατικό καταφύγιο, Σαμούρης Ρωμανός – Trekking Hellas, Τζάβαλος Θωμάς – Ναιαδες- Ξενοδοχειο, Τσιαχρής Ηλίας – Hotel Ηώ, Χαντζόπουλος Γεώργιος – Φούρνος Αγράφων, Χαραλαμπίδης Δημήτριος – Tavropos Activities, Ψήφη Πολυξένη – Φαγοπότι”.

2 Αυγούστου 2022, Μουζάκι

Μαζική συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο του Μουζακίου, ενάντια στην μεταφορά των ανεμογεννητριών στον Τύμπανο. Ακολουθεί πορεία στο κέντρο της πόλης. Νωρίτερα το Συνδικάτο Οικοδόμων πραγματοποιεί παρέμβαση με πανό στο σημείο πριν την Δρακότρυπα όπου έχουν ακινητοποιηθεί τα φορτηγά μεταφοράς των εξαρτημάτων των α/γ λόγω της αδυναμίας τους να περάσουν ένα γεφυράκι που υπάρχει στο σημείο.

30 Ιουλίου 2022, Μουζάκι

Ύστερα από κάλεσμα του Συντονιστικού Αγώνα Αγράφων, πραγματοποιείται σύσκεψη φορέων στο δημαρχείο του Μουζακίου σχετικά με την ανακοίνωση των ημερομηνιών μεταφοράς των ανεμογεννητριών στον Τύμπανο. Αποφασίζεται να καλεστεί συγκέντρωση την Τρίτη 2 Αυγούστου στο δημαρχείο Μουζακίου, με το ενδεχόμενο να αλλάξει η ώρα συγκέντρωσης σε περίπτωση που η διέλευση των οχημάτων ξεκινήσει εκ νέου.

25 Ιουλίου 2022, Καρδίτσα

Περνούν από αυτόφωρο οι δύο συλληφθέντες της διαδήλωσης στον Τύμπανο. Οι κατηγορίες που τους προσάπτονται είναι, κατά περίπτωση, απλή σωματική βλάβη, επίθεση κατά δημόσιου λειτουργού και εξύβριση. Το δικαστήριο ορίζεται για τις 22 Νοεμβρίου. Μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα δικαστήρια.

24 Ιουλίου 2022, Αργιθέα, Τύμπανος

Διαδήλωση, ύστερα από κάλεσμα της Ανοιχτής Συνέλευσης, στο σημείο όπου σχεδιάζεται το αιολικό εργοστάσιο στον Τύμπανο. Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες παρακάμπτουν τα μπλόκα της αστυνομίας, φτάνουν σε απόσταση αναπνοής από το σημείο εγκατάστασης της πρώτης ανεμογεννήτριας και δέχονται επίθεση με χημικά με αποτέλεσμα τρεις προσαγωγές από το σημείο, με τις δύο να μετατρέπονται σε συλλήψεις. Προσαγωγές διαδηλωτών έγιναν και σε άλλα σημεία του βουνού. Ακολουθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το αστυνομικό τμήμα της Καρδίτσας.

19 Ιουλίου 2022, Καρδίτσα

Ανακοινώνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχαία Καρδίτσας για την μεταφορά των ανεμογεννητριών στον Τύμπανο της Αργιθέας. Οι ημερομηνίες αφορούν σε ένα χρονικό πλάτος ενός μήνα, από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τα τέλη του Αυγούστου. Έκτακτη ανοιχτή συνέλευση στην Καρδίτσα που καταλήγει σε κάλεσμα για διαδήλωση στον Τύμπανο στις 24 του μήνα.

22 Μαρτίου 2022, Καρδίτσα

Το δημοτικό συμβούλιο Καρδίτσας γνωμοδοτεί αρνητικά επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει καταθέσει η εταιρεία Ανανεώσιμες Θεσσαλίας για τα δύο αιολικά εργοστάσια στα νοτιοανατολικά Άγραφα, στο Καπροβούνι και στον Ίταμο.

11 Μαρτίου 2022, Αργιθέα

Το δημοτικό συμβούλιο της Αργιθέας γνωμοδοτεί αρνητικά επί των σχεδίων για την κατασκευή αιολικού εργοστασίου 29,4MW με 7 α/γ στην κορυφή Καυκιά, στον βιοτόπο της Κατούνας, στην βορειοδυτική Αργιθέα. Αντίθετα το τοπικό συμβούλιο του Ανθηρού έχει ταχθεί υπέρ του έργου με το επιχείρημα ότι θα έρθουν λεφτά στην περιοχή. Τα 300 στρέμματα του βιότοπου όπου προβλέπεται η εγκατάσταση τα διαχειρίζεται ο αναγκαστικός συνεταιρισμός Κατούνας, στον οποίο συμμετέχουν οι τοπικές κοινότητες Ανθηρού και Ελληνικών και ο Δήμος Αργιθέας.

8 Μαρτίου 2022, νοτιοανατολικά Άγραφα

Ύστερα από 9 χρόνια, η εταιρεία Ανανεώσιμες Θεσσαλίας επαναφέρει τα σχέδιά της για εγκατάσταση αιολικών στις κορυφογραμμές του Καπροβουνίου και του Ιτάμου. Στις ΜΠΕ που έχουν κατατεθεί προβλέπεται η τοποθέτηση 26 α/γ στη θέση “Κεφαλόβρυση” στο Καπροβούνι και “Γιώτης” στον Ίταμο, πάνω από τα χωριά Αμάραντος, Ραχούλα, Σαραντάπορο, Μολόχα, Απιδιά και τους οικισμούς Παλαιοζωγλόπι, Γιαννουσέικα και Ίταμος. Το 2013, οι τότε μελέτες είχαν απορριφθεί τόσο από το δημοτικό συμβούλιο Καρδίτσας όσο και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

21 Φεβρουαρίου 2022, Φυλακτή

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Φυλακτιωτών Καρδίτσας για τα αιολικά που σχεδιάζονται στην κορυφογραμμή της Καζάρμα, στην λίμνη Πλαστήρα:

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της Ενέργειας και της εγκατάστασης Ανεμογεννητριών σε νέες πλέον βουνοκορφές από αυτές που στο παρελθόν προβλεπόταν με άμεση πλέον επίπτωση στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα και των χωριών μας, μας ανάγκασαν να τοποθετηθούμε δημοσίως και να εκφράσουμε την ομόφωνη αντίθεσή μας στο επιχειρούμενο έγκλημα.

Μετά την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, μεταξύ των οποίων και του φορέα των Τζουμέρκων ο οποίος είχε και την ευθύνη για την περιοχή μας, μετά τη «μπανανόφλουδα» με τα «Απάτητα Βουνά» από το ΥΠΕΝ, ήρθε και η εξέλιξη της απόφασης 12/2022 της Ρ.Α.Ε. η οποία αν υλοποιηθεί βάζει ταφόπλακα στην περιοχή και στα χωριά μας. Η πρόθεση για τοποθέτηση 9 ανεμογεννητριών συνολικού ύψους 180 μέτρων με μήκος πτερυγίων 133 μέτρων και συνολικής ισχύος 4,8 MW κάθε μία από αυτές, καθώς και τα συνοδά έργα που μια τέτοια παρέμβαση απαιτεί θα υποβαθμίσει ολοκληρωτικά του Φυσικό πλούτο της περιοχής μας, ενώ τίποτα απολύτως δεν έχουν να προσφέρουν στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και κατ’ επέκταση στην περιοχή μας.

Την ίδια λοιπόν στιγμή που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή μας έχουν στην κυριολεξία γονατίσει, όσες από αυτές έχουν επιβιώσει, αδυνατώντας να πληρώσουν τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος του τελευταίου διαστήματος, ενώ με την πρώτη κακοκαιρία για μία ολόκληρη ημέρα όλη η περιοχή ήταν χωρίς κάλυψη ηλεκτρικού ρεύματος και το αποτέλεσμα ήταν ένας νεκρός εργάτης στα έργα αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, το αίτημα και η επιδίωξη για το ξεπούλημα της Δημόσιας γης και της Ενέργειας σε μια χούφτα εταιρειών-κολοσσών στο χώρο της ενέργειας όχι απλά δεν μας βρίσκει σύμφωνους, αλλά θα μας βρει και αποφασιστικά απέναντί τους.

Ως Δ.Σ. του Συνδέσμου Φυλακτιωτών Καρδίτσας, εκφράζουμε με τον πιο εμφατικό τρόπο την ομόφωνη αντίθεσή μας στο επιχειρούμενο έγκλημα στην περιοχή, δηλώνουμε πως δεν θα επιτρέψουμε το ξεπούλημα γης και ενέργειας και πολύ περισσότερο την ολοκληρωτική καταστροφή των Χωριών μας.Καλούμε όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής μας και όποιον άλλο φορέα επιθυμεί, σε κοινό συντονισμό ενάντια στη συγκεκριμένη εξέλιξη το αμέσως επόμενο διάστημα με σημείο και ημέρα συνάντησης το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες όποτε και όπου αυτό συναποφασιστεί.

Με τιμή

13 Φεβρουαρίου 2022, λίμνη Πλαστήρα

Με την απόφαση 12/2022 της ΡΑΕ δίνεται άδεια εγκατάστασης 9 α/γ στην κορυφογραμμή της Καζάρμα, πάνω από την λίμνη Πλαστήρα, στις θέσεις “Ζυγουρολίβαδο” και “Παλιομάνδρι”.

5 Ιανουαρίου 2022, Καρδίτσα

Οι Δήμοι Σοφάδων, Καρδίτσας και Καρπενησίου, μαζί με 50 πολίτες και τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας, κατέθεσαν προσφυγές για την ακύρωση των βεβαιώσεων παραγωγής που έχουν δοθεί σε δύο εταιρείες για την κατασκευή αιολικών εργοστασίων στην Βουλγάρα. Το πρώτο σχεδιάζεται στη θέση “Αλογόβρυση” από την εταιρεία “Αιολική Ρεντίνας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ”, ισχύος 24,15MW με 7 α/γ. Και το δεύτερο από την εταιρεία “Σπίθας Ηλιακά Συστήματα ΜΕΠΕ”, ισχύος 37,8MW με 9 α/γ. Συνολικά στην Βουλγάρα σχεδιάζεται η κατασκευή 5 αιολικών εργοστασίων! Τέλος, ο Δήμος Καρπενησίου κατέθεσε παρόμοια προσφυγή και για το αιολικό που σχεδιάζεται στην Κερασιά, στην περιοχή της Φουρνάς.

2 Οκτωβρίου 2021, Καρδίτσα

Η Ανοιχτή Συνέλευση διοργανώνει συναυλία αλληλεγγύης για τα δικαστικά έξοδα αγωνιστών και την οικονομική ενίσχυση της συνέλευσης.

19 Σεπτεμβρίου 2021, Αργιθέα, Τύμπανος

Αιφνιδιαστική παρέμβαση του Συντονιστικού Αγώνα Αγράφων στο εργοτάξιο κατασκευής υποσταθμού της ΔΕΗ στον Τύμπανο, έναν χρόνο μετά τις καατστροφικές πλημμύρες του Ιανού. Κεντρικό σύνθημα της παρέμβασης, “τώρα έργα αντιπλημμυρικά και όχι αιολικά στα Άγραφα”.

2 Σεπτεμβρίου 2021, Καρδίτσα

Προβολή του ντοκυμαντέρ “Αιολική ενέργεια, η μεγάλη αισχροκέρδεια” στο Παυσίλυπο από την Ανοιχτή Συνέλευση. Ακολουθεί ανοιχτή συνέλευση.

20 Ιουλίου 2021, Λίμνη Πλαστήρα

Μαζικό μπλόκο σε συνεργείο που έμενε στον ξενώνα “Η Μούχα” και ετοιμαζόταν για την τοποθέτηση νέου ανεμομετρικού ιστού στα Άγραφα. Το συνεργείο, ένα φορτηγό που κουβαλούσε τον ιστό και δύο αγροτικά, με πινακίδες Θεσσαλονίκης, πήραν τον δρόμο της επιστροφής, συνοδευόμενο από αμάξια κατοίκων μέχρι την Καρδίτσα.

18 Ιουλίου 2021, Αργιθέα, Τύμπανος

Πανελλαδική διαδήλωση στον Τύμπανο Αργιθέας. Η αστυνομία και πάλι με μπλόκο απαγόρεψε την προσέγγιση του εργοταξίου κατασκευής του αιολικού σταθμού.

13 Ιουλίου 2021, Καρδίτσα

Η ασφάλεια Καρδίτσας έχει συντάξει δικογραφία που συμπεριλαμβάνει 15 άτομα που συμμετείχαν στη διαδήλωση στον Τύμπανο πριν έναν μήνα και η εισαγγελία τους καλεί για ανωμοτί καταθέσεις.

10 Ιουλίου 2021, Άγραφα, Καροπλέσι

Παρέμβαση της Ανοιχτής συνέλευσης στο Καροπλέσι και στο Ανθηρό, ενάντια στην έναρξη των εργασιών κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον ποταμό Άσπρο, στο Καροπλέσι. Έγινε συζητήση με τους ντόπιους στην προοπτική οργάνωσης των επόμενων βημάτων.

23 Ιουνίου 2021, Καρδίτσα

Παρέμβαση της Ανοιχτής Συνέλευσης στο παράρτημα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια αδειοδοτεί κομμάτι-κομμάτι το έργο εγκατάστασης ανεμογεννητριών.

17 Ιουνίου 2021, Καρδίτσα

Συγκεντρωση της Ανοιχτής Συνέλευσης στην πύλη του Παυσίλυπου και προβολή του ντοκυμαντέρ “Σήμερα εμείς, αύριο εσείς”.

6 Ιουνίου 2021, Αργιθέα, Τύμπανος

Πανελλαδική κινητοποίηση, ύστερα από κάλεσμα της Ανοιχτής συνέλευσης, ενάντια στις εργασίες κατασκευής υποσταθμού της ΔΕΗ και αιολικού πάρκου. 200 άνθρωποι πλαισίωσαν την κινητοποίηση. Η αστυνομία με μπλόκο απαγόρεψε τη διαδήλωση να πλησιάσει στο εργοτάξιο του αιολικού πάρκου και επιτέθηκε με χημικά στους διαδηλωτές που διεκδίκησαν να συνεχίσουν το δρομολόγιό τους.

20 Μαΐου 2021, Καρδίτσα

Προβολή της ταινίας “Ο ασκός του αιόλου” και ανοιχτή συνέλευση στο Παυσίλυπο, από την Ανοιχτή Συνέλευση.

30 Μαρτίου 2021, Καρδίτσα

Δυναμική διαδήλωση αλληλεγγύης στους τέσσερις διωκόμενους αγωνιστές που κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στον αποκλεισμό του δημαρχείου τον Αύγουστο του 2019. Το δικαστήριο δεν έγινε λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων.

4 Φεβρουαρίου 2021, Αθήνα

Ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση των νέων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσαν οι εταιρείες Ανεμοδομική A.E. και Πουνέντης A.E. για τα αιολικά εργοστάσια στην Νιάλα και στο Βοϊδολίβαδο αντίστοιχα. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν, καταθέτοντας σχετικές παρατηρήσεις, μία σειρά συλλόγων των νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας όπως ο Σύλλογος Απανταχού Βραγγιανιτών “Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος”, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Νεοχωρίου, ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου, ο Σύλλογος Απεραντίων “οι Αγ. Ανάργυροι”, ο Σύλλογος των Απανταχού Πρασσιωτών “Το Κυπαρρίσι”, ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Καρασσοβιωτών “Το Καραούλι”, ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Χρυσιωτών “Η Παναγία”, η Περιβαλλοντική Κίνηση “Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς”, η Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών, ο Σύλλογος Επαινιανιτών Ευρυτανίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμάραντου, ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καροπλεσιτών, ο Μορφωτικός Σύλλογος Μπελοκομίτη-Δολόπων, ο Σύλλογος Απανταχού Δυτικοφραγκιστιανών Ευρυτανίας, ο Σύλλογος των Κρικελλιωτών Ευρυτάνων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Ραπτόπουλου, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καρδίτσας, η Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων, η Ένωση Αγραφιώτικων χωριών του νομού Καρδίτσας, η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του νομού Καρδίτσας και ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας.

26 Ιανουαρίου 2021, Καρδίτσα

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας με ομόφωνη απόφασή του απορρίπτει τις νέες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσαν οι εταιρείες Ανεμοδομική A.E. και Πουνέντης A.E. για τα αιολικά εργοστάσια στην Νιάλα και στο Βοϊδολίβαδο αντίστοιχα. Την ώρα της διαδικτυακής συνεδρίασής του η “Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και στα αιολικά στα Άγραφα” και το “Συντονιστικό αγώνα για τα Άγραφα” πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο της πόλης.

22 Ιανουαρίου 2021, Άγραφα, Κερασοχώρι

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγράφων με ομόφωνη απόφασή του απορρίπτει τις νέες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσαν οι εταιρείες Ανεμοδομική A.E. και Πουνέντης A.E. για τα αιολικά εργοστάσια στην Νιάλα και στο Βοϊδολίβαδο αντίστοιχα.

12 Ιανουαρίου 2021, Λίμνη Πλαστήρα, Μορφοβούνι

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με πλειοψηφική απόφασή του απορρίπτει τις νέες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσαν οι εταιρείες Ανεμοδομική A.E. και Πουνέντης A.E. για τα αιολικά εργοστάσια στην Νιάλα και στο Βοϊδολίβαδο αντίστοιχα.

4 Ιανουαρίου 2021, Λίμνη Πλαστήρα, Καρίτσα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί η Καρίτσα λόγω έντονων κατολισθητικών φαινομένων, κυρίως στον οικισμό της Αγίας Μαρίνας, τα οποία εκδηλώθηκαν έντονα μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου. Η Καρίτσα βρίσκεται πάνω από τον νέο δρόμο/παράκαμψη του Νεοχωρίου προς Μπελοκομίτη, απ΄όπου προβλέπεται να περάσουν τα μηχανήματα με τον εξοπλισμό των α/γ για τα βουνά.

Δεκέμβριος 2020, Αθήνα

Σε δημόσια διαβούλευση, μέσα από το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, τίθενται οι νέες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσαν οι εταιρείες Ανεμοδομική A.E. και Πουνέντης A.E. για τα αιολικά εργοστάσια στην Νιάλα και στο Βοϊδολίβαδο αντίστοιχα.

Δεκέμβριος 2020, Ρωποτό, Τρίκαλα

Ανεμομετρικός ιστός ο οποίος είχε στηθεί πριν λίγες εβδομάδες στους πρόποδες της Καραβούλας από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στη θέση “Μουρτζιά” της Παλαιοκαρυάς, έπεσε πιθανόν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της εποχής.

2 Δεκεμβρίου 2020, Άγραφα, Βλάσι

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση δύο ανεμομετρικών ιστών της εταιρείας RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ στο αλπικό τοπίο της Καράβας, στα 1.938μ. και 1.967μ., πάνω από το Βλάσι. Η εταιρεία στη θέση “Χονδροσπάνι” του βουνού σχεδιάζει την κατασκευή αιολικού πάρκου 18,4 MW με 8 α/γ.

Νοέμβριος 2020, Άγραφα, Καζάρμα

Η εταιρεία CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ WIND η οποία έχει ανάλαβει την κατασκευή αιολικού πάρκου μεταξύ της Καζάρμας και του Βουτσικάκι, στη θέση “Ζυγουρολίβαδο – Παλιομάντρι” μάζεψε τον ανεμομετρικό της ιστό από το σημείο (όπου βρισκόταν περίπου 1,5 χρόνο) αφήνοντας πίσω τα απομεινάρια της “πράσινης ανάπτυξης”. Ένα καμμένο βανάκι και το τσαντίρι στο οποίο στεγάζονταν οι σεκιουριτάδες που φυλούσαν την εγκατάσταση.

Νοέμβριος 2020, Άγραφα

Οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τα αιολικά πάρκα σε Νιάλα και Βοϊδολίβαδο κατέθεσαν νέες περιβαλλοντικές μελέτες με μικρές διαφοροποιήσεις στα συνολικά έργα. Οι μελέτες θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις αρχές του Φλεβάρη και ύστερα θα περάσουν για έγκριση από τα τοπικά δασαρχεία, τα περιφερειακά συμβούλια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και κάποιους ακόμα φορείς.

7 Νοεμβρίου 2020, Καρδίτσα

Παρέμβαση της Ανοιχτής συνέλευσης στο δημαρχείο της Καρδίτσας, καθώς πρόσφατα η υπηρεσία της πολεοδομίας έδωσε άδεια για την κατασκευή των βάσεων των 8 α/γ στον Τύμπανο Αργιθέας.

18 Οκτωβρίου 2020, Αργιθέα, Τύμπανος

Παρέμβαση στον Τύμπανο όπου η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ξεκινήσει εργασίες για κατασκευή υποσταθμού μέσης τάσης με τον οποίο θα συνδεθούν αιολικά πάρκα της ευρύτερης περιοχής. Καλέσματα είχαν ανακοινωθεί από την Ανοιχτή συνέλευση, την Πρωτοβουλία κατοίκων της Αθήνας για την προστασία των Αγράφων και το Συντονιστικό αγώνα Αγράφων. Μετά το τέλος της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε συνέλευση στην κεντρική πλατεία της Δρακότρυπας όπου ο τοπικός πρόεδρος μαζί με ομάδα ατόμων προσπάθησε να δημιουργήσει σκηνικό έντασης ενάντια στους συγκεντρωμένους, υπερασπιζόμενοι τα έργα στον Τύμπανο.

18 Αυγούστου 2020, Αργιθέα, Τύμπανος

Παρέμβαση στο σημείο όπου βρίσκονται μηχανήματα για την κατασκευή του υποσταθμού υπερηψηλής τάσης της ΔΕΗ, με τον οποίο θα διασυνδεθούν διάφορα αιολικά πάρκα της ευρύτερης περιοχής. Η παρέμβαση συνεχίστηκε στο Μουζάκι. Έξω από το δημαρχείο δημιουργήθηκε επεισόδιο με σεκιουριτά των βουνών ο οποίος παρακολουθούσε την παρέμβαση και όταν του ζητήθηκε ο λόγος επιχείρησε να πατήσει με το αυτοκίνητό άτομο που συμμετείχε στην παρέμβαση.

14 Αυγούστου 2020, Άγραφα, Καρίτσα

Παρέμβαση στο χωριό από την Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και στα αιολικά στα Άγραφα.

11 Αυγούστου 2020, Άγραφα, Κρυονέρι

Παρέμβαση στο χωριό από την Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και στα αιολικά στα Άγραφα.

10 Αυγούστου 2020, Άγραφα, Καστανιά

Παρέμβαση στο χωριό από την Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και στα αιολικά στα Άγραφα.

9 Αυγούστου 2020, Άγραφα, Καζάρμα

Πραγματοποιείται παρέμβαση στην κορυφή Καζάρμα όπου βρίσκεται ανεμομετρικός ιστός και σεκιουριτάδες για τη φύλαξή του. Κατά τη διάρκειά της ένας από τους σεκιουριτάδες παίρνει από το τζιπ του ένα τσαντάκι και διατηρώντας το χέρι του μέσα σε αυτό καθ’ όλη την διάρκεια της παρέμβασης απειλεί τους συγκεντρωμένους ότι θα πυροβολήσει εάν δεν αποχωρήσουν.

8 Αυγούστου 2020, Άγραφα, Βραγγιανά

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται από τον Σύλλογο Απανταχού Βραγγιανιτών «Αη Γιάννης ο Θεολόγος» η ετήσια εκδήλωση της πεζοπορικής ανάβασης στο Βοϊδολίβαδο. Εξαιτίας των βροχοπτώσεων το κάμπινγκ στήθηκε τελικά στο χωριό και όχι στο πεδίο, όπου και έγινε προβολή της ταινίας «Ο ασκός του Αιόλου».

25 Ιουλίου 2020, Άγραφα, Μπελοκομίτης

Στήνεται στην διασταύρωση του ποταμού Καριτσιώτη κέντρο αγώνα και ενημέρωσης για όλο τον Αύγουστο. Κάθε Σάββατο καλείται ανοιχτή συνέλευση του βουνού.

17-19 Ιουλίου 2020, Άγραφα, Καμάρια

Διοργανώνεται από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγράφων και τον Πεζοπορικό Φυσιοδιφικό Σύλλογο Καρπενησίου, η δεύτερη πανελλήνια ορειβατική συνάντηση φίλων των Αγράφων, στον κτηνοτροφικό οικισμό Καμάρια.

5 Ιουλίου 2020, Αγ. Νικόλαος, Βραγγιανά

Πανελλαδική συγκέντρωση στον αυχένα του Αγ. Νικολάου Βραγγιανών και διαδήλωση στην Νιάλα, ενάντια στα σχέδια για εγκατάσταση αιολικού πάρκου. Στο αρχικό κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Αγραφιωτών, που συνυπέγραψαν και άλλοι 19 τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, συλλογικότητες και ορειβατικοί σύλλογοι, ανταποκρίθηκαν 350 άνθρωποι από τους νομούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

28 Ιουνίου 2020, Αργιθέα, Οξυά

Ο κοινοτάρχης του χωριού Λ. Ευθυμίου έχει καλέσει σε ανοιχτή συζήτηση/ενημέρωση καταγόμενους απ΄την Οξυά επιχειρηματίες για τις δυνατότητες «ανάπτυξης» του χωριού με την δημιουργία εργοστασίου εμφιάλωσης νερού της εταιρείας «Θεόνη», χρησιμοποιώντας το νερό της πηγής «Καναλάκια». Γίνεται παρέμβαση από κατοίκους του χωριού οι οποίοι αντιδρούν στην περίφραξη και εμπορευματοποίηση των πηγών. Ζητούν να καλεστεί λαϊκή συνέλευση και αυτή να αποφασίσει.

2 Ιουνίου 2020, Καρδίτσα

Τέσσερις άνθρωποι του κινήματος παραπέμπονται σε δίκη για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις αποκλεισμού του δημαρχείου της Καρδίτσας και το μπλοκάρισμα της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου για τη δημοπρασία δασικών τεμαχίων στους αιολικούς επενδυτές, στις 22 Αυγούστου 2019. Οι κατηγορίες με τις οποίες παραπέμπονται είναι διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων από κοινού, απόπειρα διατάραξης της λειτουργίας υπηρεσίας, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μάρτυρες κατηγορίας είναι ο τότε δήμαρχος Αλεξάκος και τρεις αστυνόμοι.

31 Μαΐου 2020, Αργιθέα

Διαδήλωση 200 ανθρώπων στον Τύμπανο Αργιθέας, ύστερα από κάλεσμα της Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην «πράσινη ανάπτυξη» και τα αιολικά στα Άγραφα, ενάντια στην κατασκευή σταθμού υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν ξεκινήσει (και πάλι) σχετικές εργασίες, οι οποίες διακόπηκαν ύστερα από παρέμβαση του Δικτύου φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων καθώς δεν υπήρχαν οι σχετικές αδειοδοτήσεις.

25 Μαΐου 2020, Αργιθέα

Εκ νέου (μετά από έναν σχεδόν χρόνο) έναρξη των εργασιών για την κατασκευή σταθμού υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ. Το συγκεκριμένο έργο, εμβαδού 800 τ.μ. και ύψους 11 μ., το οποίο έχει μετατρέψει σε νταμάρι την καταπράσινη κορυφή του Τυμπάνου, είναι κομβικό για το σύνολο των αιολικών εργοστασίων που σχεδιάζονται για την περιοχή της Αργιθέας, γι΄αυτό και η επιμονή του επενδυτή (ΔΕΗ Ανανεώσιμες) αλλά και του δημάρχου Μουζακίου για την κατασκευή του.

4, 5 Μαΐου 2020, Αθήνα

Διήμερο συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα ενάντια στο (αντι)περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στην βουλή. Την πρώτη ημέρα 2 χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν στη συγκέντρωση. Ανάλογες συγκεντρώσεις θα γίνουν στην Καρδίτσα, στον Βόλο, στα Τρίκαλα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στην Τήνο, στην Αμοργό. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί κατά πλειοψηφία στις 5 Μαΐου.

26 Απριλίου 2020, Αθήνα

Η Πρωτοβουλία κατοίκων Αθήνας για την προστασία των Αγράφων διοργανώνει διαδικτυακή συναυλία ενάντια στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο.

24 Απριλίου 2020, Αθήνα

Κατατίθεται σε μία πρακτικά κλειστή Βουλή, λόγω lockdown, το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο. Ακόμα ένα λιθαράκι ώστε «να γίνει η ελλάδα σημείο αναφοράς στην προσέλκυση επενδυσέων», όπως δηλώνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χατζηδάκης.

9 Απριλίου 2020, Άγραφα, Βαλαώρα

Κάτοικοι του χωριού εντοπίζουν αυτοκίνητα με αθηναϊκές πινακίδες, εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας, να κυκλοφορούν στην περιοχή. Τα ακινητοποιούν και οι επιβαίνοντες, ενώ αρχικά υποστηρίζουν ότι είναι τουρίστες και έπειτα δημοσιογράφοι, παραδέχονται εν τέλει ότι διενεργούν εργασίες στον χώρο που προσδοκούν να φτιαχεί φωτοβολταϊκό πάρκο.

16 Μαρτίου 2020, Καρδίτσα

Το Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων και κάτοικοι της Οξυάς και της Αργιθέας προσφεύγουν στο ΣτΕ με στόχο την ακύρωση την τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το αιολικό πάρκο στον τύμπανο.

14 Μαρτίου 2020, Αθήνα

Ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου «εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής νομοθεσίας» με 1579 σχόλια και πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις να ζητούν την απόσυρσή του.

6 Μαρτίου 2020, Άγραφα, Δροσάτο

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βγάζει σε διαβούλευση την ΜΠΕ του μικρού υδροηλεκτρικού ισχύος 0,2MW που σχεδιάζεται στο ρέμα Γκούρα, στη νότια πλαγιά της Καράβας, στο Δροσάτο.

5 Μαρτίου 2020, Αθήνα

Κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», το οποίο, μεταξύ άλλων, επαναοριοθετεί τις ζώνες Natura επιτρέποντας παρεμβάσεις ακόμα και στους πυρήνες τους, καταργεί την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εταιρειών θα συντάσσονται από ιδιώτες οι οποίοι θα πληρώνονται από τις ίδιες τις εταιρείες, συρρικνώνει τα στάδια αδειοδοτήσεων για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, μέσα από την δημιουργία των δασικών χαρτών νομιμοποιεί αυθαίρετες κατασκευές.

29 Φεβρουαρίου 2020, Καρδίτσα

Ποδηλατοπορεία σε συνοικίες της πόλης από την Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα.

29 Φεβρουαρίου 2020, Άγραφα, Κερασοχώρι

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αγράφων παίρνει ομόφωνη απόφαση εναντίον της κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου στην Βαλαώρα από την εταιρεία CENTAYRUS ENERGY SOLUTION 1 ΙΚΕ.

20 Φεβρουαρίου 2020, Αθήνα

Εκδικάζονται στο ΣτΕ οι αιτήσεις ακύρωσης που έχουμε υποβάλει κατά των δύο πρώτων αιολικών σταθμών που έχουν αδειοδοτηθεί στις παρθένες κορυφές των Αγράφων.

17 Φεβρουαρίου 2020, Άγραφα, Βαλαώρα

Ανακοίνωση της Επιτροπής αγώνα κτηνοτρόφων Βαλαώρας Αγράφων:

Με έκπληξη παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να μας ενημερώνουν για την πρόθεση ιδιώτικής εταιρείας φωτοβολταϊκών (CENTAYRUS ENERGY SOLUTION 1 ΙΚΕ) να δημιουργήσει πάρκο φωτοβολταϊκών στην περιοχή Σμίξη έως Βλάχου και δυτικά σε μία έκταση 3.000 στρεμ. Η περιοχή αυτή από πολύ παλιά ήταν και παραμένει κτηνοτροφική ζώνη και υπάρχουν σε αυτήν τουλάχιστον τα 2/3 της κτηνοτροφίας του χωριού. Όπως γνωρίζετε οι κάτοικοι του χωριού μας έχουν ως μοναδική εργασία και απασχόληση την κτηνοτροφία. Τα μοναδικά έσοδα των κατοίκων προέρχονται από αυτήν και αποτελεί την μεγαλύτερη κτηνοτροφική περιοχή όχι μόνο του δήμου Αγράφων αλλά και όλου του νομού. Δυστυχώς όμως στο βωμό του κέρδους οι ιδιώτες δεν λαμβάνουν υπ΄ όψιν τους τη χρήση γης και άλλες παραμέτρους. Το προηγούμενο παράδειγμα των ανεμογεννητριών των Αγράφων αποτελεί περίτρανη απόδειξη.

Δεν ξεχνάμε και φέρνουμε στη μνήμη μας την ολοκληρωτική καταστροφή της περιοχής και τον εκτοπισμό των κατοίκων των παραλίμνιων χωριών με την κατασκευή της λίμνης των Κρεμαστών. Μας ξύνουν πληγές και μας θυμίζουν την εσωτερική προσφυγιά που δημιούργησαν στην περιοχή μας. Ως εδώ και μη παρέκει, δεν έχουμε την πολυτέλεια να διώξουμε και άλλους νέους από τον τόπο μας.

Ακόμα αναφέρουμε και το μεγάλο πρόβλημα με τις δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε. των κτηνοτρόφων. Ήδη υπάρχει πρόβλημα με τους ελάχιστους βοσκοτόπους στην περιοχή μας . Κινδυνεύουν να χαθούν χιλιάδες ευρώ επιδοτήσεων όλων των κτηνοτρόφων της περιοχής μας . Θα προσπαθήσουν να χρυσώσουν το χάπι με την Τεχνική λύση; Δηλαδή βοσκότοπο στα Γρεβενά ή στο Δήμο Δελφών στη Φωκίδα; Η πραγματικότητα είναι άλλη. Τα ζώα μας πού θα βοσκήσουν; Θα πάμε σε ενσταυλισμένη κτηνοτροφία; Ποιος θα μας αποζημειώσει; Εκτοπισμός των παλιών ιδιοκτητών , καταπάτηση της γης , των δικαιωμάτων μας, της ίδιας της ζωής μας. ΕΠΙΣΗΣ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ OTI ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΙ ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ Η ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗ ΑΓΕΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ.

Η εταιρεία αυτή έχει προχωρήσει ήδη σε αίτηση χαρακτηρισμού της κτηνοτροφικής έκτασης αφού βέβαια έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές μελέτες. Είναι από ότι βλέπουμε έτοιμοι για να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, που δεν είναι άλλο από την τελική πραγματοποίηση του σχεδίου τους.

Γι αυτούς τους λόγους ζητούμε την αρωγή σας, στην προσπάθεια μας να σταματήσουμε την δημιουργία του πάρκου από την εταιρεία. Να μην υλοποιηθεί ο στόχος της, που θα έχει ως συνέπεια την ολοκληρωτική καταστροφή της κτηνοτροφίας στην περιοχή μας. Ζητούμε την αρνητική ψήφο, όλων των δημοτικών και των περιφερειακών συμβούλων στην προσπάθεια εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού ΜΑΜΟΥΘ. Εμείς ξεκινάμε αγώνα και θεωρούμε το δήμο και την περιφέρεια συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας. Θα είμαστε εκεί, σε όλες τις ψηφοφορίες και στο Κερασοχώρι και στη Λαμία. ΓΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ. ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ .

5 Φεβρουαρίου 2020, Ιτέα

Ατύχημα προξενεί η μεταφορική εταιρεία ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ τη στιγμή που μεταφέρει ανεμογεννήτριες στο από το οικόπεδο της εταιρείας KRINOS, στην επαρχιακή οδό Χρισσού-Ιτέας. Η ανακοίνωση της Εφορείας αρχαιοτήτων Φωκίδας:

ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΙΣ 5 -2-2020 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 4 ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με το παρόν ψήφισμα, οι εργαζόμενοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος  διαμαρτυρόμαστε έντονα προς κάθε αρμόδια αρχή, για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας από την μεταφορική Εταιρεία Γιαννακός, με αποτέλεσμα το επικίνδυνο τροχαίο, που συνέβη στις 5 Φεβρουαρίου 2020 στην επαρχιακή οδό Χρισσού Ιτέας, σε τέσσερις 4 συναδέλφους μας οι οποίοι μετέβαιναν μετά το πέρας της εργασίας τους στα σπίτια τους.

Το τροχαίο, το οποίο παραλίγο να κοστίσει τη ζωή των τεσσάρων 4 συναδέλφων μας, είχε ως αιτία την έλλειψη των μέτρων ασφαλείας από την μεταφορική Εταιρεία Γιαννακός, η οποία έκλεισε ολοσχερώς το οδόστρωμα μετακινώντας νταλίκα με ανεμογεννήτριες από το οικόπεδο της Εταιρείας KRINOS επί της επαρχιακής οδού, με όπισθεν κίνηση, χωρίς την στοιχειώδη τήρηση των μέτρων ασφαλείας ήτοι: α} χωρίς την διακοπή της κυκλοφορίας, β} χωρίς σηματοδότηση και γ} χωρίς την παρουσία Τροχαίας,  με αποτέλεσμα διερχόμενο Βυτιοφόρο όχημα με βαρύ φορτίο, να προσκρούσει στο σταματημένο, από εργάτη της Εταιρείας μετά από επικίνδυνη στροφή,  αυτοκίνητο των συναδέλφων μας, σε απόσταση 20 μέτρων από την Τριαξονική Νταλίκα με το Φορτίο των Ανεμογεννητριών.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ο τραυματισμός, η ψυχική οδύνη των τεσσάρων 4 συναδέλφων μας  και η ολοσχερής καταστροφή του αυτοκινήτου.

Το παρόν υπογεγραμμένο Ψήφισμα Διαμαρτυρίας θα σταλεί στις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,  στις Τοπικές Αρχές, στο Βουλευτή μας  και  στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

30 Ιανουαρίου 2020, Καρδίτσα

Εκδήλωση της Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα με θέμα την παρουσίαση του χρονικού της Νιάλας και προβολή του ντοκυμαντέρ «Μια ξεχασμένη σελίδα της ιστορίας (Ο Β. Φυτσιλής διηγείται)».

25 Ιανουαρίου 2020, Αθήνα

Η Συνέλευση για την υπεράσπιση των βουνών καλεί σε συγκέντρωση έξω από το Μέγαρο Μουσικής, στην ετήσια γιορτή της ΕΛΕΤΑΕΝ, του λόμπυ της αιολικής ενέργειας. Το κείμενο που καλεί:

Ολοένα και πιο απροκάλυπτα, κράτος και εταιρείες, με σημαία τους την “πράσινη ανάπτυξη” και την ανατροπή της “κλιματικής αλλαγής”, βρίσκουν εύφορο έδαφος κερδοφορίας στον φυσικό κόσμο. Με πρόσχημα την απεξάρτηση της παραγωγής ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα και την στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές, το περιβάλλον μετατρέπεται σε πεδίο λεηλασίας. Οι εθνικοί μας εργολάβοι, δεν αρκούνται στο να εξορύσσουν, να μπετώνουν και να ασφαλτοστρώνουν υπερτιμολογημένα, αλλά, ενδυόμενοι τον πράσινο μανδύα τους, καταστρέφουν και ό,τι έχει απομείνει από τον άγριο φυσικό κόσμο. Ολόκληρες δασικές εκτάσεις αποψιλώνονται, βουνοκορφές ισοπεδώνονται, ποτάμια φράσσονται, οικοσυστήματα υποβαθμίζονται, υδροφόροι ταμιευτήρες αποστραγγίζονται και το μόνο που μένει πίσω είναι ρημαγμένα εργοταξιακά τοπία.

Κεντρικό ρόλο στην προώθηση των συμφερόντων των επενδυτριών εταιρειών στην αιολική βιομηχανία στην Ελλάδα έχει η ΕΛΕΤΑΕΝ, η Ελληνική Εταιρεία Αιολικής Ενέργειας, μετονομαζόμενη από το 2005 σε Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας. Μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ αποτελούν εταιρείες και ευυπόληπτοι όμιλοι όπως Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ, ΤΕΡΝΑ κτλ και φορείς και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της αιολικής ενέργειας, πλαισιωμένοι από το συνήθη συρφετό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, ακαδημαϊκών και ερευνητών. Στόχος της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι η παρουσίαση της αιολικής ενέργειας ως δήθεν μέτρο για την απολιγνιτοποίηση, ακόμη και αν γνωρίζουν πως με τις υπάρχουσες τεχνολογίες είναι αναγκαία η υποστήριξη των ανεμογεννητριών από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, η θεσμική άρση οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών στην κατασκευή αιολικών σταθμών, έστω και αν μέχρι τώρα δεν έχει φανεί να υπακούουν ούτε σε αυτούς(π.χ αιολικά στα Άγραφα) και η εξασφάλιση κέρδους για τις επενδύτριες εταιρείες μέσω των επιδοτήσεων και της εγγυημένης τιμής πώλησης του παραγόμενου ρεύματος. Με απλά λόγια, η ΕΛΕΤΑΕΝ αποτελεί το λόμπι των επενδυτών στον τομέα της αιολικής ενέργειας, που με μία σειρά από ανακοινώσεις, άρθρα, εκδηλώσεις, και επιστολές προς τα αρμόδια υπουργεία, επιχειρεί να καθορίσει, βάσει των συμφερόντων που εξυπηρετεί, το πλαίσιο ανάπτυξης της αιολικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό και εξόφθαλμο παράδειγμα του ρόλου της ΕΛΕΤΑΕΝ στο βρώμικο παιχνίδι των αιολικών επενδύσεων αποτελεί η επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με παρατηρήσεις και αιτούμενες τροποποιήσεις του ήδη τερατώδους Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου του Άδωνη Γεωργιάδη και συγκεκριμένα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε. Όπως αναφέρεται στην επιστολή αυτή, αίτημά τους είναι να συμπεριληφθούν σε αυτό, μεταξύ άλλων, «(…) τα κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας, οι οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α, οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης, τα όρια των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ), οι πυρήνες των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών, οι οικότοποι προτεραιότητας των τόπων του δικτύου Natura 2000 (…) ». Εν ολίγοις δηλαδή, να γίνει επίσημη άρση οποιουδήποτε γεωχωρικού περιορισμού στην κατασκευή αιολικών εγκαταστάσεων, καθώς απ’ο,τι φαίνεται τους ήταν αρκετά χρονοβόρο και κοστοβόρο να πρέπει να τους παρακάμψουν, όπως μέχρι τώρα, δια της άτυπης οδού.

Μία ακόμη κίνηση της ΕΛΕΤΑΕΝ προς την ίδια κατεύθυνση, αποτελεί η πρόσφατη επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εκθέτει τις παρατηρήσεις της πάνω στο “Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2030 και τη Μακροχρόνια Ενεργειακή Στρατηγική 2050”. Σε αυτήν επισημαίνει μία σειρά από μέτρα που σύμφωνα με την ίδια θα πρέπει να εφαρμοστούν από το Υπουργείο προκειμένου να επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν, πέρα από τις επισημάνσεις για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο που αναφέρθηκαν και παραπάνω, οι υποδείξεις για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ προκειμένου, όπως αναφέρει, «να προσφέρεται ισχυρή ασφάλεια στους επενδυτές», η απαίτηση για αύξηση του όγκου της δημοπρατούμενης ισχύος που αφορά τα αιολικά και για επέκταση του καθεστώτος σχετικών διαγωνισμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αύξηση του ενδεικτικού στόχου για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, και η προώθηση των μικρών α/γ με ταυτόχρονη αύξηση της μέχρι τώρα προβλεπόμενης ισχύος τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το άρθρο που δημοσίευσε στο Energypress ο Παναγιώτης Γ. Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ, και αφορά τους “Δύο παράγοντες που απειλούν τις θετικές προοπτικές της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα το 2020”. Με βάση το άρθρο, η πρώτη μεγάλη απειλή είναι η ίδια η βιοποικιλότητα και η υπεράσπισή της εις βάρος των αιολικών επενδύσεων! Σύμφωνα με τον κ.Παπασταματίου και όλους αυτούς εκ μέρους των οποίων μιλάει, η θέσπιση εκτεταμένων ζωνών αποκλεισμού για την αιολική ενέργεια, όπως οι περιοχές Natura 2000, με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας, αποτελεί μια «επικίνδυνη και αντιεπιστημονική ιδέα». Η διαπίστωση αυτή βασίζεται σε ένα λογικό άλμα της μορφής “η βιοποικιλότητα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή, τα αιολικά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, άρα όπου και αν χτιστούν τα αιολικά δεν απειλούν, αλλά προστατεύουν την βιοποικιλότητα, τουτέστιν: κανένας γεωχωρικός περιορισμός στην εγκατάσταση αιολικών”.

Το δεύτερο ζήτημα-απειλή για τις αιολικές επενδύσεις αποτελεί, με βάση το άρθρο, ο κίνδυνος εμφάνισης λογιστικού ελλείματος στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και η καθυστέρηση πληρωμών των παραγώγων. Εν ολίγοις, επισημαίνεται ότι η ήδη υψηλή τιμή πώλησης του ρεύματος που παράγουν οι ανεμογεννήτριες, ο υψηλός ειδικός για τις ΑΠΕ φόρος που πληρώνει μαζί με τον λογαριασμό της ΔΕΗ ο κάθε καταναλωτής (ΕΤΜΕΑΡ) και οι λοιπές χρεωστικές και πιστωτικές συνιστώσες που διαμορφώνουν τον ΕΛΑΠΕ, δεν εξασφαλίζουν το επιθυμητό κέρδος για τον επενδυτή και θα πρέπει να ληφθούν από το κράτος επιπρόσθετα μέτρα, για επιπλέον εξασφαλισμένο κέρδος προς τις επενδύτριες εταιρείες.

Όπως φαίνεται, το καπιταλιστικό μοντέλο οργάνωσης του σήμερα δεν επιτρέπει καν την υποψία ότι κάποια μέρη μπορούν να παραμείνουν παρθένα ή απάτητα και κάθε “περιβαλλοντικός περιορισμός” αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα στα κερδοφόρα πλάνα του κεφαλαίου. Κόντρα στα επενδυτικά σχέδια της ΕΛΕΤΑΕΝ, ενάντια στην εκμετάλλευση της φύσης, κάποιοι και κάποιες από εμάς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση των βουνών, των ποταμών, των θαλασσών, του φυσικού πλούτου.

*Κάθε ανεμογεννήτρια απαιτεί από 2 έως 3 στρέμματα ισοπεδωμένου εδάφους, μια βάση μπετού βάθους 3 μέτρων και διαστάσεων όσο το μισό ενός γηπέδου μπάσκετ, διάνοιξη δρόμων για την πρόσβαση των βαρέων μηχανημάτων στις βουνοκορφές, και πυλώνες υψηλής τάσης μέσα στο δάσος με τη συνεπακόλουθη αποψίλωση, αισθητική υποβάθμιση και τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Είκοσι χιλιάδες από δαύτες προβλέπεται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες, μετατρέποντας το σύνολο σχεδόν των βουνών και των νησιών της Ελλάδος σε εργοστάσια ενέργειας. Το δε ρεύμα που παράγουν, όντας στοχαστικό, δηλαδή ασταθές και εξαρτώμενο από την ταχύτητα του ανέμου, έχει πολλαπλά προβλήματα ενσωμάτωσης στο δίκτυο, με αποτέλεσμα τόσο τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά απόδοσης ρεύματος σε σχέση με την ονομαστική ισχύ των αιολικών, όσο και τη μόνιμη λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου ή ντίζελ ως μονάδες εξισορρόπησης και εφεδρείας. Κοντολογίς, τα αιολικά δεν απεξαρτούν απο τα ορυκτά καύσιμα – αυξάνουν όμως τους λογαριασμούς ρεύματος και τα περιθώρια κερδοφορίας των επενδυτών.

25 Ιανουαρίου 2020, Αθήνα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) στην ετήσια γενική συνέλευσή της βγάζει ψήφισμα ενάντια στη χωροθέτηση αιολικών στα βουνά.

Τα ελληνικά ορειβατικά σωματεία και το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.Α., κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της 25/1/2020, για το σοβαρό ζήτημα της συνεχιζόμενης εγκατάστασης αιολικών πάρκων, κυρίως σε ελληνικά βουνά, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα απευθύνοντάς το στους αντιπροσωπευτικούς Φορείς της Πολιτείας:

Ως φορείς με κύρια δραστηριότητά μας, την ορειβασία και όλα τα αθλήματα βουνού δεν θα μπορούσαμε παρά να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στο ορεινό περιβάλλον και να φροντίζουμε για την προστασία, τη διατήρησή του και την ποιότητα ζωής των ορεινών κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα δεν αγνοούμε ότι η οικονομία και ο πλούτος της χώρας βασίζεται και στον ορεινό τουρισμό σε μεγάλο βαθμό.

Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη όλων των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) οι οποίες συμβάλουν με την παραγωγή καθαρής ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Δεν είναι όμως δυνατόν να μην αντιδράσουμε και να μην διαμαρτυρηθούμε όταν στη διαδικασία κατασκευής αυτών των εγκαταστάσεων (δρόμοι πρόσβασης, κτίρια, πυλώνες, κόψιμο δέντρων, σκυρόδεμα, ανεμογεννήτριες κλπ.) το αποτέλεσμα είναι εν τέλει λιγότερο «πράσινο» από το αντιστάθμισμα της παραγόμενης «καθαρής ενέργειας» βλάπτοντας αισθητικά και ουσιαστικά τις ορεινές περιοχές της πατρίδας μας και τον εναλλακτικό τουρισμό. Η συνεχιζόμενη χωροθέτηση αιολικών πάρκων βλάπτει τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών και καταδικάζει σε σταδιακή ένδεια τους κατοίκους τους, επιδρά αρνητικά στη χλωρίδα, στην πανίδα και τους υπαίθριους χώρους όπου ασκούμε και τις δραστηριότητες των αθλημάτων βουνού.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε:

– Την μη χωροθέτηση Α.Π.Ε σε περιοχές Εθνικών Δρυμών, Natura2000, Γεωπάρκων, περιοχών Ramsarκαι πάσης φύσεως προστατευόμενων περιοχών και κυρίως ορεινών περιοχών.

– Το μέγιστο υψομετρικό όριο εγκατάστασης ανεμογεννητριών να μην υπερβαίνει τα 1200μ υψόμετρο. Επικαλούμαστε το παράδειγμα των Ευρωπαϊκών χωρών που επενδύουν στον ορεινό τουρισμό όπου υπάρχουν υψομετρικά όρια.

– Την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών από ανεξάρτητους φορείς μη ελεγχόμενους από τις ανάδοχες εταιρίες

– Την διασφάλιση της απαραίτητης συναίνεσης των τοπικών κοινωνιών, με δημόσια διαβούλευση.

– Την απόσυρση των εν αχρηστία ανεμογεννητριών (παλαιών) από τα ήδη εγκατεστημένα αιολικά πάρκα και την υποχρέωση των εταιριών για την αποκατάσταση του ορεινού πεδίου.

Η ελληνική ορειβατική κοινότητα επιφυλάσσεται για τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου σε ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα σε προάσπιση των ζητημάτων αυτών.

24 Ιανουαρίου 2020, Καρδίτσα

Τοπικοί σύλλογοι και πολίτες των νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας προσφεύγουν στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του γενικού διευθυντή του υπουργείου Περιβάλλοντος Δημόπουλου, με την οποία εγκρίθηκαν οι ανεπαρκείς ΕΟΑ που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες.

23 Ιανουαρίου 2020, Καρδίτσα

Η Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα και το Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων καλεί σε παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό την πίεση για να βγει απόφαση κατά της κατασκευής των αιολικών πάρκων στα βουνά και ενάντια στις διώξεις ανθρώπων που συμμετέχουν στον αγώνα. Το κάλεσμα της Ανοιχτής συνέλευσης:

Η Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στην “πράσινη ανάπτυξη” και στα Αιολικά στα Άγραφα θα πραγματοποιήσει μαζική παρέμβαση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 23 Ιανουαρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Σκοπός της παρέμβασης είναι να εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της κατασκευής Αιολικών Πάρκων στην περιοχή των Αγράφων, καθώς και κατά των διώξεων που επιχειρούνται εναντίον πολιτών και αγωνιστών που εξεδήλωσαν την αντίθεσή τους στο ξεπούλημα δημόσιας γης στις συνεδριάσεις επιτροπών του Δήμου το περασμένο καλοκαίρι.

Συνεδριάσεις που ουσιαστικά υπήρξαν άκυρες διότι δεν έλαβαν υπόψιν τους πολίτες τους οποίους υποτίθεται ότι εκπροσωπούσαν τα εκλεγμένα όργανα του Δήμου και παράτυπα τους απέκλεισαν επιστρατεύοντας και δυνάμεις καταστολής εναντίον τους, γράφοντας ιστορία στην Καρδίτσα! Κανένα επιχειρηματικό συμφέρον δεν μπορεί να ιεραρχείται ως πιο σημαντικό από την ποιότητα ζωής της κοινωνίας, κανένας δεν μπορεί να στερήσει το δημοκρατικό δικαίωμα της έκφρασης στους πολίτες για θέματα που τους αφορούν.

Κανένας, τέλος, δεν μπορεί ν’ αποφασίζει ερήμην τους. Καλούμε τις συλλογικότητες, τους φορείς και τον κόσμο της Καρδίτσας να δώσουν το παρών στο Δημοτικό Συμβούλιο και να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στη βεβήλωση και καταστροφή της περιοχής των Αγράφων και στην ποινικοποίηση των αγώνων.

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου βγήκε στις 11 Μαρτίου με μειοψηφούσα την παράταξη Ντελή (που διαδέχτηκε τον Αλεξάκο):

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στις 5 και στις 22 Αυγούστου του 2019 στην είσοδο του Δημαρχείου Καρδίτσας επισημαίνει ότι θεωρεί αναφαίρετο το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν για τα αιτήματα τους.

Είναι απαράδεκτο και πρωτοφανές να συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ή τα εντεταλμένα αρμόδια όργανα του Δήμου Καρδίτσας, με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Είναι γεγονός που δεν έχει καταγραφεί ποτέ άλλοτε στην σύγχρονη ιστορία του Δήμου. Με βάση τα παραπάνω εκφράζουμε την αντίθεση μας στην παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και τη χρήση χημικών εναντίον των διαδηλωτών έξω από το Δημαρχείο, καθώς θεωρούμε ότι τα αιρετά όργανα θα πρέπει να λειτουργούν απερίσπαστα και χωρίς πιέσεις.

Θεωρούμε λανθασμένη την κάθε είδους παρέμβαση της αστυνομίας και άλλων κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους στους ειρηνικούς διεκδικητικούς αγώνες του λαού και απαιτούμε να παύσει κάθε είδους άδικη δίωξη αγωνιστών για τα αιολικά, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ή για εργατικές διεκδικήσεις.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

21 Ιανουαρίου 2020, Αθήνα

Το ΣτΕ απορρίπτει τις αιτήσεις, των δήμων Αγράφων και Πλαστήρας, αναστολής του πρωτόκολλου εγκατάστασης της Ανεμοδομικής Α.Ε. που είχε εκδόσει ο δασάρχης Καρπενησίου χωρίς να έχει εγκριθεί η ΕΟΑ.

18-19 Ιανουαρίου 2020, Αθήνα

Πανελλαδική συνάντηση-συνέλευση συλλογικοτήτων για την ενέργεια στην Νομική Σχολή. Διοργανώνεται από την πρωτοβουλία Άγραφα SOS, το Δίκτυο Μεσοχώρα-Αχελώος SOS και την Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων.

12 Ιανουαρίου, Καρπενήσι

Εκδήλωση πολιτιστικών συλλόγων της Ευρυτανίας με θέμα «Η ζωή μας στα βουνά, το μέλλον τους η ζωή μας».

11 Ιανουαρίου 2020, Άγραφα, Καζάρμα

Τα ξημερώματα πυρπολείται βανάκι εταιρείας security που φυλάει τον ανεμομετρικό ιστό που έχει τοποθετηθεί στην κορυφή Καζάρμα, πάνω από το Πετρίλο.

4 Ιανουαρίου 2020, Μουζάκι

Παρέμβαση της Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα στο Μουζάκι.

Με αιφνιδιαστικό τρόπο ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου εισήγαγε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αίτημα της εταιρίας που ενδιαφέρεται για την κατασκευή του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Αέρας – Αφεντικό». Το αίτημα αφορούσε θετική γνωμοδότηση του Δήμου σε διαπλάτυνση του δρόμου Μουζάκι – Δρακότρυπα και Οξυά, για να μεταφερθούν πτερύγια ανεμογεννητριών από φορτηγά μήκους 80 και 90 μέτρων, και το οποίο εγκρίθηκε από τους δημοτικούς συμβούλους, πλην των κκ. Λάμπρου Γιώτη και Γιώργου Καραβίδα, που καταψήφισαν.

Σε ερώτηση της μειοψηφίας, γιατί το θέμα ήλθε προς συζήτηση με τόσο αιφνιδιαστικό τρόπο και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται καν στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Στάθης απάντησε πως… ξέχασε!!! Από κει και πέρα, ο Δήμαρχος εξήρε το… κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας, η οποία έταξε ανταποδοτικά έργα, όπως… κιόσκια και πέργκολες, χαλικόστρωση δρόμων και στάσεις λεωφορείων!!! Δηλαδή χάντρες και καθρεφτάκια!!!

Για άλλη μια φορά, λοιπόν, βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Ερήμην της κοινωνίας και των μαζικών αντιδράσεων, που καταγράφονται πλέον σε όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι της τοπικής εξουσίας διευκολύνουν τα σχέδια εταιριών, που με σκοπό το κέρδος σχεδιάζουν την τσιμεντοποίηση και λεηλασία του ορεινού όγκου της χώρας και της περιοχής μας, δίχως έστω μια επίφαση νομιμότητας (την οποία επικαλούνται συνεχώς!), καταστρατηγώντας ακόμη και κανονισμούς συνεδριάσεων των Δημοτικών οργάνων!!!

Για άλλη μια φορά παρατηρούμε την ασυνέπεια λόγων και έργων, διότι θυμίζουμε ότι ο εν λόγω Δήμαρχος συνυπέγραψε την κοινή διακήρυξη με τους Δημάρχους Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας και Αγράφων, με την οποία τασσόταν ενάντια στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην περιοχή των Αγράφων και Αργιθέας.

Καμία έκπληξη δεν προκαλεί αυτή η «κυβίστηση» (και ενδεχομένως άλλες που θ’ ακολουθήσουν προσεχώς), διότι απλούστατα έχουμε βιώσει ακόμη χειρότερες καταστάσεις, όπως τα αισχρά που διαδραματίστηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοπρασίας του Δήμου Καρδίτσας, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή δυνάμεων καταστολής, που προχώρησαν σε βιαιοπραγίες και σε στοχοποίηση πολιτών…

Καμία εντύπωση, επίσης, δεν προκαλεί η… μετεκλογική «ησυχία» τοπικών παραγόντων (δημάρχων, περιφερειαρχών, βουλευτών κ.λπ.) για το ζήτημα…

Είναι κάτι περισσότερο από φανερό πως τα σχέδια του ξεπουλήματος της δημόσιας γης, της καταστροφής και τσιμεντοποίησης του περιβάλλοντος και της λεηλασίας ιστορικών περιοχών είναι σε πλήρη εξέλιξη με έναν και μόνο σκοπό: το κέρδος των μεγαλοεργολάβων και όσων σπεύδουν να τους εξυπηρετήσουν ξεπουλώντας γη που δεν τους ανήκει!

Σε πλήρη εξέλιξη, όμως, είναι και ο αγώνας της κοινωνίας και των ελεύθερων ανθρώπων, που όλο απλώνει και δυναμώνει… Απέναντι στη λαίλαπα που την βαφτίζουν «πράσινη ανάπτυξη» και την επιχειρούν, δίχως να κρατούν έστω τα προσχήματα μιας διαβούλευσης, ορθώνουν πλέον ανάστημα και αντιτάσσονται όλο και περισσότεροι ενημερωμένοι ελεύθεροι άνθρωποι.

Η «Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στην “πράσινη ανάπτυξη” και τα αιολικά στα Άγραφα» καλεί σε εγρήγορση και συμμετοχή όλο τον κόσμο και συνεχίζει αδιάκοπα τη δράση της.

Η κοινωνία θα αναστείλει τα σχέδια για τη μετατροπή ελεύθερης, ιστορικής και απάτητης γης σε σκουπιδότοπο.

H ιστορία πήρε θέση, γράφει…

1 Ιανουαρίου 2020, Οροπέδιο Καραμανώλη

Με αφορμή βίντεο δύο κοπελιών που παίζουν το Bella Ciao με φόντο την χιονισμένη Τέμπλα, ο υπουργός Ανάπτυξης Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά με δημόσιες εμφανίσεις του σε όσους αγωνίζονται για την υπεράσπιση των Αγράφων.

23 Δεκεμβρίου 2019, Μουζάκι

Ο δήμαρχος Στάθης φέρνει αιφνιδιαστικά και εκτός ημερησίας διατάξεως ως θέμα στο δημοτικό συμβούλιο το αίτημα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ για διαπλατύνσεις στον δρόμο Μουζάκι-δυτική Αργιθέα προκειμένου να μεταφερθούν οι ανεμογεννήτριες για το αιολικό πάρκο στον Τύμπανο. Πέρασε με αυξημένη πλειοψηφία.

18 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα

Συναυλία ενάντια στη λεηλασία της φύσης στην πλατεία Κοραή από την Πρωτοβουλία κατοίκων Αθήνας για την προστασία των Αγράφων.

«Κι εγώ για τις κορφές πονώ και για τις τραχιές ανηφόρες σηκώνω το κεφάλι…» (Ζαχαρίας Παπαντωνίου)

Τις πονάμε και εμείς τις κορυφές και δε θα σκύψουμε το κεφάλι. Απέναντι στον βιασμό της φύσης, προς όφελος των λίγων και ισχυρών, δε θα παραμείνουμε απλοί παρατηρητές/συνένοχοι.
Στην Ελλάδα του 2019 και υπό το πρόσχημα της «πράσινης ανάπτυξης» εκατοντάδες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας ξεκοιλιάζονται ή σχεδιάζεται να ισοπεδωθούν για την εγκατάσταση αιολικών εργοστασίων. Η καταστροφή που προκαλείται είναι τεράστια και δυστυχώς μη αναστρέψιμη.

Άγραφα, Σαμοθράκη, Ικαρία, Τήνος, Άνδρος, Πάρος, Λέσβος, Ροδόπη, Παπίκιο, Βασιλίτσα, νότια Πίνδος, Άσκιο, Βέρμιο, Πιέρια, Κίσσαβος, νότιο Πήλιο, Οξυά, Οίτη, Ελικώνας, Κιθαιρώνας, Αιτωλοακαρνανία και Ναυπακτία, Ζήρεια, Λύρκειο, Πάρνωνας, Βόρειος Ταΰγετος, Καβομαλιάς, Μάνη, Κύθηρα, Κρήτη, Κάρπαθος είναι μερικά μόνο από τα ονόματα των «μελλοθάνατων» τόπων.

Ακόμα και τα «Γκαλαπάγκος της Μεσογείου», 14 απομονωμένες και με τεράστια οικολογική αξία νησίδες του Αιγαίου, προστατευόμενες από διεθνείς συμβάσεις, βρίσκονται στο στόχαστρο των «πράσινων» επενδυτών.

Όπου οι αντιδράσεις είναι σθεναρές, αναλαμβάνουν δράση οι δυνάμεις καταστολής. Στα Άγραφα -και όχι μόνο- αστυνομικοί και σεκιουριτάδες αλωνίζουν σχεδόν στα 2.000 μέτρα και προσφέρουν κάλυψη σε παράνομες εργασίες…

Τα βουνά, αλλά και τα απομονωμένα νησιά, ως τόποι δυσπρόσιτοι και με ποικίλο ανάγλυφο παίζουν ρόλο βιοαποθέματος και έχουν τεράστια σημασία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Είναι ίσως η πρώτη φορά που τόσοι βιότοποι, αδιατάρακτοι έως τώρα από την ανθρώπινη παρουσία, απειλούνται από τη βιομηχανοποίηση.

Το οξύμωρο είναι ότι όλα αυτά συντελούνται στο όνομα της δήθεν προστασίας της φύσης και πλασάρονται από τους επενδυτές ως «φιλοπεριβαλλοντικές επενδύσεις».

Στην πραγματικότητα το μόνο που τους νοιάζει είναι τα σίγουρα κέρδη που εξασφαλίζουν από τις επιδοτήσεις και τις υψηλές εγγυημένες τιμές πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά τα χρήματα φυσικά προέρχονται από δημόσιους πόρους, δηλαδή από όλους μας.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόσφατα παραβρέθηκε , μαζί με τον Υπουργό ΥΠΕΝ, στα εγκαίνια αιολικού «πάρκου» στην κατεστραμμένη από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιολικών περιοχή της ορεινής Καρυστίας και δεν παρέλειψε να δώσει το «στίγμα» της νέας εποχής: οι επενδυτές είναι «ήρωες» και οι αδειοδοτικές διαδικασίες θα απλοποιηθούν.

Την ίδια στιγμή, με τις ευλογίες της ελληνικής και ευρωπαϊκής άρχουσας τάξης, φαραωνικές επενδύσεις υλοποιούνται ή σχεδιάζονται ανά την επικράτεια:

– οι εξορύξεις χρυσού έχουν ήδη μετατρέψει περιοχές της Χαλκιδικής σε σεληνιακό τοπίο

– δεκάδες ρέματα σχεδιάζεται να μπαζωθούν για τη δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων

– η εκτροπή του Αχελώου επανέρχεται στα πλάνα με δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ.

– οι εξορύξεις βωξίτη μετά την Γκιώνα και τον Παρνασσό απειλούν και την Οίτη

– η Ήπειρος και οι μισές μας θάλασσες έχουν χωριστεί σε «οικόπεδα» ερευνών για υδρογονάνθρακες και έχουν μοιραστεί σε πολυεθνικές.

«Και ένα βουνό είναι ένα ποίημα που σου γυρεύει να το ακούσεις…»

Ελεύθερα Βουνά χωρίς Αιολικά

Πρωτοβουλία Αθήνας για την Προστασία των Αγράφων

11 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα

Διαδήλωση ενάντια στη λεηλασία της φύσης ύστερα από καλέσματα της Πρωτοβουλίας κατοίκων της Αθήνας για την προστασία των Αγράφων και της Συνέλευσης για την υπεράσπιση των βουνών, τα οποία πλαισιώθηκαν στη συνέχεια με αντίστοιχα καλέσματα από την Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών, την Πρωτοβουλία αγώνα για τη γη και την ελευθερία, ορειβατικούς, πολιτιστικούς και πεζοπορικούς συλλόγους. Στη διαδήλωση συμμετέχουν 1000 άτομα, παρά την ισχυρή βροχόπτωση.

8 Δεκεμβρίου 2019, Καρδίτσα

Παρέμβαση της Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα σε μπλόκο αγροτών του νομού οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.

Η σιδερένια φτέρνα της κυβέρνησης πιστή στο δόγμα της «νόμος και τάξη» τούτη τη φορά με «αστυνομικό μπλόκο», με κλούβες και ΜΑΤ,   έφραξε την είσοδο της εθνικής οδού Ε65, την Τετάρτη 4 Δεκέμβρη, για να σταματήσει την κινητοποίηση των  αγροτών .

Υπερασπιζόμαστε τις ελευθερίες των αγροτών τον δίκαιο αγώνα τους και το δικαίωμα να διαδηλώνουν, να αντιστέκονται και να διεκδικούν.

Eπίσης καταγγέλλουμε το όργιο βίας και τρομοκρατίας από τις διμοιρίες των ΜΑΤ  στην μεγαλύτερη και πιο μαχητική διαδήλωση των τελευταίων χρόνων στις 6 Δεκέμβρη , που προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ξυλοκόπησαν και εξευτέλισαν νέους και νέες, προχωρώντας ακόμα και σε χυδαίες ενέργειες, όπως το ξεγύμνωμα πολιτών, που έχει γίνει πρακτική των δυνάμεων καταστολής ακολουθώντας κυβερνητικές εντολές δρώντας με απόλυτα βάρβαρο τρόπο απέναντι στους διαδηλωτές και τους αγώνες .

Δεκάδες άλλοι αγωνιστές και κινήματα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τις δυνάμεις καταστολής και τις διώξεις ακόμα και πρόσφατα οι πορείες και οι συγκεντρώσεις στην πόλη της Καρδίτσας (Πανελλαδική πορεία για τα ΑΓΡΑΦΑ-Πολυτεχνείο- 6η Δεκέμβρη) έγιναν με την προκλητική παρουσία των δυνάμεων καταστολής.

Στην Καρδίτσα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Αγράφων βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την αστυνομοκρατία, το ξύλο, τα χημικά και τα δακρυγόνα. Τέσσερες αγωνιστές του κινήματος κατά της εγκατάστασης αιολικών εργοστασίων στα Άγραφα, καλέστηκαν για παροχή εξηγήσεων, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καρδίτσας και συγκεκριμένα, για «εξακρίβωση τέλεσης αδικημάτων παράβασης άρθρων» σχετικά με τη «διατάραξη οικιακής ειρήνης» και τη «φθορά ξένης ιδιοκτησίας» κατά την κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο της Καρδίτσας στις 22 Αυγούστου.

H ποινικοποίηση των αγώνων και η τρομοκράτηση των αγωνιστών δεν θα περάσει.

Σε καμία περίπτωση οι κατασταλτικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης δεν πτοούν τον κόσμο του αγώνα και τους αγωνιστές. Θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο του μαζικού και μαχητικού αγώνα μαζί με όλους αγρότες ,μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους ,ανέργους .

Συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο αγώνα των αγροτών και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στα δίκαια αιτήματά τους , καταδικάζουμε τον κυβερνητικό αυταρχισμό.

2 Δεκεμβρίου 2019, Καρδίτσα

Συγκέντρωση της Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα έξω από το αστυνομικό τμήμα την ημέρα που δίνουν ανωμοτί κατάθεση κάποιοι από τους ανθρώπους του κινήματος.

27 Νοεμβρίου 2019, Καρδίτσα

Διαδήλωση αλληλεγγύης στους τέσσερις ανθρώπους του κινήματος που απειλούνται με διώξεις. Καλούν η Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα, το Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων, η Επιτροπή αγώνα Αγραφιωτών, το αυτοοργανωμένο αθλητικό σωματείο Βαγγελίτσα Κουσιάντζα, το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Καρδίτσας. Κάλεσμα στη συγκέντρωση από τον Πολιτιστικό σύλλογο νέων Νεοχωρίου:

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Νεοχωρίου εκφράζει συμπαράσταση στους συμπολίτες μας στους οποίους κλήθηκαν από τν αστυνομια να δώσουν εξηγήσει διότι διαδήλωναν τον Αύγουστο έξω από το δημαρχείο της Καρδίτσας που εναντιώνονται στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Άγραφα. Εκείνη την μέρα ήταν και ο Σύλλογος εκεί και διαδήλωνε κατά των ανεμογεννητριών.

υγ: 27 Νοεμβρίου, Τετάρτη και ώρα 18:00 σας προσκαλούμε στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας για τις διώξεις σε όσους αγωνίζονται κατά για την λεηλασία της δημόσιας γης και την ποινικοποίηση των αγώνων.

Η ανακοίνωση του Δικτύου φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων:

ΗΜΑΣΤΑΝ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΕΚΕΙ

Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων καταδικάζει απερίφραστα την προσπάθεια ποινικοποίησης του αγώνα μας ενάντια την καταστροφή της φυσικής ακεραιότητας των Αγράφων από την επέλαση των βιομηχανικών αιολικών.

Στις 22 Αυγούστου 2019 εκατοντάδες πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο Καρδίτσας αποκλείοντάς το και απέτρεψαν μετά από συντονισμένες ενέργειες την επικύρωση της δημοπρασίας για την παραχώρηση εκτάσεων του Δήμου μας στα ξένα προς τον τόπο συμφέροντα για την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς του ρεύματος των αιολικών. Ο προηγούμενος δήμαρχος Καρδίτσας πέντε ημέρες πριν παραδώσει την διοίκηση του Δήμου στην νέα αρχή δεν είχε καμία πολιτική νομιμοποίηση να παραχωρήσει τις εκτάσεις αυτές και αυτός οφείλει να απολογηθεί διότι με ενέργειες του προκλήθηκαν τα όποια επεισόδια. Ότι γεγονότα έγιναν, προήλθαν από την προκλητική στάση της αστυνομίας που απέκλεισε την την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον Δήμο βριζοντας στους συγκεντρωμένους. Η όλη αντίδραση ήταν από τις λίγες φορές που έβλεπες μαζί πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα δεξιούς, αριστερούς και ανένταχτους και όλες τις τάξεις να αγωνίζονται μαζί για το μέλλον του τόπου τους και αυτό τους φόβισε. Η αστυνομία που προστάτευε μη σύννομα αδειοδοτημένες χωματουργικές εργασίες της εταιρείας στην Νιάλα και που τις σταματήσαμε με πλήθος ενέργειων μας, δεν μπορεί να εγκαλεί αγωνιστές για την δράση τους να προστατέψουν τον τόπο τους.

Όλοι οι Καρδιτσιώτες οφείλουμε να είμαστε και πάλι μαζί στο αστυνομικό τμήμα όταν θα ορισθεί η νέα ημερομηνία κατάθεσης.

23 Νοεμβρίου 2019, Καρδίτσα

Παρέμβαση με γράψιμο συνθημάτων στο πολιτικό γραφείο του υπουργού δικαιοσύνης Τσιάρα, σε ένδειξη αλληλεγγυης στους τέσσερις διωκόμενους για τη συμμετοχή τους στον αγώνα υπεράσπισης των Αγράφων.

22 Νοεμβρίου 2019, Καρδίτσα

Η ασφάλεια Καρδίτσας καλεί για ανωμοτί κατάθεση, σχετικά με τον αποκλεισμό του δημαρχείου τον Αύγουστο, τέσσερις ανθρώπους του κινήματος.

20 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

Ο γενικός διευθυντής περιβαλλοντικής πολιτικής του υπουργείου, Δημόπουλος, αποφασίζει ότι δεν χρειάζονται οι νέες, τροποποιημένες περιβαλλοντικές μελέτες (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση) που είχε ζητήσει από τις εταιρείες, με απόφασή του, το ΣτΕ. Ανακοίνωση του Δικτύου φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων:

Χωρίς να έχει εγκριθεί η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.ΕΝ αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το τελευταίο διάστημα μας έγιναν γνωστά έγγραφα, τα οποία μας χορηγήθηκαν μετά από αιτήσεις μας, στα οποία εμφανίζονται η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.ΕΝ και το Δασαρχείο Καρπενησίου, να λειτουργούν όχι προς το εθνικό συμφέρων της χώρας και την προστασία του περιβάλλοντος της, αλλά προς το συμφέρων ιδιωτικών εταιρειών που φιλοδοξούν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του περιβάλλοντος και της εθνικής οικονομίας παρακάμπτοντας τις σύννομες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2018 26 φορείς και περισσότεροι από 500 πολίτες προσφύγαμε στο ΣτΕ για ακύρωση των αδειών εγκατάστασης δυο αιολικών σταθμών στην περιοχή των Αγράφων. Ένα από τα βασικά μας επιχειρήματα ήταν ή παράληψη εκπόνησης και υποβολής εκ μέρους των εταιρειών μίας μελέτης (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΕΟΑ), λόγω του ότι η περιοχή είναι Natura 2000,   σχετικά με την κατάσταση του οικοσυστήματος. Η υποχρέωση της ΕΟΑ είχε τεθεί βάσει του όρου 29 της Άδειας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  και έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι την  μέχρι την 27-7-2015. Για να ξεπεράσουν αυτό το επιχείρημα μας οι εταιρείες ζήτησαν και πήραν από το Δασαρχείο Καρπενησίου έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι «χωρίς την έγκριση ΕΟΑ από την αρμόδια Διεύθυνση Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Ενέργειας – Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), δεν μπορεί να προχωρήσει καμία εργασία εγκατάστασης είτε του κυρίως έργου είτε των συνοδών έργων (οδοποιία κλπ)» το ίδιο επαναλαμβάνουν στο υπόμνημα των εταιρειών που κατέθεσαν στο ΣτΕ . Τον Φεβρουάριο του 2019 έγινε η εκδίκαση η απόφαση του ΣτΕ  δημοσιεύθηκε 28 Μαΐου 2019.  Το ΣτΕ με βάσει το ανωτέρω έγγραφο του Δασαρχείου Καρπενησίου απέρριψε τις ενστάσεις μας, αλλά εκτός των άλλων στην απόφασή του λέει   «Οίκοθεν, όμως νοείται ότι για την έναρξη των εργασιών απαιτείται η υποβολή από την παρεμβαίνουσα (δηλ. την εταιρεία) Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης προς εκτίμηση από την περιβαλλοντική αρχή, όπως, άλλωστε, ρητώς επιτάσει η ΑΕΠΟ του έργου, κατά τα προεκτεθέντα» (σελίδα 92).

Το σημείο αυτό της απόφασης του ΣτΕ έχει πολλαπλά οφέλη για τον αγώνα μας, διότι επειδή δε προβλέπεται αυτοτελής έγκριση των ΕΟΑ, παρά μόνον ως τροποποίηση των ΑΕΠΟ θα μπορούσαν να γίνουν πολλές ενέργειες από το κίνημα μας για την ανατροπή των αδειοδοτήσεων.

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι άδειες εγκατάστασης που ζητάμε να ανακληθούν έχουν βασιστεί σε ελλιπείς και με ανεπαρκή τεκμηρίωση Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) όχι μόνο ως προς τη βιοποικιλότητα αλλά και ως προς τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Την περίοδο που οι εταιρείες κατέθεταν τις ΜΠΕ των έργων είχε ήδη ανακοινωθεί η διαδικασία έγκρισης και ψήφισης του νόμου 4014/2011 που θέσπισε ότι η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) που αφορά έργα και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, ή εκτός αυτών αλλά είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά τις περιοχές αυτές, εντάσσεται στην ΜΠΕ. Οι εταιρείες επιτάχυναν τις διαδικασίες καταθέτοντας σκοπίμως τις ΜΠΕ σε χρόνο κατάλληλο ώστε να παρακάμψουν την υποχρέωση να φέρουν τις ΕΟΑ πριν το στάδιο της έκδοσης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Ακόμα και αν δεν έγινε σκοπίμως, τέτοιας κλίμακας έργα θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί στον νέο νόμο που ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να διασφαλιστεί η προστασία σημαντικών παρθένων περιοχών όπως τα Άγραφα. Επιπλέον η ανακοίνωση των ΜΠΕ των έργων έγινε ουσιαστικά εν κρυπτώ και με ελλιπείς διαδικασίες. Εάν η τοπική κοινωνία είχε ενημερωθεί τότε, θα είχε αντικρούσει τις ΜΠΕ και δεν θα είχε προχωρήσει περαιτέρω η αδειοδοτική διαδικασία, όπως έγινε στην συνέχεια με άλλα αιολικά σε Άγραφα και Αργιθέα.

Τελικά οι εταιρείες υπέβαλαν τις ΕΟΑ τον Ιούνιο του 2019 και συμπληρωματικά στοιχεία τον Οκτώβριο του 2019 κατά τέσσερα ολόκληρα έτη αργότερα από ότι όφειλαν και οι οποίες εκπονήθηκαν με ελλιπέστατα στοιχεία και οδηγούνται σε εσφαλμένα συμπεράσματα και φυσικά δεν θα μπορούσαν να εγκριθούν από τους αρμόδιους επιστήμονες του υπουργείου και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμα εγκριθεί και παρά τα εξώδικα που οι εταιρείες έστειλαν στους αρμόδιους επιστήμονες του ΥΠΕΝ.

Έτσι τα έργα δεν μπορούσαν νομίμως να ξεκινήσουν.

Οι εταιρείες για να επισπεύσουν τις εργασίες και να παρακάμψουν την νόμιμη διαδικασία με πιέσεις αλλά και χρησιμοποιώντας στελέχη των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ ως υπαλλήλους τους  και κινούμενες με πλάγιους τρόπους κατάφεραν τα παρακάτω παντελώς καταδικαστέα:

Το Δασαρχείο Καρπενησίου την 22/8/2019, χωρίς την έγκριση των ΕΟΑ από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, εκδίδει το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης στην μία εταιρεία, παραβαίνοντας και τον όρου που το ίδιο είχε θέσει όπως αναφέρουμε πιο πάνω καθώς και την απόφαση του ΣτΕ. Δίνοντας την ευκαιρία στην εταιρεία να ξεκινήσει εργασίες τις οποίες άμεσα σταματήσαμε με πολλαπλές διαμαρτυρίες μας. Την πράξη αυτή του Δασαρχείο την έχουμε επανειλημμένως δημοσίως καταγγείλει αλλά έχουμε προσφύγει και στην δικαιοσύνη. Το ίδιο μας επιβεβαιώνει και έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θέτει και το θέμα της ακύρωσης της ΑΕΠΟ λόγω της παράνομης έναρξης των εργασιών.

Στην συνέχεια το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ υπέβαλε γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ όπως αναφέρει με έγγραφό της σε απάντηση στον Γεν. Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικήςη οποία δεν έχει υπογραφεί αρμοδίως για τον λόγο ότι ήταν προφανώς αρνητική. Μετά από αυτές τις εξελίξεις ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κ. Δημόπουλος εκδίδει απόφαση κατά την οποία αναφέρει ότι με βάσει τις υποβληθείσες ΕΟΑ από τις εταιρείες δεν απαιτείται η τροποποίηση των ΑΕΠΟ των έργων, ΧΩΡΙΣ αυτές να έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Δ/ση Βιοποικιλότητας και ΧΩΡΙΣ να έχει γίνει η δέουσα εκτίμηση. Και προφανώς ΧΩΡΙΣ να έχει λάβει υπόψιν του τις στοιχειοθετημένες και επιστημονικά ορθές ενστάσεις επί των ΕΟΑ που κατέθεσαν περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιστήμονες και πολίτες οι οποίοι αντιτίθενται στο σχεδιαζόμενο περιβαλλοντικό έγκλημα.

Καταγγέλλουμε τις ενέργειες αυτές του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής αλλά και του  Δασαρχείου Καρπενησίου οι οποίες είναι εντελώς αυθαίρετες, ενάντια σε κάθε πλαίσιο χρηστής διοίκησης και εντελώς καταδικαστέες από το Σύνταγμα τους νόμους και προσβάλλουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα με ότι αυτό συνεπάγεται για την πλειοψηφία της κοινής γνώμης της περιοχής που σύσσωμα φορείς και πολίτες έχουν εναντιωθεί στα έργα αυτά.

Καλούμε των Υπουργό ΠΕΝ τους τοπικούς βουλευτές και την κυβέρνηση να θεραπεύσει άμεσα τις έκνομες  αυτές ενέργειες των οργάνων της, επαναφέροντας τα στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης.

17 Νοεμβρίου 2019, λίμνη Πλαστήρα

Το Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων διοργάνωσε τριήμερο ενημέρωσης ανταποκριτών ξένων και εγχώριων μέσων ενημέρωσης.

7 Νοέμβρη 2019, Αθήνα

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλεί η Συνέλευση για την υπεράσπιση των βουνών, η Πρωτοβουλία κατοίκων Αθήνας για την προστασία των Αγράφων και η Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών.

30 Οκτωβρίου 2019, Καρδίτσα

Μαθητική πορεία ενάντια στην καταστροφή των Αγράφων ύστερα από κάλεσμα της μαθητικής αυτοοργανωμένη συνέλευσης Καρδίτσας.

29 Οκτωβρίου 2019, Καρδίτσα

Κατάληψη στο 1ο ΕΠΑΛ και στο 3ο γυμνάσιο ενάντια στην καταστροφή των Αγράφων. Η κατάληψη στο ΕΠΑΛ θα κρατήσει τρεις ημέρες.

27 Οκτωβρίου 2019, Άγραφα, Νιάλα

Εκδήλωση στο μνημείο της Νιάλας από πολιτιστικούς συλλόγους του νομού Ευρυτανίας.

16 Οκτωβρίου 2019, Άγραφα, Καζάρμα

Παρέα κυνηγών δέχεται απειλές από σεκιούριτι που φυλάει τον ανεμομετρικό ιστό.

15 Οκτωβρίου 2019, Άγραφα, Βραγγιανά

Παρέα μοτοσυκλετιστών ακινητοποιούνται από ΟΠΚΕ και ελέγχονται εξονυχιστικά.

13 Οκτωβρίου 2019, Άγραφα, Νιάλα

Μεγάλο μέρος του κόσμου που συμμετείχε στη διαδήλωση της προηγούμενης μέρας ξεκινάει με αυτοκινητοπομπή για την Νιάλα, όπου παρεμβαίνει στον χώρο των μηχανημάτων.

12 Οκτωβρίου 2019, Καρδίτσα

Πανελλαδική διαδήλωση ενάντια στην καταστροφή των Αγράφων. Ανοιχτή εκδήλωση μετά το τέλος της στο Παυσίλιπο.

9 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα

Ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού (ΣΕΟΒ) ενάτνια στα αιολικά στα Άγραφα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στην Ελλάδα τη διεύρυνση της εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η παραγωγή ενέργειας με ΑΠΕ στη χώρα μας, συναντάται κυρίως με τη χρήση φωτοβολταϊκών μονάδων και αιολικών εγκαταστάσεων – ανεμογεννητριών. Είμαστε υπέρ της εκμετάλλευσης των ΑΠΕ, εφ’όσον αυτές παράγουν όσο το δυνατό πιο καθαρή ενέργεια και συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής. Δε θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς τη στιγμή που το βλέμμα όλων μας είναι στραμμένο στο περιβάλλον και την προστασία και διατήρηση του.

Αναγκαζόμαστε όμως να παρέμβουμε και να σταθούμε στο πλευρό πολλών οργανώσεων και συμπολιτών μας, που εκφράζουν την ανησυχία τους διαμαρτυρόμενοι για τις πρακτικές που ακολουθούνται στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην Ελληνική επικράτεια. Ενοχλούμαστε από την ισοπεδωτική άποψη ότι οι ανεμογεννήτριες επιτρέπεται να μπούνε παντού, όπως διαπιστώνουμε στην περίπτωση των Αγράφων και άλλων ορεινών περιοχών.

Τα Άγραφα είναι από τις πιο παρθένες και αμόλυντες περιοχές της Ελλάδας με φυσική ομορφιά, με σπάνια χλωρίδα και πανίδα και η άποψη μας είναι ότι δεν υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό άλλοθι που να μπορεί να αντισταθμίζει τη ζημιά που πρόκειται να γίνει. Γνωρίζουμε πια από προηγούμενα παραδείγματα πως δεν είναι μόνο η ανεμογεννήτρια που εγκαθίσταται και λειτουργεί τελικά, αλλά ολόκληρη η υποδομή που πρέπει να συντελεστεί για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Το πράσινο ζήτημα είναι ψηλά στην ατζέντα κάθε χώρας, και πολύ σωστά, ωστόσο, θα πρέπει να εξετάσουμε το πραγματικό κόστος της αιολικής ενέργειας.

Εάν κοιτάξουμε τη διαδικασία της οικοδόμησης ενός τέτοιου χώρου, δρόμους πρόσβασης, κτίρια, πυλώνες, κόψιμο δέντρων, το τεράστιο ποσό του σκυροδέματος που απαιτείται για να προσδεθούν οι ανεμογεννήτριες στο έδαφος, τότε όλη η ιδέα αποδεικνύεται λιγότερο πράσινη. Υπάρχει πληθώρα μαρτυριών, ντοκιμαντέρ και κειμένων από εμπειρογνώμονες του ίδιου του κλάδου, που συνηγορούν στην άστατη απόδοση και το υψηλό οικονομικό αλλά και περιβαλλοντολογικό κόστος της λειτουργίας των ανεμογεννητριών στις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες των ψηλών βουνών.

Εμείς προσθέτουμε ότι με αυτές τις πρακτικές υπονομεύεται η αντίστοιχη δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισμού, που εδώ και χρόνια τον αποκαλούμε «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας. Ένας από τους αναπτυσσόμενους κλάδους του τουρισμού είναι και ο ήπιος τουρισμός ενεργούς αναψυχής, ή εναλλακτικός, ή υπαίθριων δραστηριοτήτων όπως ονομάζεται κατά περίσταση και αποτελεί το πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Τα Άγραφα για εμάς τους Οδηγούς Βουνού αποτελούν ένα ιδιαίτερο τόπο, ένα τόπο που και εμείς τον προσεγγίζουμε με διακριτική ευλάβεια, έχοντας γαλουχηθεί σε αυτόν και γνωρίζοντας πως προσφέρει άπειρες δυνατότητες για την ήπια τουριστική ανάπτυξη, με την προϋπόθεση όμως να προστατεύεται ταυτόχρονα και ο χαρακτήρας τους.

Το ΣΕΟΒ ως Ελληνική δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση, διαμαρτύρεται με αυτή την επιστολή για την σχεδιαζόμενη εξάπλωση των αιολικών εγκαταστάσεων σε όλους τους ορεινούς όγκους της χώρας. Με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε ορεινούς, προστατευόμενους όγκους, θίγονται ευθέως τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών, τα δικά μας, όπως και ενός μεγάλου τμήματος του τουριστικού κλάδου. Πιστεύουμε ότι υπονομεύεται το μέλλον του τουρισμού ο οποίος είναι εδώ και δεκαετίες ο οικονομικός πυλώνας της Ελλάδας. Αρκεί να ανατρέξει κανείς στο χάρτη της ΡΑΕ για να βεβαιωθεί. Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, περιοχές Νatura, ακόμα και εθνικά πάρκα, είναι στα σχέδια για αιολικές εγκαταστάσεις.

Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, με πιο ακραίο παράδειγμα αυτό των Αγράφων, όπου σχεδιάζεται εγκατάσταση περίπου 600 ανεμογεννητριών σε ένα φυσικό παράδεισο το χαρακτηρίζουμε ως απαράδεκτο. Οι ανεμογεννήτριες πρόκειται να τοποθετηθούν σε απόκρημνες κορυφές πάνω από 2000 μέτρα υψόμετρο. Πουθενά αλλού στον κόσμο -πλην ελάχιστων εξαιρέσεων όπου το μέσο υψόμετρο είναι έτσι και αλλιώς ψηλό- δεν εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες σε τόσο ψηλά βουνά.

Ελπίζουμε οι συμπολίτες μας να ενημερωθούν επιτέλους για αυτό που συμβαίνει στην ύπαιθρο μας, εξετάζοντας τα στοιχεία και τον αριθμό των αιτήσεων που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας, για να συνειδητοποιήσουν την κλίμακα του τι συμβαίνει. Οι φορείς και οι πολίτες που δραστηριοποιούνται για την προστασία των Αγράφων μας ενημερώνουν: «από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων, συνειδητοποιούμε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή για την πληθώρα αιολικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τελική κατάληξη την πλήρη ισοπέδωση των κορυφογραμμών των Αγράφων και του μεγαλύτερου μέρους της Πίνδου, ενός μοναδικού φυσικού τοπίου απαράμιλλης ομορφιάς με αλπικές κορυφές και πυκνά παρθένα δάση, χαράδρες και ποτάμια, αλλά και ενός τόπου με πολύ σημαντική λαϊκή παράδοση και ιστορία».

Είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που αγωνίζονται για το περιβάλλον της Ελλάδας.Καλούμε σε συζήτηση και προσφέρουμε ταυτόχρονα τις υπηρεσίες μας για να αποσαφηνισθεί ο συγκριτικός βαθμός συμμετοχής των κλάδων τουρισμού και της αιολικής ενέργειας, στην πράσινη ανάπτυξη της χώρας μας, και το βαθμό που επωφελούνται ή ζημιώνονται οι τοπικές κοινωνίες και η συνολική αποκέντρωση.

Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα τα εξής μέτρα:

Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε εθνικά πάρκα

Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura

Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε δασικές περιοχές και κορυφές άνω των 1000 μ.

Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε σημεία τα οποία αποτελούν πεδία δραστηριότητας και ανάπτυξης τουρισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων

Να υπάρξουν πολιτικές και συνολικός σχεδιασμός για την άμεση προστασία του περιβάλλοντος και την ανάκαμψη του.

Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού (ΣΕΟΒ)

Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος, Παύλος Τσιαντός

Ο Γραμματέας, Παναγιώτης Γουμπέρης

6 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα

Στην Αθήνα, στις 6 Οκτωβρίου 2019, έπειτα από ανοιχτό κάλεσμα πραγματοποιήθηκε η σύσταση της Επιτροπής Αγώνα Αγραφιωτών λόγω της επιτακτικής ανάγκης δημιουργίας ενός κοινού μετώπου αγώνα κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα Άγραφα. Αποφασίστηκε η καθιέρωση μηνιαίας συνάντησης στην Αθήνα με σκοπό την ενημέρωση όλων, την ανταλλαγή απόψεων και την συνδιαμόρφωση των επόμενων δράσεων.

5 Οκτωβρίου 2019, Καρδίτσα

Παρέμβαση του Δικτύου φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων στις τριήμερες εκδηλώσεις του Φυσιολατρικού Ομίλου Καρδίτσας.

2 Οκτωβρίου 2019, Άγραφα, Νιάλα

Ξεκινούν χωματουργικές εργασίες τα μηχανήματα που έχουν ανέβει στην Νιάλα.

2 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα

Ο ΕΠΟΣ Φυλής με ανακοίνωσή του τάσσεται ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα βουνά.

Το Δ.Σ του Ε.Π.Ο.Σ.ΦΥΛΗΣ, για το σοβαρό περιβαλλοντικά αλλά και ορειβατικά ζήτημα της εγκατάστασης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας στα ελληνικά βουνά, συμπλέει και συμφωνεί με τις θέσεις και τις προτάσεις του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού, αναδημοσιεύοντας αποσπασματικά τα κυριότερα σημεία της ανακοίνωσης του ΣΕΟΒ:

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στην Ελλάδα τη διεύρυνση της εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η παραγωγή ενέργειας με ΑΠΕ στη χώρα μας, συναντάται κυρίως με τη χρήση φωτοβολταϊκών μονάδων και αιολικών εγκαταστάσεων – ανεμογεννητριών.

Είμαστε υπέρ της εκμετάλλευσης των ΑΠΕ, εφ’όσον αυτές παράγουν όσο το δυνατό πιο καθαρή ενέργεια και συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής. Δε θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς τη στιγμή που το βλέμμα όλων μας είναι στραμμένο στο περιβάλλον και την προστασία και διατήρηση του.

Το πράσινο ζήτημα είναι ψηλά στην ατζέντα κάθε χώρας, και πολύ σωστά, ωστόσο, θα πρέπει να εξετάσει η Πολιτεία το πραγματικό κόστος της αιολικής ενέργειας. Εάν κοιτάξουμε τη διαδικασία της οικοδόμησης ενός τέτοιου χώρου, δρόμους πρόσβασης, κτίρια, πυλώνες, κόψιμο δέντρων, το τεράστιο ποσό του σκυροδέματος που απαιτείται για να προσδεθούν οι ανεμογεννήτριες στο έδαφος, τότε όλη η ιδέα αποδεικνύεται λιγότερο πράσινη.

Ένας από τους αναπτυσσόμενους κλάδους του τουρισμού είναι και ο ήπιος τουρισμός ενεργούς αναψυχής, ή εναλλακτικός, ή υπαίθριων δραστηριοτήτων όπως ονομάζεται κατά περίσταση και αποτελεί το πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας

Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, περιοχές Νatura, ακόμα και εθνικά πάρκα, είναι στα σχέδια για αιολικές εγκαταστάσεις. Το πιο ακραίο παράδειγμα, αυτό των Αγράφων, όπου σχεδιάζεται εγκατάσταση περίπου 600 ανεμογεννητριών σε ένα φυσικό παράδεισο το χαρακτηρίζουμε ως απαράδεκτο. Οι ανεμογεννήτριες πρόκειται να τοποθετηθούν σε απόκρημνες κορυφές πάνω από 2000 μέτρα υψόμετρο. Πουθενά αλλού στον κόσμο -πλην ελάχιστων εξαιρέσεων όπου το μέσο υψόμετρο είναι έτσι και αλλιώς ψηλό- δεν εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες σε τόσο ψηλά βουνά.

Για τους παραπάνω λόγους ο Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής συμφωνεί με τις παρακάτω διεκδικήσεις του ΣΕΟΒ:

Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε εθνικά πάρκα

Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura

Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε δασικές περιοχές και κορυφές άνω των 1000 μ.

Να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε σημεία τα οποία αποτελούν πεδία δραστηριότητας και ανάπτυξης τουρισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων

Να υπάρξουν πολιτικές και συνολικός σχεδιασμός για την άμεση προστασία του περιβάλλοντος και την ανάκαμψη του.

30 Σεπτεμβρίου 2019, Οξυά

Φωτιά καίει 120 στρέμματα δασικής και χορτολιβαδικής έκτασης προς την περιοχή του Τυμπάνου. Λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε εκδηλωθεί πάλι φωτιά στο ίδιο σημείο.

29 Σεπτεμβρίου 2019, Άγραφα, Νιάλα

Παρέμβαση της Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα στον χώρο όπου βρίσκονται τα μηχανήματα. Τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησαν κάποιες χωματουργικές εργασίες.

28-29 Σεπτεμβρίου 2019, οροπέδιο Καραμανώλη

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Συλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) διοργανώνει την 8η θεσσαλική ορειβατική συνάντηση.

Τα Άγραφα διαχρονικά είναι ιστορικός τόπος αντίστασης και ελευθερίας, αποτελούν δε μία από τις πιο παρθένες ορεινές περιοχές στην Ευρώπη, και ο αγώνας για την διαφύλαξη της ακεραιότητάς τους θεωρούμε ότι αποτελεί υποχρέωση της ορειβατικής κοινότητας.

Στα Άγραφα που απειλούνται από βιομηχανικές επενδύσεις ‘’πράσινης ανάπτυξης’’, με 640 ανεμογεννήτριες (!), είναι λοιπόν αφιερωμένη η φετινή 8η Θεσσαλική Ορειβατική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, πάνω από την λίμνη Πλαστήρα, στον υπαίθριο χώρο του ορειβατικού καταφυγίου Αγράφων στα 1536 μέτρα.

Εμείς οι πεζοπόροι και ορειβάτες έχουμε έναν ακόμη λόγο να υπερασπιστούμε την ακεραιότητα των ορεινών όγκων. Η ισοπέδωσή τους θα σημάνει το τέλος της πεζοπορίας – ορειβασίας στα Άγραφα. Παράλληλα όλες οι δυνατότητες για ήπια ανάπτυξη αυτών των «μειονεκτικών» περιοχών ακυρώνονται.

Σας καλούμε όλους στην 8η ΘΟΣ στα Άγραφα…

21 Σεπτεμβρίου 2019, Άγραφα, Νιάλα

Η Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα πραγματοποιεί μηχανοκίνητη παρέμβαση σε χωριά των Αγράφων. Θα κινηθεί μέχρι τον αυχένα της Νιάλας όπου βρίσκονται τα μηχανήματα του εργολάβου Γούλα τα οποία φυλάσσονται από αστυνομικές δυνάμεις. Μετά το τέλος της κινητοποίησης οι συμμετέχοντες έκαναν συνέλευση στο Νεοχώρι και εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση:

Από την Πέμπτη το πρωί 19 Σεπτεμβρίου, τρία λαστιχοφόρα μηχανήματα ιδιωτικής τεχνικής εταιρείας έχουν σταθμεύσει κοντά στον αυχένα της Νιάλας, ο οποίος κινδυνεύει να αλωθεί από την κατασκευή αιολικής εγκατάστασης. Τα μηχανήματα αυτά βρίσκονται υπό την προστασία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων από την Ευρυτανία και την Καρδίτσα. Εδώ και τρεις μέρες, η ευρύτερη περιοχή στα όρια των θεσσαλικών και ευρυτανικών Αγράφων βρίσκεται αποκλεισμένη από έναν αστυνομικό κλοιό.

Σήμερα το πρωί Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, δεκάδες άνθρωποι που αντιστέκονται στην καταστροφή των Αγράφων βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτό το πρωτοφανές καθεστώς αστυνομοκρατίας. Ήδη από τον σιδηροδρομικό σταθμό Καρδίτσας, όπου υπήρχε καλεσμένη συγκέντρωση, αυτή βρισκόταν υπό στενό αστυνομικό κλοιό, ο οποίος ακολούθησε την αυτοκινητοπορεία στα βουνά των Αγράφων. Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βραγγιανών, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις –πιο πολυάριθμες και από τις δεκάδες των συγκεντρωμένων! – έκλεισαν τον δρόμο και απαγόρευσαν την πρόσβασή μας προς τον αυχένα της Νιάλας.

Το καθεστώς αστυνομοκρατίας που έχει επιβληθεί αυτές τις μέρες στα Άγραφα για χατίρι των ιδιωτικών εταιρειών κατασκευής αιολικών εγκαταστάσεων συμπληρώνεται με τις αστυνομικές έρευνες σε ιδιόκτητα κτίσματα ανθρώπων που δεν είναι θετικά διακείμενοι στα σχέδια ισοπέδωσης των βουνοκορφών.

Τα Άγραφα αποτελούν το πεδίο εκείνο που οι ιδιωτικές εταιρείες και το συνοδοιπόρο με αυτές κράτος επιχειρεί, μέσα σε αυτό το καθεστώς αστυνομοκρατίας και αδιαφορώντας για τις διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας, να ξεκινήσει τη λεηλασία όλων των σημαντικών βουνοκορφών της Πίνδου (βλ. σχετικό χάρτη ΡΑΕ).

Εμείς, άνθρωποι από την περιοχή της Καρδίτσας και της Ευρυτανίας που βρεθήκαμε σήμερα στον αστυνομικό κλοιό, δηλώνουμε πως αυτό το κίνημα για Ελεύθερα Άγραφα χωρίς αιολικά θα διογκώνεται συνεχώς και θα βρίσκεται άμεσα απέναντι σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της περιοχής και παράδοσής της στα σχέδια των καλοπληρωμένων από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις εταιριών.

Καλούμε όλους τους κατοίκους της Καρδίτσας και της Ευρυτανίας, καλούμε τους ανθρώπους και τις συλλογικότητες που αντιστέκονται στη λεηλασία της φύσης να στηρίξουν έμπρακτα τον αγώνα για την υπεράσπιση αυτού του τόσο σημαντικού ιστορικά και οικολογικά τόπου.

19 Σεπτεμβρίου 2019, Άγραφα, Νιάλα

Ελαστικοφόρα μηχανήματα ανεβαίνουν στην Νιάλα με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.  Παραμένουν παρκαρισμένα πάνω από τον οικισμό Καμάρια.

19 Σεπτεμβρίου 2019, Καρδίτσα

Παρέμβαση της Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα στην Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας.

30 Αυγούστου 2019, Καρδίτσα

Παρέμβαση της Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα, στο δασαρχείο της Καρδίτσας. Σκοπός της παρέμβασης είναι η πίεση ώστε να μην υπογράψει η υπηρεσία το πρωτόκολλο εγκατάστασης, όπως συνέβη προ εβδομάδας με το δασαρχείο Καρπενησίου.

27 Αυγούστου 2019, λίμνη Πλαστήρα, Μοσχάτο

Ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων και του Μορφωτικού Συλλόγου Μοσχάτου.

24 Αυγούστου 2019, οροπέδιο Καραμανώλη

Εκδήλωση με θέμα «Χρηματιστήριο ενέργειας και αγορά ενέργειας στην Ελλάδα».

23 Αυγούστου 2019, Καρδίτσα

Εκδήλωση στο Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Καρδίτσας με άτομα από το αυτοοργανωμένο camp στο οροπέδιο του Καραμανώλη. Συγκρότηση της Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα.

Η συνέλευση ξεκίνησε από πρωτοβουλία συλλογικότητων, πολιτικών χώρων και κατοίκων της Καρδίτσας. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη να υπάρξει κινηματική απάντηση και συσπείρωση των πολιτών της Καρδίτσας ενάντια στο έγκλημα που πάει να συντελεστεί στην παρθένα και απαράμιλλης ομορφιάς περιοχή των Αγράφων από επενδυτές και πολιτικούς παράγοντες.

Είμαστε ενάντια στη «πράσινη» ανάπτυξη γιατί θεωρούμε ότι αποτελεί μοχλό για τη εμπορευματοποίηση των φυσικών αγαθών και της καταστροφής του περιβάλλοντος.

Επιδίωξη των «επενδυτών» είναι η τοποθέτηση 640 ανεμογεννητριών (μέχρι στιγμής έχουν αδειοδοτηθεί οι 40 πρώτες στα οροπέδια Νιάλα και Βοιδολίβαδο ) ύψους 120 μέτρων σε εκτάσεις των Ευρυτανικών και Καρδιτσιώτικων Αγράφων καθώς και η κατασκευή υδρουλεκτρικών έργων σε σχεδόν όλα τα ποτάμια και ρέματα της ευρύτερης περιοχής της Νότιας Πίνδου. Αυτή η παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε μια μη βιώσιμη χρήση των δασικών και υδάτινων πόρων, στη διατάραξη ή και κατάρρευση του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας της θιγόμενης περιοχής με συνεπακόλουθες επιπτώσεις σε όλα τα συστήματα με τη μορφή του ντόμινο. Μερικές μόνο από τις επιπτώσεις είναι η ανεπανόρθωτη ισοπέδωση των βουνοκορφών , η διανοιξή δρόμων και η εγκατάσταση πυλώνων υψηλής τάσης εντός δασικής έκτασης, ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, η απειλή εξαφάνισης προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας.

Θα αφήσουμε μια ολόκληρη ζωογόνα παρθένα περιοχή και τα αγαθά που προσφέρει να καταστραφούν; Θα αφήσουμε να γίνουν έργα «αρπαχτές», με ανεπαρκείς περιβαλλοντικές μελέτες ώστε να να πάρουν τις επιδοτήσεις τα αρπαχτικά και να φύγουν με μισοτελειωμένα έργα; Θα αφήσουμε να γίνουν τα βουνά μας σκουπιδότοπος παρατημένων ανεμογεννητριών; Θα αφήσουμε να μετατρέψουν τα ποτάμια και τα ρέματα σε κανάλια ελεγχόμενης ροής ,σε βαλτότοπους και ξεραμένες κοίτες με ότι αυτό συνεπάγεται για το οικοσύστημα και την παροχή νερού;

Και όλα αυτά προς όφελος ποιανού; Για να βγάζουν κέρδος οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που λυμαίνονται την ενέργεια και το περιβάλλον, για να είναι η ενέργεια στα χέρια λίγων και προσανατολισμένη στο κέρδος και όχι την κάλυψη των λαϊκών κοινωνικών αναγκών με περιβαλλοντική και οικολογική ισορροπία.

Σκοπός μας είναι η ενημέρωση ,η διενέργεια ανοιχτών συνελεύσεων με τους κατοίκους της πόλης, εργατικά σωματεία και συλλόγους για τον συντονισμό δράσεων ώστε να σταματήσει μια και καλή η παραχώρηση της γης και της ενέργειας στα χέρια των κατασκευαστικών εταιριών και η καταστροφή του τόπου μας. Έναν τόπο που δεν πατήθηκε από κατακτητές και τώρα επιχειρείται να αλωθεί από επενδυτές και ιδιωτικά συμφέροντα.

Η υπόθεση της ενέργειας και του περιβάλλοντος δεν μπορεί να είναι υπόθεση κέρδους. Αφορά τις κοινότητες των ανθρώπων που εργάζονται και ζουν από αυτά, αφορά τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων που θα δεχθούν τις όποιες παρεμβάσεις. Σε μια εποχή την οποία βιώνουμε τις συνέπειες της απορρύθμισης των οικοσύστημα.

22 Αυγούστου 2019, Καρδίτσα

Προγραμματισμένη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου για την επικύρωση της δημοπρασίας ενοικίασης εκτάσεων του Δήμου Καρδίτσας για να περάσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης των αιολικών εργοστασίων στα βουνά. 200 άτομα συγκεντρώνονται στην είσοδο και ακολουθούν συγκρούσεις με την αστυνομία καθώς τους απαγορεύεται να μπουν στο κτίριο. Ακολουθεί αποκλεισμός του δημαρχείου και ματαίωση της συνεδρίασης της επιτροπής, καθώς κάποια από τα μέλη της δεν κατόρθωσαν να μπουν μέσα ώστε να υπάρχει απαρτία.

22 Αυγούστου 2019, Καρπενήσι

Ο αναπληρωτής δασάρχης Καρπενησίου Καρκάνης υπογράφει το πρωτόκολλο εγκατάστασης της εταιρείας Ανεμοδομική Α.Ε. στην Νιάλα και στο Βοϊδολίβαδο, χωρίς να έχει εγκριθεί η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ).

19 Αυγούστου 2019, λίμνη Πλαστήρα, Κερασιά

Ενημερωτική εκδήλωση από το Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων.

13 Αυγούστου 2019, οροπέδιο Καραμανώλη

Εκδήλωση στο Ορειβατικό Καταφύγιο Αγράφων με θέμα «υδάτινες ροές και ο έλεγχός τους» με μέλος του Δικτύου φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων.

Για κάθε σοβαρό επενδυτή η ελεύθερη ροή του νερού είναι ένας παραλογισμός. Ένα ποτάμι που κυλά χαρούμενο προς μια βάθρα, η πηγή στα βουνά που ξεχύνεται προς το δάσος, η ανάβρα στην οποία ξεδιαψάνε άγρια ζώα, δεν είναι παρά ανεκμετάλλευτοι πόροι, χαμένα κέρδη. Σα να πετάς λεφτά στο γκρεμό. Άλλωστε τα νερά ανήκουν σε όλους, δηλαδή σε κανένα. Είναι κατάσταση αυτή;

Η υπολογιστική, χυδαία ματιά τους, αγανακτεί, καθώς υπολογίζει σε κυβικά και διαφόρων διατομών σωλήνες τα χαμένα κέρδη παραγωγής ενέργειας, εμφιαλωμένου νερού και βιομηχανικών αναγκών.

Είναι αυτή η χυδαία, θανάσιμα υπολογιστική ματιά των επενδυτών κάθε είδους και εποχής που έχει μετατρέψει την πλειοψηφία των ποταμών και των ελεύθερων νερών στην ευρώπη και στην αμερική σε κανάλια ελεγχόμενης ροής. Εκατοντάδες χιλιάδες φραγμάτων τα έχουν μετατρέψει σε μολυσμένους αγωγούς, ξεραμένες κοίτες και βαλτότοπους. Σε δισεκατομμύρια πλαστικών μπουκαλιών νερού, καθότι το νερό στις περισσότερες πόλεις δεν πίνεται, σε νεκρά ψάρια και αμφίβια, σε μπαζωμένα, ρημαγμένα τοπία και εργοτάξια αμμοληψίας.

Τα βαλκάνια είναι η μόνη περιοχή στην ευρώπη που κάποια νερά συνεχίζουν να κυλάνε ελευθερα. Αυτό το σκάνδαλο, αυτή τη θρασύτατη ροή άνευ κέρδους, έρχεται να ρυθμίσει η ΕΕ αδειοδοτώντας 4.000 μικρά φράγματα σε ντόπιους εργολάβους, μικρομαφιόζους και εκπρόσωπους εταιρειών. Μόνο για την περιοχή της ελλάδος, εκατοντάδες μικρά φράγματα προβλέπεται να καταστρέψουν όσα ποτάμια συνεχίζουν την ελεύθερη ροή τους. Οι κοίτες τους και τα δάση που τα περιβάλλουν θα καταστραφούν απο τις μπουλντόζες, τα τσιμέντα και την ξηρασία, τα νερά τους θα μεταφερθούν με τεράστιους αγωγούς στα κατά τόπους εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, ενώ πολλά απο δάυτα σε μετατραπούν σε υδάτινες μπαταρίες αντλησιοταμίευσης.

Παράλληλα βέβαια, οι πηγές πωλούνται ή σφραγίζονται, τα αρδευτικά κοινοτικά κανάλια φράζονται και αντικαθίστανται απο σωληνώσεις και μετρητές ύδρευσης, το νερό με λίγα λόγια μαντρώνεται έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί και να πωληθεί. Και ολόκληρες φυσικές περιοχές μπαζώνονται και ερημοποιούνται, ολόκληρες ανθρώπινες κοινότητες διψάνε ή αναγκάζονται να πληρώσουν αδρά για ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό.

Είπαμε το νερό δεν ανήκει σε κανένα. Εξ΄ου και στην αμερική ήδη διώκονται όσοι συλλέγουν βρόχινο νερό στις δεξαμενές τους. Το νερό ανήκει σε όλους. Δηλαδή στο κράτος. Το οποίο σε μια ορθολογικοποίηση της διαχείρισης της περιουσίας του, το ιδιωτικοποιεί, ξεπουλώντας το στους εκάστοτε επενδυτές. Οι οποίοι συχνά αρνούνται να το πληρώσουν με το επιχείρημα ότι το νερό ανήκει σε όλους. Ο φαύλος κύκλος του παραλογισμού κλείνει και μαζί του κλείνει και ο κύκλος των υδάτινων οικοσυστημάτων. Θα αντικατασταθούν απο γήπεδα γκολφ, χλωριωμένες πισίνες για ολ ινκλούσιβ τουριστικές φυλακές, καλώδια μεταφοράς ρεύματος, ξεραμένα δέντρα και λεφτά.

Μαζί με τον αέρα, για τον οποίο δεν έχουν ακόμα ωριμάσει οι συνθήκες ώστε να μπορέσει να ιδιωτικοποιηθεί, το νερό είναι ένα κοινό αγαθό απαραίτητο για τη ζωή. Η μετατροπή του σε εμπόρευμα, είναι οπότε επιτακτική για το κεφάλαιο. Και ολέθρια για τα έμβια όντα του πλανήτη που έχουν την κακή τύχη να τον μοιράζονται με επενδυτές.

Ένα ποτάμι δεν είναι χ κυβικά νερού ανα λεπτό, όπως το θέλουν οι εργολάβοι και τα τσιράκια τους, οι μηχανικοί, είναι κάθετα άγρια φαράγγια με ενδημικά είδη, είναι μοναδικά παραποτάμια οικοσυστήματα, νούφαρα και ίριδες των βάλτων, λύγκες και αρκούδες που ξεδιψάνε στις όχθες του, βάθρες και λιμνούλες που τροφοδοτούν το ανθρώπινο φαντασιακό με ιστορίες και μύθους ανα τους αιώνες. Η ελεύθερη ροή τους είναι ένα απο τα ελάχιστα ψήγματα ελευθερίας που έχουν απομείνει σε ένα κόσμο που μοιάζει ανησυχητικά ολοένα και περισσότερο με εμπορικό κέντρο. Η υπεράσπιση της ελεύθερης ροής τους, είναι ταυτόγχρονα και υπεράσπιση της ελευθερίας μας.

13 Αυγούστου 2019, λίμνη Πλαστήρα, Μπελοκομίτης

Ενημερωτική εκδήλωση από το Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων.

11 Αυγούστου 2019, οροπέδιο Καραμανώλη

Ανοιχτή συνάντηση συντονισμού με κατοίκους χωριών των Αγράφων (Βραγγιανά, Καρίτσα, Νεοχώρι, Καστανιά, Επινιανά, Φυλαχτή, Καρβασαρά, Καροπλέσι, Νεράϊδα, Πεζούλα, Καλύβια κ.τ.λ.).

10 Αυγούστου 2019, Καροπλέσι

Ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Τα βουνά προηγούνται».

5 Αυγούστου 2019, Καρδίτσα

Προγραμματισμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τη δημοπράτηση εκτάσεων του Δήμου με σκοπό να εγκατασταθεί δίκτυο μεταφοράς ρεύματος για τα αιολικά πάρκα στα Άγραφα. Από το πρωί το δημαρχείο είναι αποκλεισμένο από πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις. Οι διαδηλωτές το περικυκλώνουν ανοίγοντας τρία μέτωπα και ξεκινούν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η δημοπρασία πραγματοποιείται στο εσωτερικό του κτιρίου. Ανακοίνωση για τα γεγονότα από το αυτοοργανωμένο camp:

Σήμερα τα βουνά κλάψανε μαζί με εμάς

Δεν είχε ακόμα χαράξει η Δευτέρα 5η Αυγούστου και το ραντεβού των ανθρώπων που για 18 ημέρες κατασκηνώνουν στο αυτοοργανωμένο καμπ «Ελεύθερα Άγραφα χωρίς αιολικά», στο οροπέδιο Καραμανώλη, ήταν από πολύ νωρίς στην Καρδίτσα. Εκεί, ενωμένοι με ντόπιους και με ανθρώπους που ήρθαν από άλλες θεσσαλικές πόλεις, κατευθυνθήκαμε προς το δημαρχείο με σκοπό να εμποδίσουμε τη δημοπρασία δασικών εκτάσεων για τη διέλευση πυλώνων υψηλής τάσης ρεύματος για τις ανεμογεννήτριες (που σημαίνει υλοτόμηση, τσιμεντάρισμα, διάνοιξη δρόμων). Στους όρους ενοικίασης αυτών των εκτάσεων υπάρχει ο πρωτοφανής όρος πως η εταιρία «δεν έχει καμία υποχρέωση να αποκαταστήσει το τοπίο», σε περίπτωση διακοπής ή/και ακύρωσης των έργων.

Ο κόσμος της εξουσίας, ο κόσμος των επενδυτών και των ντόπιων εργολάβων είχε λάβει τα μέτρα του από το προηγούμενο βράδυ. Το δημαρχείο της πόλης φυλάσσονταν από ΟΠΚΕ και ασφαλίτες, ενώ στις εξήμιση το πρωί της Δευτέρας διμοιρία ΜΑΤ και ολόκληρη η αστυνομική δύναμη της πόλης μας περίμεναν έξω από το κτίριο. Τίποτα απ΄όλα αυτά δεν ήταν τυχαίο: δεν ήταν απλά ο επιθανάτιος ρόγχος μίας δημοτικής αρχής που σε 25 ημέρες ολοκληρώνει τη θητεία της. Ήταν η πολιτική επιλογή ενός υπερασπιστή των ανεμογεννητριών (όπως ο ίδιος δήλωσε με θράσσος εντός της αίθουσας της δημοπρασίας). Ο Αλεξάκος, ο δήμαρχος Καρδίτσας, έβαλε το όνομά του σε έναν ακόμα κρίκο της αλυσίδας λεηλασίας των Αγράφων.

Εμείς, φίλοι των βουνών και εχθροί των επενδυτών, αγωνιζόμαστε ενάντια στη λεηλασία της φύσης στο όνομα μιας «πράσινης» ανάπτυξης. Η συγκέντρωση επιχείρησε να εισέλθει εντός του κτιρίου για την ακύρωση της διαδικασίας. Συγκρούστηκε με τη διμοιρία που της απαγόρευσε την είσοδο και παρέμεινε στο χώρο παρά την χρήση χημικών. Παράλληλα, στον τρίτο όροφο, ο δήμαρχος αποφασισμένος δήλωνε υπέρ των αιολικών και ανένδοτος στην πίεση κατοίκων των χωριών των Αγράφων. Η δημοπρασία γινόταν μέσα σε ένα προσυμφωνημένο περιβάλλον, με την κατάθεση προσφοράς από μία (και μοναδική) εταιρεία, αυτή του Πουνέντη, 3 λεπτά προτού τη λήξη της διαδικασίας. Στη συνέχεια, αποχωρήσαμε προχωρώντας με πορεία προς το κέντρο της πόλης.

Η διεξαγωγή της σημερινής δημοπρασίας δείχνει την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τα έργα για την εγκατάσταση των Α/Γ, παρ΄όλη την εναντίωση σχεδόν του συνόλου των χωριών των Αγράφων. Είμαστε πλέον σίγουροι/ες ότι τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα. Ο κόσμος των εργολάβων και των επενδυτών μπορεί να χαμογελάει με ένα μειδίασμα για τη σημερινή ημέρα. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι ο αγώνας είναι μπροστά μας και θα συνεχιστεί σε εκείνον τον τόπο που φροντίζουμε περισσότερο από τους δημαρχαίους, τους επενδυτές και την αστυνομία. Το βουνό. Εδώ είμαστε. Και εδώ θα είμαστε. Σε εκείνον τον τόπο όπου τα μονοπάτια που έχουμε περπατήσει, που έχουμε μεγαλώσει, που μας έχουν γνωρίσει οι γιαγιάδες και οι μπαμπάδες μας, μας δείχνουν παράλληλα και επιλογές αγώνα. Και εδώ θα λογαριαστούμε. Θα μας βρουν μπροστά τους ενάντια στις επενδύσεις τους. Το καμπ συνεχίζεται.

Από τα 1500 μέτρα υψόμετρο, από τους πρόποδες της κορυφής της Τέμπλας στέλνουμε ένα χαμόγελο σε όλους και όλες αυτές που βρεθήκαμε σήμερα και κλείνουμε το μάτι σε αυτούς που θα συναντηθούμε ξανά.

31 Ιουλίου 2019, Καρδίτσα

Ενημερωτική εκδήλωση ενάντια στα αιολικά πάρκα στην κεντρική πλατεία της πόλης.

30 Ιουλίου 2019, Άγραφα, Νιάλα

Συμμετοχή του αυτοοργανωμένου camp στη διάνοιξη του ιστορικού μονοπατιού Βραγγιανών-Νιάλας, η οποία διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βραγγιανών «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος».

30 Ιουλίου 2019, οροπέδιο Καραμανώλη

Εκδήλωση στο αυτοοργανωμένο camp με θέμα «Η Νεβρόπολη τη δεκαετία του ’40».

27 Ιουλίου 2019, οροπέδιο Καραμανώλη

Εκδήλωση στο αυτοοργανωμένο camp με θέμα «Οικονομικές συνέπειες των αιολικών (και των Α.Π.Ε. γενικότερα) αλλά και στις επιπτώσεις τους στο ενεργειακό ισοζύγιο».

26 Ιουλίου 2019, οροπέδιο Καραμανώλη

Ανακοίνωση του αυτοοργανωμένου camp στο οροπέδιο του Καραμανώλη «Ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά».

Αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε στα Άγραφα. Από την Παρασκευή 19/7 έχει ξεκινήσει το αυτοοργανωμένο καμπ ενάντια στην εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών σταθμών στις κορυφογραμμές των Αγράφων. Βρισκόμαστε εδώ, στο οροπέδιο Καραμανώλη για να μην αφήσουμε να εξελιχθεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα της εποχής μας. Και σκοπεύουμε να μείνουμε για όσο χρειαστεί.

Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Έπειτα από την τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ υπέρ των έργων, οι μπουλντόζες ζεσταίνουν τις μηχανές τους για το βουνό. Τους λείπει μόνο η έγκριση της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που περιμένει σε ένα γραφείο του Υπουργείου Ενέργειας να υπογραφεί. Η εταιρία βρίσκεται ήδη στα Άγραφα και προετοιμάζει το έδαφος για τα μελλοντικά εργοτάξια. Εδώ και αρκετό καιρό, με υποσχέσεις και χρηματισμούς σε μια μικρή μερίδα ντόπιων κατοίκων προσπαθεί να φτιάξει τις δικές της τοπικές συμμαχίες. Παράλληλα, μηχανικοί εργάζονται στο πεδίο κάνοντας μετρήσεις, στήνοντας ανεμολογικούς ιστούς στους χώρους εγκατάστασης των ανεμογεννητριών (Α/Γ) και έμμισθοι φρουροί περιπολούν στο χώρο.

Από την άλλη, ο αγώνας για ελεύθερα Αγραφα χωρίς αιολικά παίρνει μέρα με τη μέρα μεγαλύτερες διαστάσεις. Παρά την διαρκή προπαγάνδα του λόμπι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (όπως η ΕΛΕΤΑΕΝ), από κάθε μεριά της Ελλάδας φτάνουν μηνύματα συμπαράστασης και πραγματοποιούνται μικρές δράσεις. Ένα μέρος της τοπικής κοινωνίας τίθεται ενάντια στα αιολικά, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στις δράσεις και ανακοινώσεις τοπικών συλλόγων και φορέων όσο και στην πρόσφατη ανακοίνωση των 5 δημάρχων της περιοχής. Ωστόσο, η πλειοψηφία προς το παρόν παραμένει ανενημέρωτη και ακόμη και αν αντιτίθεται στα λόγια ενάντια στα έργα δέχεται μοιρολατρικά τις θεσμικές αποφάσεις.

Η επιχειρούμενη εγκατάσταση (στη ιστορική Νιάλα και το Βοϊδολίβαδο) αρχικά 40 και τελικά 600 Α/Γ στα Άγραφα είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού άλωσης των ορεινών χώρων από την βιομηχανία των ΑΠΕ. Σχεδόν όλες οι κορυφογραμμές των ελληνικών βουνών πρόκειται να μετατραπούν σε εργοτάξια τα επόμενα 2-3 χρόνια. Μια ματιά στο site της ΡΑΕ (ρυθμιστική αρχή ενέργειας) είναι αποκαλυπτική. Εκτός από τις 20.000 περίπου Α/Γ που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός, τα ελάχιστα ελεύθερα ποτάμια φράζονται για εκατοντάδες νέα  μικρά υδροηλεκτρικά και η εξόρυξη υδρογονανθράκων σε όλη τη δυτική ελλάδα είναι προ των πυλών.

Στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης και ανεμίζοντας το μπαμπούλα της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται και σχεδιάζονται τα πιο καταστροφικά αναπτυξιακά έργα. Η ισοπέδωση κορυφών, η καταστροφή των δασών, ο θάνατος και ο εκτοπισμός πτηνών και θηλαστικών, το φράξιμο ποταμών, όλα αυτά βαφτίζονται αναγκαία για να γλιτώσουμε  από τον καταστροφή που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Ο αέρας, το νερό και ο ήλιος μετατρέπονται σε προϊόντα εκμετάλλευσης, σε ιδιωτικά μέσα παραγωγής.

Μας λένε ότι με τις ΑΠΕ θα απεξαρτηθούμε από το λιγνίτη και την καύση των υδρογονανθράκων για την παραγωγή ενέργειας. Την ίδια στιγμή, οι ίδιες ακριβώς εταιρείες (όπως π.χ ΕΛΛΑΚΤΩΡ) που επενδύουν στα αιολικά, επενδύουν στα εργοστάσια φυσικού αερίου και πετρελαίου για παραγωγή ενέργειας.Οι ΑΠΕ έχουν αποδειχθεί προς το παρόν αναξιόπιστες ως βασική πηγή ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Δεν αμφιβάλλουμε ότι υφίσταται ενεργειακό ζήτημα, όπως και σοβαρό ζήτημα ρύπανσης από την καύση υδρογονανθράκων. Ωστόσο είμαστε σίγουροι/ες ότι οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως προωθούνται σήμερα σε βιομηχανικό επίπεδο δεν έχουν να κάνουν με μια πιο οικολογική προσέγγιση, καθώς λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας, οι ΑΠΕ χρησιμοποιουνται απλώς ως τροφοδότες του ολοένα και (διαρκώς) αυξανόμενου ενεργειακού δικτύου.

Περισσότερη ενέργεια, σημαίνει μεγαλύτερη “εκμετάλλευση” πόρων, μεγαλύτερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η περίπτωση των Αγράφων είναι ιδιαίτερη. Γιατί σε έναν πλανήτη που σχεδόν εξ ολοκλήρου έχει λεηλατηθεί από τον βιομηχανικό πολιτισμό θεωρούμε ακόμα πιο σημαντική την επιβίωση αυτών των ελάχιστων περιοχών που επιβιώνει η άγρια ζωή. Τα ψηλά βουνά είναι από τους τελευταίους τέτοιους χώρους. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να ισοπεδώσουμε μια για πάντα αυτά βουνά που είναι εκεί πριν από εμάς και θα είναι εκεί μετά από εμάς.

Συνειδητοποιώντας την αναγκαιότητα της παρουσίας μας στα βουνά των Αγράφων αυτό το καλοκαίρι και ακολουθώντας τα μονοπάτια άλλων αγωνιστικών πρωτοβουλιών, ξεκινήσαμε στις 19/7 το καμπ “Ελεύθερα Άγραφα Χωρίς Αιολικά” στο οροπέδιο Καραμανώλη. Στα πλαίσια του καμπ πραγματοποιούνται ενημερωτικές παρεμβάσεις στα χωριά της περιοχής καθ’ ότι θεωρούμε κομβική την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, πραγματοποιούμε καθημερινές μικρές ή μεγαλύτερες πεζοπορίες ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους/στις επισκέπτες/τριες να γνωρίσουν το βουνό και να αποκτήσουν μια βιωματική σχέση μαζί του. Επιπλέον οργανώνουμε καθημερινές συζητήσεις/παρουσιάσεις ώστε να γνωριστούμε μεταξύ μας, να επικοινωνήσουμε  διαφορετικές οπτικές και να εμβαθύνουμε τις απόψεις μας πάνω σε περιβαλλοντικά, και όχι μόνο, ζητήματα. Τέλος επιδιώκουμε την επαφή και τη διασύνδεση τόσο με ανθρώπους από άλλες περιοχές που πλήττονται από τη βιομηχανία των ΑΠΕ όσο και με πρωτοβουλίες που ήδη δρουν για ανάλογα ζητήματα.

Το καμπ είναι ανοιχτό προς όλους/όλες που θέλουν να στηρίξουν και να συμμετάσχουν στον αγώνα  ενάντια στις Α/Γ. Το καμπ είναι αυτοοργανωμένο, οι υποδομές του (συλλογική κουζίνα, μπάνια, ντους κτλ) στηρίζονται και λειτουργούν από όσους και όσες συμμετέχουν σε αυτό και αποφάσεις που το αφορούν παίρνονται αναλόγως. Είμαστε ανοιχτοί/ες σε ιδέες για εκδηλώσεις και δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καμπ. Καλούμε σε δράσεις αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα, έχει φτάσει η ώρα μηδέν για την προστασία των Αγράφων.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ, ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αυτοδιαχειριζόμενο καμπ “Ελεύθερα Άγραφα Χωρίς Αιολικά”

26 Ιουλίου 2019, οροπέδιο Καραμανώλη

Εκδήλωση, «Χιλή. Αντίσταση στην εγκατάσταση υδροηλεκτρικών και η ποινικοποίηση του αγώνα των ιθαγενών Μαπούτσε».

25 Ιουλίου 2019, οροπέδιο Καραμανώλη

Εκδήλωση, «Κολομβία. Ο αγώνας των αγροτικών κοινοτήτων για τη διαφύλαξη των φυσικών αγαθών και ενάντια στις εξορύξεις χρυσού».

19 Ιουλίου 2019, οροπέδιο Καραμανώλη

Ξεκινάει το αυτοοργανωμένο camp στο οροπέδιο του Καραμανώλη που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία κατοίκων Αθήνας για την προστασία των Αγράφων.

Τα Άγραφα, ιστορικός τόπος αντίστασης και ελευθερίας αποτελούν μία από τις πιο παρθένες ορεινές περιοχές στην Ευρώπη. Λόγω του ποικίλου ανάγλυφού τους, της γεωγραφικής τους απομόνωσης και της ισχνής παρουσίας του ανθρώπου, αποτελούν περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Παράλληλα, φιλοξενούν εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα και πανίδα, οι οποίες περιλαμβάνουν σπάνια και απειλούμενα είδη και η ευρύτερη περιοχή είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) πρόσφατα απέρριψε τις αιτήσεις πολιτών και φορέων για την ακύρωση των αδειών εγκατάστασης των δύο πρώτων αιολικών σταθμών, στα οροπέδια της Νιάλας και του Βοϊδολίβαδου που συνολικά περιλαμβάνουν 40 ανεμογεννήτριες (σε υψόμετρο από 1.500 έως 2.000 μέτρα). Οι ανεμογεννήτριες αυτές αποτελούν τις πρώτες από τις σχεδόν 600 που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στην περιοχή των Αγράφων.

Χιλιάδες άλλες αιολικές εγκαταστάσεις έχουν αδειοδοτηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης, με αποτέλεσμα τη μη αναστρέψιμη βλάβη στο μεγαλύτερο μέρος της ορεινής ενδοχώρας. Στην ίδια κατεύθυνση, οι επεκτεινόμενες έρευνες για εξορύξεις υδρογοναθράκων στον δυτικό ελλαδικό χώρο απειλούν μεγάλο μέρος των δασών και των νερών και εκατοντάδες φράγματα ετοιμάζονται να διακόψουν την φυσική ροή ποταμιών.

Οι επιπτώσεις αυτής της “ανάπτυξης” μας είναι γνωστές. Οι αιολικές εγκαταστάσεις στα Άγραφα, θα οδηγήσουν στον αφανισμό τεράστιων εκτάσεων παρθένου δάσους. Η διάνοιξη νέων δρόμων για τη μεταφορά των υλικών, η τοποθέτηση πυλώνων υψηλής τάσης, η ισοπέδωση των κορυφών, ο εκτοπισμός σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας λόγω των επιπτώσεων που θα φέρει η μετατροπή του βουνού σε βιομηχανικό πεδίο (της ρύπνασης, της όχλησης, της εδαφικής υποβάθμισης και της αλλαγής της τοπογραφίας) είναι πληγές που πρέπει να αφορούν όλες και όλους.

Είμαστε αποφασισμένοι/ες να μην επιτρέψουμε να συντελεστεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα στη χώρα.

Στοχεύοντας

– στην ενημέρωση του ντόπιου πληθυσμού, καθώς και την εύρεση κοινών τόπων μαζί του

– στην επαφή του κόσμου με ένα απο τα πιο όμορφα και άγρια δάση, έτσι ώστε αυτός να συνειδητοποιήσει το εύρος της επικείμενης καταστροφής

– στη ζύμωση και την αλληλεπίδραση ανθρώπων και ιδεών με σκοπό την ματαίωση της καταστροφής τόσο των Αγράφων, όσο και μεγάλου μέρους των βουνών της χώρας απο τα αιολικά εργοστάσια

– στην υπεράσπιση της υπόθεσης της ελευθερίας των βουνών και του φυσικού κόσμου και τη διασύνδεση με άλλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις

Θα βρισκόμαστε ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ μέχρι τη νίκη, την απόρριψη των αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση αιολικών, την ελευθερία των βουνών από τις επενδύσεις.

7-8-9 Ιουνίου 2019, οροπέδιο Καραμανώλη

Το Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων και ο Ελληνικός ορειβατικός σύλλογος Καρδίτσας διοργανώνουν τριήμερη πανελλήνια συνάντηση ορειβατικών και περιβαλλοντικών συλλόγων.

Τα Άγραφα, ένα σπάνιας ομορφιάς και αγριάδας ορεινό συγκρότημα της νότιας Πίνδου, τόπος μοναδικής, φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, απειλούνται από τα σχέδια για την εγκατάσταση εκατοντάδων ανεμογεννητριών.

Τα Άγραφα έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχή αιολικής προτεραιότητας και σχεδιάζεται να εγκατασταθούν σε αυτά, ως και 650 ανεμογεννήτριες (!!!) καταλαμβάνοντας το συντριπτικό 90% (!!!) των κορυφών και κορυφογραμμών τους. Οι περισσότερες μάλιστα προβλέπεται να εγκατασταθούν σε ύψος 1600- 1900 μέτρων -θα είναι οι «ψηλότερες» ανεμογεννήτριες της χώρας- σε μια ανόθευτη, προστατευόμενη περιοχή Natura, με την κωδική ονομασία «SPA GR2430002: ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ» και «SCI GR1410002: ΑΓΡΑΦΑ». Κοινός νους απαιτείται για να αντιληφθεί κάποιος ότι οι συνέπειες για το ορεινό φυσικό περιβάλλον θα είναι ανυπολόγιστες. Το ίδιο δυστυχώς πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλες σχεδόν οι ορεινές περιοχές της χώρας αλλά και οι νησιωτικές.

Σας καλούμε στην Πανελλήνια Συνάντηση Φίλων των Αγράφων, σε ένα ορειβατικό – αγωνιστικό τριήμερο, στις 7-8-9 Ιουνίου, στο Ορειβατικό Καταφύγιο Αγράφων, πάνω από την λίμνη Πλαστήρα.
Θα περπατήσουμε σε μέρη μαγικά που κινδυνεύουν, θα γνωριστούμε, θα κουβεντιάσουμε για το μέλλον των βουνών και της άγριας φύσης της χώρας μας, και θα σχεδιάσουμε δράσεις για την προστασία τους.
Θα πραγματοποιηθούν αρκετές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως παρουσιάσεις, συναυλίες, παιχνίδια και συνολικά δέκα διαφορετικές πεζοπορίες για όλες τις δυνατότητες με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας, για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι (σύντομα θα ανακοινωθεί ενδεικτικό πρόγραμμα).

Οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν είτε εντός του καταφυγίου, είτε σε σκηνές γύρω από αυτό . Επίσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, έχει αρκετά καταλύματα για όλες τις επιθυμίες.

Τα κρεβάτια εντός του καταφυγίου δεν είναι είναι περισσότερα από 35. Δείχνοντας γνήσιο αγωνιστικό-ορειβατικό πνεύμα αλληλεγγύης, καλό είναι να τα κρατήσουμε για άτομα που είτε δεν έχουν εξοπλισμό διανυκτέρευσης στο ύπαιθρο, είτε έχουν κάποιο άλλο ζήτημα (ορθοπεδικό ή ηλικίας).

Οι διαχειριστές του καταφυγίου στηρίζουν ενεργά τον αγώνα για τη σωτηρία του βουνού και θα γίνει σημαντική έκπτωση σε όλους όσους κοιμηθούν σε κρεβάτι (είπαμε όμως…), ενώ για τους υπόλοιπους η διανυκτέρευση θα είναι δωρεάν.

Για όσους δε διαθέτουν αντίσκηνο, θα υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης με υπόστρωμα-υπνόσακο σε στεγασμένο χώρο (σε καθαρό πάτωμα). Αν δεν έχετε καθόλου υλικά διανυκτέρευσης, αλλά επιθυμείτε να κοιμηθείτε εκτός, το γράφετε στον τοίχο του event.

Το καταφύγιο των Αγράφων έχει -εκτός των άλλων- πλούσιο χορτοφαγικό -και οικονομικό- μενού.

Ορειβατικοί Σύλλογοι, ομάδες και συλλογικότητες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην συνάντηση
(η πρόσκληση είναι ανοιχτή και η λίστα διαρκώς θα ανανεώνεται)

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) – διοργανωτής, Δίκτυο για την Προστασία των Αγράφων, Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος (ΑΟΣ), Σύνδεσμος Ελλήνων Ορειβατών (ΣΕΟ) Αθήνας, Ορειβατικός Σύλλογος Αγρινίου, Ορειβατική Λέσχη Ξάνθης, Ορειβατικός Φοιτητικός/Φυσιολατρικός Ιατρικός Σύλλογος – ΟΦΙΣ, Περιβαλλοντική – Πολιτιστική Ομάδα »Οξυγόνο», Πολιτιστικό Εργαστήρι Καρδίτσας »Ελατήριο», Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Νεοχωρίου, Πεζοπορικός Φυσιοδιφικός Σύλλογος Καρπενησίου, Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο) Αττικής, Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων (ΟΣΑ), Ανεξάρτητοι Ορειβάτες Βορείου Ελλάδος Η Παρέα των Μονοπατιών (Θεσσαλονίκη), Θεατρικό Εργαστήρι Καρδίτσας »Τέχνης Παίδευσις», Σύλλογος Μοτοσικλετιστών Καρδίτσας (ΣΜΟΚ), Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Καρδίτσας (ΛΕΦΚΚ), Σύλλογος Μανιταρόφιλων Θεσσαλίας, Ομοσπονδία Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΦΟΕΣΕ), ΟΠΟ Πύλης, ΕΟΣ Βόλου, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ρεθύμνου , Σύνδεσμος φιλάθλων Αναγέννηση Καρδίτσας ‘Ultras Gate 3’, Σύλλογος Μορφοβουνιωτών Βόλου, Στέκι μεταναστών Βόλου.

4 Μαΐου 2019, Αργιθέα, Τύμπανος

Εμπρησμός επτά βαρέων οχημάτων τα οποία κάνουν εργασίες για την κατασκευή αιολικού πάρκου.